Et interaktivt kart har nettopp blitt lansert over skotske kvinner som mellom 1500- og 1600-tallet ble beskyldt for hekseri. Er du i slekt med en av disse over 3000 uheldige kvinnene, har du en interessant historie i ditt slektstre.

Innholdet i kartet bygger på en undersøkelse over skotsk hekseri, utført av Universitetet i Edinburgh.

Annonse

Undersøkelsen var med på å trekke frem historien til mange skotske kvinner. Felles for dem alle var at de basert på beskyldninger opplevde forfølgelse, bålbrenning eller drukning.

Nettstedet lar brukere flytte gjennom et kart over Skottland for å se hvor de siktede heksene bodde så vel som byene og landsbyene der de ble arrestert, straffet og henrettet.

Margaret Lang

En av de mer enn 3000 kvinnene som er å finne i det interaktive kartet er Margaret Lang. På slutten av 1600-tallet bodde hun utenfor Glasgow. Lang var beskyldt for drap på flere barn gjennom magisk kvelning og besittelse av flere andre barn. Saken mot henne kom opp i mars 1697 og tre måneder senere ble hun henrettet.

Ved å klikke seg inn på kartet får man oversikt over mye av den overlevende dokumentasjonen fra saken mot Margaret Lang. Navn alle som var innvolvert i saken, karakterisering av hekseriet hun skulle ha bedrevet, innrømmelser fra den tiltalte, osv.

Se mer om saken til Margaret Lang her

Hekseforfølgelse i Norge

Skottene er på ingen måte alene om å ha bedrevet forfølgelse av kvinner, men beskyldninger om hekseri.

Perioden fra 1570 til 1680 blir regnet som kjernetiden for den store hekseforfølgelsen i Europa.

Også i Norge var det mange kvinner som led lignende skjebner og da spesielt i nord-Norge.

Annonse

Rune Blix Hagen er kanskje en av de i Norge med best innsikt i hvordan hekseprosessene i Norge forløp. Han jobber til daglig ved Universitetet i Nord og har skrevet en rekke tekster og bøker om hekseforfølgelsen i Norge.


Har du lyst til å sjekke ut skottenes nye interaktive kart over kvinner som ble forfulgt som følge av påstått hekseri, finner du det her!