Hamar borgerbok : litt om de første handels- og håndverksborgere i Hamar

Hamar borgerbok : litt om de første handels- og håndverksborgere i Hamar
Hamar borgerbok : litt om de første handels- og håndverksborgere i Hamar
1226
Nasjonalbiblioteket
Hamar historielag
1998
Arvid Østby
Også utgitt i 1943 av Hedmar slektshistorielag (VII, 167 s.)
BIBSYS