Bygdebok for Åsen : gårds- og slektshistorie

Bygdebok for Åsen : gårds- og slektshistorie
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Bind: 3
Forfatter(e): Knut Hellem
År: 1996
Utgitt: Levanger bygdeboknemnd Åsen historienemnd
Sider: 572
Emne:
Kilde: BIBSYS

«Innsamlingsarbeidet er for det meste utført av Knut Hellem og Arne Sigmund Vudduaune» – Forordet

Innhold

Gitt av Roar Dalen

 

Almlid 340
Aspdal 344
Aspheim 349
Aspli 150
Asplund 338
Asplund S 350
Augdal 515
Augdal vestre 531
Augdal østre 520
Augdalsaunet 551
Augdalsdalen 544
Aune 551
Aune 2 554
Aunet 544
Bakketun 189
Bakketun 553
Bekkelid 171
Bergli 232
Bergly 350
Bergstrøm Trevarefabrikk 170
Bergtun 85
Bergvin 345
Bjønnstu 406
Bjørkli 259
Bjørklund 512
Bjørkmo 171
Blidensol 51
Brandvold 392
Brannan 223
Brannplassen 401
Brattli 241
Breidablikk 137
Buberg 256
Buberg 254
Buskland 336
Dalen 544
Dalen øvre 544
Danielplassen 146
Doktorgården 151
Duun-Smia 400
Duun-Smia 181
Duun-Smia 3 185
Duun-Smia 4 185
Enerhaugen 513
Fagerli 268
Fagerli 343
Fagerli 494
Fjellvang 510
Fjellvang 240
Fokkstua 401
Folkets Hus 400
Forbord 390
Fredly 156
Fritun 342
Følke 415
Følke vestre 415
Følke østre 428
Fårberg 155
Gamleheimen 229
Granlund 346
Granly 157
Granmo 164
Grantun 292
Granåsen 434
Grenne 293
Grenne mellom 352
Grenne nordre 341
Grenne vestre 374
Grenne ytre 350
Grenne østre 295
Grenne østre (Aune) 313
Grenneauriet 321
Grennebakken 321
Grennehamn 330
Grennekleiven 394
Grennemarka 330
Grenneplass 367
Grennereinin 394
Grennesvedjan 319
Grennesvéet 407
Grennesvéet 369
Grennetrøa 387
Grenneåsen 407
Gressli 242
Grindal 133
Grindal vestre 169
Grinde mellom østre 368
Grinde nordre 368
Grubbåaen 434
Grøbba 281
Grønli 71
Halltun 179
Hammeren 53
Hammeren ytre 59
Hammeren østre 74
Hammersmarka 69
Hammertun 86
Hammerøya 10
Haugen 180
Haugly 241
Haugtun 183
Hegge 238
Hegglund 348
Heimdal vestre 173
Heimstad 508
Heradsgarden 162
Heradshuset 162
Hållåen 388
Inderøya 13
Inderøya søndre 42
Inderøya østre 49
Innlegget 286
Jaren 165
Kirkebakken 111
Kjerkstuggu 115
Kleiven 456
Kleiven østre 495
Kleivtrøa 495
Klevberg 509
Knausen 158
Knausen 390
Knausen 184
Knausen 2 186
Kvam 237
Kveldsro 230
Lauvli 503
Lein 165
Leirbakken 467
Lia 154
Liatun 178
Liberg 181
Lidarheim 221
Litlaunet 504
Litlstokkan 270
Lunden 138
Lyckebo 511
Maurstad 180
Metti-Stokkan 243
Midttun 188
Myr 549
Myr vestre 549
Mæhre 234
Nedre Bubergan 261
Nessheim 177
Nordberg 84
Nordeng 291
Nordlia 217
Nordly 187
Nordlyst 184
Nordsvéet 41
Nordtun 266
Nyberg 176
Nyborg 170
Nygård 550
Oliveplassen 210
Petrinaplassen 494
Pynten 512
Remma 407
Rogndalen 530
Roli 175
Rydningen 286
Rønningen 286
Simons Interiør 400
Skinnfell-Jo-plassen 394
Skjæret 346
Skogheim 349
Skoglund 345
Skogly 501
Skogly nordre 347
Skuggen 394
Slåttsvéet («Brannplassen») 401
Slåttsvéet («Grennesvéet») 369
Smibakken vestre 168
Solglimt 186
Solgløtt 191
Solmo 399
Solstad 49
Soltun (u. Vedul) 174
Soltun (u. Grenne) 342
Solvang 291
Sommerro 407
Spellbakken 434
Standard Stasjon 167
Stokkan 193
Stokkan lille 270
Stokkan mellom 243
Stokkan søndre 261
Stokkan østre 195
Stokkanplass 216
Stokkbakken 235
Stokkhaug 265
Stokklund 263
Stokkly 269
Stokksve 212
Stokksvéet (østre) 212
Stokksvéet mellom 210
Stokksvéet søndre 254
Stokksvéet vestre 261
Storsve mellom 507
Storsvebakken 160
Storsvebakken nordre 170
Storsvéet 490
Storsvéet østre 467
Stubbsve 500
Sveberg 182
Svedjan 69
Sørli 396
Sørlyst 187
Tildersvéet 555
Torgard 159
Torhaugen 239
Torhaugen 14  237
Torhaugen 16  240
Torhaugen 22B  242
Torshaug 241
Torshaug 232
Tronsvéet 540
Tryggvang 400
Tunheim 175
Utsikten (u. Vedul) 171
Utsikten (u. Stokkan) 269
Vedal 151
Vedul 87
Vedul nordre 105
Vedul skole 117
Vedul søndre østre 143
Vedul vestre 91
Vedul østre 120
Vedulsvéet (u. Vedul v.) 146
Vedulsvéet (u. Vedul ø.) 103
Venbu 188
Vesleaunet 504
Vesleheim 166
Vestad 173
Vordal mellom 472
Vordal vestre 480
Vordal østre 443
Vordalen 437 
Vordalsaunet 504
Vordalsaunet (Fagerli) 414
Vordalssvegjerdet 494
Vårtun 141
Ytterøya 31
Ytterøya østre 45
Øster-Stokkan 195
Øvre Bubergan 256
Øya 10
Øytangen 40
Åsen Alders- og Sjukeheim 229
ÅsenHelsetun 229
Åsen kirke 111
Åsen menighetshus 162
Åsen samfunnshus 137
Åsen Servicenter 167
Åsentunet borettslag 189
Åshytten 145
Åsly 267
Åsvang 236