Slektsbok for Skjerstad og Fauske

Slektsbok for Skjerstad og Fauske
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Undertittel: Sulitjelma
Bind: 4
Forfatter(e): Harald Solbakk og Gunnar Berg
År: 1985
Utgitt: Skjerstad og Fauske bygdeboknemnd
Sider: S. 607-936
En del av verket: Slektsbok for Skjerstad og Fauske
Kilde: BIBSYS

Innhold

  Side
 Forord av bygdeboknemnda   605
 Forord 607
 Innledning 611
 Kart over rydningsbrukene  614
 Rydningsbrukene rundt Langvannet    615
 Fagerli 616
 Fagermo 618
 Grønli 620
 Osbakk 622
 Sandnes 624
 Storli 626
 Gruvebyen Sulitjelma 629
 Sulitjelmas befolkning i alfabetisk orden fra A til Å      632 – 901
 Kartskisse over de viktigste stedsnavnene i Sulitjelma 902
 Tillegg: Familier av ukjent opphav 902
 Ulykker i Sulitjelma 1889-1914 921
 Prester som har virket i Sulitjelma 1894-1985 924
 Verksdirektører for Sulitjelma Gruber i tiden 1890-1983 925
 Anmeldte dødsfall 926
 Anesirkel, farsslekten 932
 Anesirkel, morsslekten 934
 Tegn og forkortelser 936
 Familieregister 937