Smith-Heiberg

Den Smith-Heiberg’ske legat-stamtavle
Forfatter(e)
Johan Carl Louis Lengnick
År
1839
Utgitt
Kjøbenhavn
Sider
[3], 2 tavler