Årdal i Sogn

Årdal i Sogn
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Bygd og ætter
Forfatter(e): Jon Laberg
År: 1932
Sider: 520
Kilde: BIBSYS

2. utgave fra 1996 med like mange sider, utgitt av Årdal sogelag.

Innhold

       Side
 Årdal      9
 Kven åtte jordi?    20
 Folketalet    22
 Næringsvegar    26
 Tenarhald og ymse anna    39
 Husmannen    41
 Fornminne i Årdal    45
 Kyrkja    51
 Prestar    62
 Lensmenn    83
 Sorenskrivar Spangelo    86
 Folkeskulen    88
 Heradstyret  106
 Årdal Sparebank  132
 Koparverket  134
 Årdølene i krigen  145
 Handelsplassar  151
 Lag og lagsliv  167
 Namn og namneskikk  181
 Hus og husbunad  185
 Gard og ætt  191
   
     1.  Nattvik  193 
     2.  Hovland  215
     3.  Prestgarden  235
     4.  Lægreid  242
     5.  Eldegard  269
     6.  Ve  276
     7.  Moen  290
     8.  Svalheim  295
     9.  Hjelle  300
   10.  Vetti  306
   11.  Avdalen  313
   12.  Voldal  317
   13.  Hestetun  323
   14.  Midtun  337
   15.  Øyri  346
   16.  Øvsttun  350
   17.  Mælheim  369
   18.  Holsæter  373
   19.  Åbøle  379
   20.  Nundal  387
   21.  Brekken  404
   22.  Hæreid  407
   23.  Årebru  429
   24.  Asperheim  433
   25.  Dalåkre  443
   26.  Javnåkre  451
   27.  Seim  455
   28.  Ofredal, indre  477
     Biskop Olav Offerdahl       494
   29.  Ofredal, ytre  503
       
 A/S Tyinfaldene i Årdal  508
 Dialektprøve  517