Krise for gårds- og slektshistoria i ny bygdebok for Berg og Torsken

{noreg}{googleAds}<script type=”text/javascript”><!–
google_ad_client = “pub-4064624966162732”;
/* 336×280, opprettet 12.07.09 */
google_ad_slot = “6711182094”;
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//–>
</script>
<script type=”text/javascript”
src=”http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js”>
</script>{/googleAds}{/noreg}

Vi hadde i utgangspunktet satset på å få slike data fra offentlige kilder, men offentlighetsloven gir ikke en slik mulighet når det gjelder etterkrigstida. Derfor er vi helt avhengig av informasjon fra de enkelte familier. Også familier/personer som har flyttet, men som gjennom dette har blitt kjent med saken, bes ta kontakt.

--Annonse--

Grunnmaterialet for dette omfattende kapitlet var et enkelt spørreskjema, der alle hushold i bygdene ble bedt om å fylle ut de elementære livsløpsdata for levende og avdøde familiemedlemmer fra tida etter krigen og fram til i dag; dvs. navn, fødsels- og ev. dødsår, yrke, nåværende bosted i tilfelle av flytting, etc.

Nå er det alvorlig fare for at man ikke får til et slikt kapittel. Alle registrerte hushold er blitt tilsendt et skjema, som det bare tar noen minutter å fylle ut. Mange skjemaer er kommet inn, men en god del er uteblitt. Purringer og annonser i lokalavisa har gitt noen resultater, men ennå mangler vi en altfor stor del av dette grunnmaterialet.

I en slik situasjon er det sjølsagt enklest og kanskje riktigst å sløyfe hele kapitlet, fordi så mye som rundt 25 % av opplysningene utestår. Det vil imidlertid være et stort nederlag for den nye bygdeboka om slektshistoria måtte utgå, eller om man valgte å utgi et produkt hvor mange familier ble utelatt.  Det er jo nettopp de slektshistoriske delene av bygdebøkene som er grunnen til at slike bokverk finnes i de fleste hjem.    

Vi vil derfor på det innstendigste oppfordre alle som ikke  har fylt ut og levert spørreskjemaet om å gjøre det snarest. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål! Er tilsendte skjema

kommet bort, kan slike fås i resepsjonen på kommunehusene på Skaland og i Gryllefjord, eller ved henvendelse til Ivar Enoksen, 9393 Flakstadvåg, tlf. 77 85 51 15, e-post: ienok@online.no.

Forrige artikkelFlere utvandret enn tidligere antatt
Neste artikkelDødsdømt i Norge