Leiranger

Folk og slekter i Leiranger og Steigen
997
Lofotpostens trykkeri
1950
134 s.
Martinus Bernhard Hansen
Narvik bibliotek/Nordland fylkesbibliotek avd. Narvik
Slekter og gårder i Steigen prestegjeld ; Folk og slekter i Leiranger og Steigen
3580
1955
268, 134 s.
M.B. Hansen
Opprinnelig utg. i separate bind 1950
BIBSYS