Rana

Gård og slekt i Rana
2
G. nr 1- 29
Ann Elise Altermark
2017
656
Rana slektshistorielag
978-82-690389-2-7, 978-82-690389-0-3
Gård og slekt i Rana
ORIA
Gård og slekt i Rana
1
G.nr. 129-146
Johan Solbakk
2017
640
Rana slektshistorielag
978-82-690389-0-3, 978-82-690389-1-0
Gård og slekt i Rana
ORIA
Malm, makt og mennesker : Ranas historie 1890-2005
Hilde Gunn Slottemo
2007
701 s.
Rana historielag
BIBSYS
Rana bygdebok
3
Mo prestegjeld : gardshistorie
Anders Frøholm
1965
XI, 521
Rana bygdebok
BIBSYS
,
Rana bygdebok
1
Hemnes og Mo prestegjeld til 1850
Axel Coldevin
1965
XIII, 508
Mo sparebank
Rana bygdebok
BIBSYS
Rana bygdebok
2
Mo prestegjeld etter 1850
Axel Coldevin
1965
385
Mo sparebank
Rana bygdebok
BIBSYS
,
Ætt og odel
1
Slekt i Rana
Trygve Engen
1985
47 s.
BIBSYS