Wielsgaard

Annalistiske og andre optegnelser. Optegnelser om slekten Wielsgaard i Fredrikstad
Undertittel
Genealogisk-personalhist. oplysninger fra Agdesiden. Thomas Ellefsens excerpter av lagtingsprotokoller
Forfatter(e)
S. H. Finne-Grønn
År
1936
Utgitt
Norsk Slektshistorisk Forening
Sider
305-326