Aremark : bygd i grenseland

Aremark : bygd i grenseland
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Forfatter(e): Roger Prang
År: 2004
Utgitt: Fredrikshalds bokforl.
Sider: 672
Kilde: BIBSYS

Innhold

 Forord av Roger Prang      5
 “Til Aremark”   dikt av Harald Solberg    11
   
 Del 1 – Geologien og naturen  
 Geologi og naturgrunnlag   av Dag Friberg    13
 Vegetasjon og planteliv   av Marit Eriksen    19
 Dyrelivet i Aremark   av Geir Hardeng og Odd Lilleng    27
 Jakt og fiske før og nå   av Gunnar Arvesen    37
   
 Del 2 – Aremark i historien  
 Forhistorisk tid   av Arild Pettersen    65
 Aremark i middelalderen   av Thore Aalborg  101
 Hardt rammet av krig  
    av Gudbrand Mellbye og Roger Prang  113
 Grensen mot Sverige   av Gudbrand Mellbye  121
 Historien om stier, veier, bruer og veivoktere  
    av Gudbrand Mellbye, Tore Paulsen-Næss og Arild Pettersen  123
 Skysstasjonene   av Gudbrand Mellbye  135
 Lensmenn i 850 år   av Gudbrand Mellbye  139
 Tollvesenet i Aremark   av Birger Dagrød  147
 Posten i Aremark   av Thormod Akre  155
 Telefon i Aremark   av Dagny Haugen  165
 Kommunal skilsmisse   av Gudbrand Mellbye  167
 Jernbanen som ikke kom   av Gudbrand Mellbye og Roger Prang  171
 Elverket satte på strømmen i 1920   av Hans I. Storengen  175
 Under okkupasjonen   av Gudbrand Mellbye  185
 Knott og trekull var okkupasjonstidens drivstoff  
    av Gudbrand Mellbye  197
 Kongelig besøk   av Roger Prang  199
   
 Del 3 – Næringslivet  
 Skogen i Aremark – fra urskog til kulturskog   av Dag Friberg  201
 Aremark skogeierlag   av Kristine Aasgaard  213
 Tømmerfløting i Aremark  
    av Arild Pettersen, Ingvald Pettersen og Tore Paulsen-Næss  219
 Båtene i vassdraget   av Tore Paulsen-Næss  231
 Jordbrukets utvikling           
    av Claus Larssen, Paul Smaadahl og Jostein Aasgaard  235
 Aremark Bondelag   av Sigmund Holth og Gunnar Ulsrød  253
 Innkjøpslagene viktige for mange bønder   av Sigmund Holth  273
 Aremark Hesteavlslag   av Roger Prang  275
 Bygdeslakting og bygdeslaktere   av Åge Ulserød  279
 Brenntorv på Strømsmosen   av Gudbrand Mellbye  285
 Sparebanken en viktig samfunnsfaktor i over 150 år  
    av Thor Gudim og Tor Fjeld  287
 Pelsdyrnæringen   av Thor Østensvig  299
 Strømsfoss-området var Aremarks sentrum  
       av Gudbrand Mellbye og Tore Paulsen-Næss  303
 Skolleborg mølle   av Nina Krafft Skolleborg  309
 Handelsvirksomhet   av Borghild Svarød og Borghild Tangen  313
 Håndverk av mange slag   av Gudbrand Mellbye og Roger Prang  318
 Viktig lastebilnæring   av Thor Østensvig  327
 Bussruter i Aremark   av Helge Holene  333
 Drosjene i Aremark   av Lise Barbro Whittingham  343
   
 Del 4 – Samfunnslivet  
 Politiske partier med i kommunevalg fra 1910  
    av Gudbrand Mellbye  347
 Veldig kommunal utvikling etter krigen  
    av Bernt Henrik Hansen, Jon Evert Vestbakke og Torbjørn Østensvig       359
 Glimt fra skoleverket fra 1880-årene til 2004  
    av John Taiet og Bjarne Jørstad  373
 Holtebrekke skole – minner fra en skoletid   av Per Fr. Dahl  375
 – Allbrukshuset skal hete Furulund!   av Per Ole Pihlstrøm  385
 Leger og helsevesen   av Astri Selmer-Olsen  399
 Aremark Sanitetsforening   av Astri Selmer-Olsen  407
 Aremark brannvern   av Gudbrand Mellbye  413
 Heimevernet i lokalsamfunnet   av Gudbrand Mellbye  419
   
 Del 5 – Kristenlivet  
 Kirkene i Aremark   av Sissel Margrethe Børke  423
 Prestene i Aremark etter reformasjonen   av Sissel Margrethe Børke  431
 Menighetene i bygda  
    av Kari Bjørntvedt, Asbjørn Galborgen og Paul Smaadahl  435
 Fostret seks misjonærer   av Paul Smaadahl  451
 Jens Olsen var den store misjonshusgiveren   av Roger Prang  457
   
 Del 6 – Menneskenes liv  
 Livet i husmannsgrenda   av Anna Helene Tobiassen  459
 Bolighus og byggeskikk gjennom 250 år  
    av Anna Helene Tobiassen  475
 Bosettingsnavn i Aremark   av Ivar Lund  483
 Om aremarkdialekten   av Ruth Vatvedt Fjeld  493
 Mattradisjoner   av Inger Lise Gløboden  505
 Aremark Historielag  
    av Benedicte Bakken, Dag Due og Karsten Johannessen  529
 Ole Ulsrøds Samlinger   av Mari Kværner Ulsrød  539
   
 Del 7 – Noen personligheter  
 Eidsvollsmannen Ole Svendsen Illerød   av Bjørn Andersen  543
 Aremark sett gjennom sogneprestens briller  
    av Trond H. F. Kasbo  547
 Sigwardt Aspestrand, det ulykkelige geni   av Roger Prang  557
 Martha Østensvig – et liv med slektsforskning  
    av Thore Aalborg  563
 Ole Hallesbys navn kjent i mange verdenshjørner  
    av Ruth Vatvedt Fjeld  567
 Ludvig Ørnelund   av Roger Prang  573
 Gudbrand Mellbye – forutbestemt til lensmann   av Roger Prang  575
 Ole Ulsrød – mannen med tusen jern i ilden   av Roger Prang  581
 Ruth Vatvedt Fjeld   av Roger Prang  587
   
 Del 8 – Foreningslivet  
 Aremark skytterlag   av Thormod Akre  589
 Aremark Travlag   av Roger Prang  597
 Aremark bygdeungdomslag   av Roger Prang og Ellen Vestby  605
 Aremark Idrettsforening   av Marianne Halvorsen og Roger Prang  611
 Bjørkebekk Idrettsforening   av Tore Kristiansen  623
 NMK Aremark holder koken   av Roger Prang  625
 BMX-syklistene har hevdet seg i toppen   av Halvor Edvardsen  629
 Aremark Bygdekvinnelag   av Turid F. Larssen  633
 Aremark Jeger- og Fiskerforening   av Gunnar Arvesen  637
 Speidervirksomheten   av Dag Lund og Gudbrand Mellbye  641
 Mange har vært med i 4H   av Ruth Vatvedt Fjeld og Odd Lilleng  645
 Korvirksomheten   av Gudbrand Mellbye  649
 Aremark skolekorps   av Christina Orheim  653
   
 Del 9 – Epilog  
 Veien videre for bygd i grenseland   av Roger Prang  657
   
 Personnavnregister  663