Sørenssen

Slekten Sørenssen fra Finsland
Forfatter(e)
Fredrik L'Orange Sørenssen
År
1958
Sider
49 bl.
Slekten Sørenssen fra Finsland [1960]
Forfatter(e)
Fredrik L'Orange Sørenssen
År
1960
Utgitt
Norsk slektshistorisk forening
Sider
s. 60-80