Slektsbok for Skjerstad og Fauske

Slektsbok for Skjerstad og Fauske
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Sulitjelma
Bind: 4
Forfatter(e): Harald Solbakk og Gunnar Berg
År: 1985
Utgitt: Skjerstad og Fauske bygdeboknemnd
Sider: S. 607-936
En del av verket: Slektsbok for Skjerstad og Fauske
Kilde: BIBSYS

Innhold

   Side
 Forord av bygdeboknemnda    605
 Forord  607
 Innledning  611
 Kart over rydningsbrukene   614
 Rydningsbrukene rundt Langvannet     615
 Fagerli  616
 Fagermo  618
 Grønli  620
 Osbakk  622
 Sandnes  624
 Storli  626
 Gruvebyen Sulitjelma  629
 Sulitjelmas befolkning i alfabetisk orden fra A til Å      632 –  901
 Kartskisse over de viktigste stedsnavnene i Sulitjelma  902
 Tillegg: Familier av ukjent opphav  902
 Ulykker i Sulitjelma 1889-1914  921
 Prester som har virket i Sulitjelma 1894-1985  924
 Verksdirektører for Sulitjelma Gruber i tiden 1890-1983  925
 Anmeldte dødsfall  926
 Anesirkel, farsslekten  932
 Anesirkel, morsslekten  934
 Tegn og forkortelser  936
 Familieregister  937