Trysil-boka : bidrag til bygdens historie

Trysil-boka : bidrag til bygdens historie
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Undertittel: Garder og slekter
Bind: 8
Forfatter(e): Eyvind Lillevold
År: 2000
Utgitt: Trysilboknemnda
ISBN: 8290698135
Sider: 615
En del av verket: Trysil-boka
Emne:
Kilde: BIBSYS

Forord

     Slektsdel:

 • Midtskogsberget
 • Rysjølia
 • Storsvea
 • Varåholla/Nyhus
 • Tørberget
 • Vestby
 • Søre Osen

 

     Historisk del:

     Innledning

Annonse

     Midtskogsberget

 • Bureising på Midtskogsberget
 • Vann, strøm og telefon
 • Butikk på Midtskogsberget
 • Kultur og foreningsliv
 • Per Berntsen Tjernmoen på Grylla
 • Midtskogsberget i dag
 • Samarbeid over grendegrenser

 

     Rysjølia

 • Bosetting og næringsveger
 • Servicetiltak
 • Å være sjølhjulpen
 • Mina Vesterås – den første bureiserkona i Rysjølia
 • Kommunikasjon
 • Kultur og foreningsliv i grenda
 • Faglig og politisk organisasjon
 • Krigstida
 • Utviklingstrekk

 

     Storsvea

 • Næringsveger i Storsvea
 • Veg, transport, strøm og telefon
 • Kulturarbeid i Storsvea
 • Foreningsliv i Storsvea
 • Kristelig arbeid
 • Ny ordfører fra Storsvea
 • Samarbeid over grendegrenser

 

     Varåholla/Nyhus

 • Næringsveger og livsgrunnlag i Varåholla
 • Husflid og håndverk
 • Post, telefon og strøm
 • Skolehagen
 • Jordbruksklubb
 • 4-H
 • Kulturliv
 • Sang og Musikk
 • Lokale poeter
 • Idrett i Varåholla
 • Kjente personer
 • Husmannplassen Ebru
 • Lag og foreninger
 • Nyhus Vel
 • Småplukk fra Varåholla
 • Krigsåra 1940-45
 • Faglig og politisk virksomhet
 • Sluttord

 

     Tørberget

 • Primærnæringene jordbruk, skogbruk og fløting
 • Endel av skogbruket i Tørbergsområdet – Borregaard Skoger
 • Øiensjøfoss Bruk
 • Andre Nærings- og servicetilbud
 • Telefon, strøm og post
 • Kulturliv i Vestre Trysil
 • Korps
 • Danse- og underholdningsorkestre
 • Moro og spell under krigen
 • Mange har traktert instrument
 • Andre sang og musikkformer
 • Revy/teater
 • Vestre Trysil Idrettslag
 • Dugnad og anlegg
 • Tørberget jakt- og fiskeforening
 • Tørberget grendeutvalg
 • Nytt liv på postkontoret
 • Tørberget helselag
 • Tørberget helsehus
 • Trygdebolig i Tørberget
 • Tørberget husmorlag
 • Tørberget pensjonistforening
 • Tørberget historielag
 • Afholdslaget «Varden»
 • Finnekulturen
 • De skogfinske stedsnavnene i Trysil
 • Finnenes unike slektsnavn
 • Ulykker og vonde hendelser
 • Veger
 • Grenda med to lokaler
 • Politiske organisasjoner
 • Tre ordførere fra Tørberget
 • I kamp for arbeid og organisasjonsrett
 • Den andre verdenskrig

 

     Vestby

 • Primærnæringene jordbruk og skogbruk
 • Andre nærings- og servicetiltak
 • Post, telefon og strøm
 • Veg og transport
 • Vannverk og boligbygging
 • Kulturtiltak
 • Rudolf Hornstad
 • Lag og foreninger
 • Fagorganisasjon og politisk virksomhet
 • Krigsåra 1940-45

 

     Søre Osen

 • Innledning
 • Næringsveger
 • Andre næringer knyttet til naturgrunnlaget
 • Andre nærings- og servicetiltak
 • Industri, håndverk og brukskunst
 • Søre Osen Drivstoff A/S
 • Reiselivsbedrifter – camping
 • Kulturliv
 • Strøm, boligbygging, nye grendelag og lokaler
 • Osensjøreguleringen
 • Finneinnvandringa
 • Tanker om nyetablering i den nære etterkrigstid
 • Småplukk fra Søre Osen
 • Lars Mellemgaards legat
 • Misjonærer
 • Organisasjonsliv i Søre Osen
 • Ose fiskeriforening/Osensjøen jakt- og fiskeforening
 • Krigstida
     Rettelser
     Gardsnavnregister
     Familienavnregister
     Oversiktsregister
     Kilder

 

Gardsnavnregister

 

Gardsnavn,  gnr./bnr.,   Familienavn Side
  
 Forkortelser: 
 MI = Midtskogsberget 
 Ry = Rysjølia 
 St = Storsvea 
 SO = Søre Osen 
 Tø = Tørberget 
 V/N = Varåholla/Nyhus 
 Ve = Vestby 
  
 Akre 61-5 (Ve) Akre 189
 Akre  85-9 (SO) 242
 Akselhus 72-4 (Tø) Nyhuus/Olsen 107
 Arnestad 63-78 (V/N) Nerby   59
 Bagsjøberget nordre 79-2 (SO) Bagsjøberget 244
 Bagsjøberget søndre 79-1 (SO) Bekkelund 242
 Bakke 72-237 (Tø) Søberg 108
 Bakke 75-10 (SO) Storbæk 245
 Bakkeli 74-82 (Mi) Nordsveen     9
 Bakken 62-4 (Ve) Iversen 189
 Bakken 74-10 (St) Storsveen   40
 Bakken 87-7 (SO) Harviken 245
 Bakken nordre 72-35 (Tø) Øverby 109
 Bakken søndre 72-34 (Tø) Andersen 109
 Bakken vestre 72-36 (Tø) 111
 Bakkestua 79-31 (SO) Nergaard/Øverås 246
 Bakketoppen 72-351 (Tø) Nysted 111
 Bakketun 60-103 (Ve) Bakke 190
 Bakketun 61-20 (Ve) Rusten 190
 Bakketun 72-274 (Tø) Bakken 112
 Bakketun 72-317 (Tø) Solheim 112
 Bakketun 74-65 (Mi) Østby     9
 Bakketun 76-24 (SO) Hammer 246
 Bakstad 72-260 (Tø) Bakke 112
 Baksjøen 33-16 (Ve) Skaug/Smevold/Frilseth 191
 Bakstua 72-221 (Tø) Norderhaug 112
 Bakstuknappen 72-353 (Tø) Vesterås 113
 Bekk I og II 79-12/14 (SO) Bekk 246
 Bekkestad (Nordsvea) 86-9 (SO) Nordsveen 246
 Bekkvang, se Peglerud (V/N)   91
 Berg ”Piabo” (V/N) Strand   60
 Berg 72-165 (Tø)Persson 113
 Berg 73-15 (Mi) Lysfoss   10
 Berg 86-16 (SO) Smevold 247
 Bergan II 73-31/63 (Mi) Volden   11
 Berget 73-8 (Mi) Berg   11
 Berget 88-135 (SO) Bakken/Martinsen 247
 Bergheim 73-48 (Mi) Holen   12
 Bergheim 85-10 (SO) Sortodden 247
 Bergli 60-79 (Ve) Bakken 192
 Bergli 73-14 (Mi) Bredal   12
 Bergli 73-18 (Mi) Jonhaugen   12
 Bergliteigen 60-94 (Ve) Bakken 192
 Bergset 75-22 (Mi) Storsveen   12
 Bergseth 80-5 (SO) Engebakken 248
 Bergtun 33-379 (Ve) Bakke 192
 Bjerke 72-68 (Tø) Ensrud 113
 Bjerkely 72-261 (Tø) Karlsen 113
 Bjørke 71-44 (Ry) Gran   25
 Bjørke 75-34 (SO) Mellum 248
 Bjørkeli 33-471 (Ve) Søberg 192
 Bjørkeli 73-47 (Mi) Skjærstad   13
 Bjørkeli 72-200 (St) Ottershagen   41
 Bjørkeli II 72-361 (St) Ottershagen   41
 Bjørklund 72-314 (Tø) Nyhuus 114
 Bjørklund 72-350 (Tø) Vestvang 114
 Bjørnbekk 79-25/28 (SO) Nordhagen 249
 Bjørndal 37-186 (Ve) Bekkelund 192
 Bjørnebo 74-43 (SO) Østenheden 249
 Bjørnli 72-352 (Tø) Kamrud 114
 Bjørnsby 66-47 (V/N) Bråten   61
 Bjørnstad 33-142 (Ve) Nordhagen 193
 Bjørnstad 72-142 (Tø) Vesterhaug 114
 Bjørnstad 75-33 (SO) Nygaard 249
 Blakstad 80-27/28 (SO) Nergaard 249
 Blikstad 83-2 (SO) Storsveen 250
 Bogsveen midtre 74-14 (St) Bogsveen   42
 Bogsveen vestre 74-2 (St) Storsveen   42
 Bogsveen østre 72-217 (St) Bogsveen   44
 Borg 72-190 (Tø) Skogli 115
 Borgen 73-21 (St) Kvarnstrøm   13
 Bredal 73-30 (St) Bredal   45
 Bredvold 73-38 (St) Bogsveen   45
 Brenden østre (Brænna) 72-50 (Tø) Haugen 115
 Brenden 75-39 (SO) Sveen 250
 Brovold/Brænna 63-37 (V/N) Teksum   62
 Bryn 71-37 (Ry) Ensrud   26
 Brænden – Sørbrænden 33-35 (Ve) Nordhagen 193
 Brænden vestre 72-96 (Tø) Brenden 116
 Bråten 76-2 (SO) Nordhagen 251
 Bæk 63-39 (V/N) Bæk   62
 Bækkelund 63-40 (V/N) Bekkelund   64
 Bækkelund 73-32 (SO) Roseth 254
 Bækken 72-72 (Tø) Høljeneset 117
 Bækkevang 72-197 (St) Aker   45
 Bø 72-228 (Tø) Gleditsch 117
 Djupsand 78-1 (SO) Hagen 254
 Dyri 72-137 (Tø) Myrvang 118
 Ebru (Nordli) 63-191/91 (V/N) Nysted   65
 Ebru 60-60 (Ve) Bakke 194
 Eggen 75-4 (SO) Eggen 256
 Eika 74-123 (SO) Søberg 257
 Elgtun 60-115 (Ve) Nordhagen 194
 Elisvea (Tø) 119
 Elverhøi 72-133 (Tø) Jota 119
 Elverhøi 72-203, se Granås (Tø) 128
 Enerbakken 72-343 (Tø) Skjærstad 119
 Eng 72-263 (Tø) Eriksen/Storsveen 119
 Eng 88-82 (SO) Nygård 257
 Engebakk 72-175 (Tø) Aastad 119
 Engen 77-4 (SO) Bakke 257
 Engerud 72-65 (Tø) Brenden 120
 Engerud II 72-264 (Tø) Brenden 121
 Engli 87-10 (SO) Engh 258
 Engstad 72-178 (Tø) Haugen 121
 Ensrud 72-211 (Tø) Borgen 121
 Ero 72-240/241 (Tø) Engebretsen 122
 Evje 75-27 (SO) Bronken 258
 Evju 74-53 (SO) Jensen 259
 Fagerhøy 60-45 (Ve) Bråten 194
 Fagerli 73-11 (Mi) Kristiansen   14
 Fagerli 88-4 (SO) Lunner 259
 Fallet 72-140 (St) Storsveen   46
 Fallet 84-3 (SO) 260
 Farmen 88-6 (SO)Balke/Gleditsch 260
 Filadelfia 72-232 (Tø) 122
 Firstad 60-37 (Ve) Nordhagen 195
 Fjell 72-143 (Tø) Skjærstad 122
 Fjell 83-15 (SO), se rettinger 591
 Fjellbu 72-188 (Tø) Brenden 123
 Fjellstad 74-24 (St) Storsveen   46
 Fjellstad 83-16/7 (SO) Blikstad 261
 Fjellvang (Monka) 80-9 (SO) Fjellvang/Furulund 261
 Fogner 76-25 (SO) Walmsness 263
 Fredbo 33-198 (Ve) Bakken 196
 Fredheim 72-220 (Tø) Trøiterud 123
 Fredheim 78-2 (SO) Hagen 263
 Fredhjem (Haabet) 63-43 (V/N) Nyhuus   66
 Fredhjem 71-31 (Ry) Aastad   26
 Fredly 33-184 (Ve) Svensen 196
 Fredly 33-191 (Ve) Vestli 196
 Fredtun 60-63, se Mo (Ve) 208
 Furali 88-50 (SO) Larsen 264
 Furulund 88-139 (SO) Evensen 264
 Furuly 72-254 (Tø) Hamborg/Jensen 124
 Furuly 80-22 (SO) Ravnkleven 265
 Furumo 72-245 (Tø) Tangnes 124
 Furumo 88-156 (SO) Nygård 265
 Gilje 71-30 (Ry) Vesterås/Eriksen   27
 Ginasou 72-262 (Tø) Halvorsen 124
 Gjevaldshaugen mellom (Mellomhaugen) 79-4 (SO) Harviken 265
 Gjevaldshaugen nordre 80-2 (SO) Østenheden 266
 Gjevaldshaugen søndre (Søhaugen) 79-5 (SO) Sveen 268
 Gleditsch 72-19 (Tø) Gleditsch 125
 Glestad 72-195 (Tø) Brenden 126
 Gløttvold 60-33 (Ve) Bakken 197
 Gobakken 33-46 (Ve) Gihlemoen 197
 Gran 83-17 (SO) Bogsveen 269
 Granbakken 88-15 (SO) Nordnes 269
 Granberg 75-24 (SO) Granberg 271
 Graner 73-23 (Mi) Holen   14
 Granheim 60-27 (Ve) Hagen 199
 Granheim 72-273 (St) Holen   47
 Granheim 76-77 (SO) Hammer 271
 Granli (Gunders) 63-41 (V/N) Stenbrenden   67
 Granli 60-14 (Ve) Sjøli 199
 Granli 72-172 (St) Ottershagen   47
 Granli 72-320 (Tø) Tangen 127
 Granli 72-334 (Tø) Ensrud 127
 Granli 73-37 (Mi) Holen   15
 Granli 80-4 (SO) 272
 Granli 84-9 (SO) Fallet 272
 Granly 72-170 (Tø) Stensby 127
 Granum 72-205 (Tø) Ensrud 128
 Granaas 72-347 (Tø) Granaas 128
 Grindal 60-22 (Ve) Halvorsen 200
 Grindal 71-39 (Ry) Andersen   27
 Grinden 75-8 (SO) Grinden 272
 Grylla/Gryllrønningen 74-11/29 (Mi) Pettersen   15
 Grønli 60-21 (Ve) Akre 200
 Grønli 66-48 (V/N) Hammersgård   67
 Grønli 72-87 (Tø) Ensrud 128
 Grønli 86-14 (SO) Svartodden 273
 Grønnro 61-17 (Ve) Bakken/Hermansen 200
 Grøtbæklien 89-9 (SO) Larsen 273
 Gutua 72-264 (Tø) Brenden 129

 

Gardsnavn,  gnr./bnr.,   Familienavn Side
  
 Forkortelser: 
 MI = Midtskogsberget 
 Ry = Rysjølia 
 St = Storsvea 
 SO = Søre Osen 
 Tø = Tørberget 
 V/N = Varåholla/Nyhus 
 Ve = Vestby 
  
 Hagebakken 75-14 (SO) Hagebakken 274
 Hagen (Hagastugua) (Tø) 129
 Hagen 72-90 (Tø) Vesterhaug 130
 Hagen 85-7 (SO) Hagen 275
 Hagen II 72-331 (Tø) Gledisch 130
 Halvorsberget 85-1 (SO) Sortodden 276
 Halvorsberget nedre 85-14 (SO) Dybsand 278
 Hammeren 76-14 (SO) Hammer 278
 Hammeren skole – Fagerhøy (SO) 279
 Hanstad 63-30 (V/N) Bæk   68
 Harviken 87-1 (SO) Harviken 279
 Haug 88-66/67 (SO) Ifarnæss 281
 Haugen (Brendhaugen) 66-49 (V/N) Brændhaugen   69
 Haugen (Klokkerhaugen) 72-77 (Tø) Haugen 132
 Haugen 33-64 (Ve) Akre 200
 Haugen 63-55 (V/N) Bæk   69
 Haugen 72-70 (Tø) Solheim 131
 Haugen 86-7 (SO) Haugen 281
 Haugli 60-76 (Ve) Sjøli 201
 Haugli 72-191 (Tø) Tangen 133
 Haugmo 72-336 (Tø) Østby 133
 Haugset 72-144 (Tø) Svingen 133
 Haugtun 72-371 (Tø) Haugen 134
 Heide 88-70 (SO) Engen 282
 Heimli 77-6 (SO) Pedersen 282
 Heimtun 60-34 (Ve) Bekkelund 201
 Heimtun 63-80/86 (V/N) Asphol   70
 Heimtun 71-85 (Ry) Aastad   28
 Heimtun 79-24 (SO) Bagsjøberget 282
 Heistad 88-88 (SO) Odden 283
 Hemberget 71-59 (Tø) Regnåsen 134
 Heme tidl. Sommer 88-97 (SO) Aas/Solli 283
 Hemfallet 63-33 (V/N) Nyhuus   70
 Hjemly 86-18 (SO) Bronken 283
 Holm (Langberg) 71-33 (Ry) Finnanger   28
 Holtet 87-2 (SO) Grimli 283
 Holtløkken 72-57 (St) Kristiansen   47
 Holum 73-55 (Mi) Skoglund   16
 Husly 33-175 (Ve) Neby 202
 Hygga 72-202 (Tø) Solheim 135
 Høgtun 33-192/632 (Ve) Olden 202
 Høgås 76-60 (SO) Kristiansen 284
 Høimo 72-101 (Tø) Kjernet 136
 Høljeknollen 72-66 (St) Holen   48
 Høljeneset 72-60 (St) Holen   49
 Høyvang 33-210 (Ve) Nybrenna 202
 Håsetra 74-33 (SO) Aker 285
 Ifarneset nordre (Gresgarn) 76-13 (SO) Grambo 285
 Ifarneset søndre (Koia) 76-1 (SO) Ifarnæss 287
 Italia, se Karlberg (Tø) 136
 Jensvollen, se Munksjøberget (SO) 303
 Jordet 87-3 (SO) Jordet 288
 Jottoboromäki 72-226 (Tø) Østby 136
 Kairo 87-5 (SO) Harviken 289
 Karlberg 72-73 (Tø) Slaaen 136
 Kilde 80-7 (SO) Halvorsen 289
 Kilden 60-7 (Ve) Kilde 203
 Kirkeby 72-9 (Tø) Brødrene Brenden 138
 Kjella 63-98 (V/N) Danielsen/Jarsve   71
 Kjernli 74-19 (SO) 289
 Kjernmoen 74-7/8 (SO) Holt-Seeland 290
 Kjerr 74-42 (SO) Søberg 291
 Kjærnet 72-106 (Tø) Tangen 138
 Kleve 60-38 (Ve) Bekkelund 203
 Knashaug 80-25 (SO) Nergaard 291
 Knudsli 89-10 (SO) Grøtbæklien 291
 Koiestad 72-364 (Tø) Skjærstad 139
 Koppang, se Nysted (SO) 316
 Kristine-stua (SO), se Kjernmoen 290
 Kveen 33-14 (Ve) Bakken 204
 Kveen 63-62 (V/N) Bæk   71
 Kvernen – Tørbergskvernen 72-46 (Tø) Borregaard skoger 139
 Kvernholtet 72-17 (Tø) Bakken 140
 Kvitsten 86-1 (SO) Løvung 292
 Kvitstenkvea, se Nysted (SO) 316
 Leikvang 75-38 (SO) Nordhagen 293
 Li 33-116 (Ve) Bakken 205
 Li 84-11 (SO) Fjellvang 293
 Liarheim 33-37 (Ve) Nybrenna 205
 Lillebakken 75-76 (SO) Landfald 294
 Lilleberg 76-49 (SO) Kristiansen 294
 Lillebo 80-16 (SO) 295
 Lilleeng 77-8 (SO) Engen 295
 Lundberg 72-179 (Tø) Lundberg 141
 Lunde 88-23 (SO) Sønsthagen 296
 Lunner 77-5 (SO) Larsen 297
 Lykja 33-110 (Ve) Bakken 206
 Lykkebo 87-17 (SO) Dybsand 297
 Lykkestad 71-32 (Ry) Nordnes   28
 Lyngbakken 83-4 (SO) Kjernli 297
 Lyngen 88-49 (SO) Mistereggen 298
 Lynger 78-6 (SO) Muruåsen 298
 Lyngstad 60-78 (Ve) Bakken 206
 Lyngstad 82-10 (SO) Spikkerud 298
 Lyngås 71-40 (Ry) Larsen   29
 Lysfoss 72-212 (Tø) Bakken 141
 Løkken 63-61 (V/N) Bæk   72
 Løkken 84-8 (SO) Fjellvang 299
 Løvbrændbakken 61-3 (Ve) Bakken 206
 Løvstad 63-93 (V/N) Nerby   73
 Løvås 72-148 (Tø) Stenbrenden 142
 Magnset 88-34 (SO) Haugen 299
 Mattisgarden 72-18 (Tø) Olsen/Nyhuus 142
 Mellemberg 75-11 (Mi) Larsen   16
 Mellemgård 75-1 (SO) Hagen 299
 Mellomtun 76-68 (SO) Neby 300
 Mellum 75-12 (SO) Moe 301
 Midtby 61-4 (Ve) Bakken 207
 Midtli 75-78 (Mi) Storsveen   18
 Midtli 88-22 (SO) Grønbekk 301
 Midtli II 88-22 (SO) Grønbekk 302
 Midtskogsberget 75-3 (Mi) Larsen   18
 Midttun, se Høgtun (Ve) 202
 Mo 60-41 (Ve) Bakken 208
 Mo 88-65 (SO) Hagen 302
 Moen 72-209 (Tø) Karlsson 143
 Mogård 89-14 (SO) Storsveen 302
 Mortens 72-79 (Tø) Andersen 143
 Moserabben (SO) Kleven 302
 Munksjøberget (SO) 303
 Munkvang 72-81 (SO) Fjellvang 303
 Myhre 71-46 (Ry) Larsen   30
 Myre vestre 72-80 (Tø) Brenden 144
 Myre Østre 72-85 (Tø) Aastad 195
 Myrene 82-5 (SO) Myrene 304
 Myrhaug 73-40 (Mi) Olsen   19
 Myrholmen (Tø) 145
 Myrstad 72-131 (Tø) Nyhuus 145
 Myrum 88-43 (SO) Odden 304
 Myrvang (V/N) Myrvang   73
 Myrvang (Wass) 72-105 (Tø) Bakken 146
 Myrvang 75-13/17 (SO) Halvorsen 305
 Myrvold 88-30 (SO) Sønsthagen 305
 Mælum 82-3 (SO) Norsted 306
 Navettamaki 63-118 (V/N) Asphol   74
 Neby 33-79 (Ve) Femundsenden 208
 Neby 76-22 (SO) Neby 306
 Nerberg 72-84 (Tø) Nerberg 146
 Nerby 72-115 (Tø) Nerby 147
 Nergaard 62-7 (Ve) Nergård 209
 Nergaard 72-69 (Tø) Sortodden 148
 Nerhagen 75-23 (SO) Skjærbekk/Johansen 307
 Nerli 88-28 (SO) Hansen 307
 Nerstuhagen 72-24 (Tø) Persson 149
 Nesvold 33-95 (Ve) Nesvold 209
 Norberg (Gullaumyra) 66-49 (V/N) Pettersen   75
 Nordbekk 72-210 (Tø) Kjærnet 150
 Nordberg 72-226, se Jottoboromäki (Tø) 136
 Nordberg 75-16 (Mi) Ensrud   19
 Nordbergsetra 76-11 (SO) 308
 Nordbrenden 75-29 (SO) Mellum 308
 Nordbrænden 33-44 (Ve) Olsen/Nakken/Bakken 210
 Nordby 63-74 (V/N) Myrvang Høegh   75
 Nordby 72-225 (Tø) Fjellvang 150
 Nordby 76-20 (SO) Nordby 310
 Norderhaug 74-32 (St) Norderhaug   52
 Norderhaug 80-6/14 (SO) Nergaard 310
 Nordgaard 61-9 (Ve) Østby 211
 Nordgård 72-153 (St) Storsveen   51
 Nordgård 87-8 (SO) Harviken 311
 Nordgård 89-13 (SO) Håberget 311
 Nordhagen 83-5 (SO) Øren 311
 Nordholt 72-76 (Tø) Tangen 150

 

Gardsnavn,  gnr./bnr.,   Familienavn Side
  
 Forkortelser: 
 MI = Midtskogsberget 
 Ry = Rysjølia 
 St = Storsvea 
 SO = Søre Osen 
 Tø = Tørberget 
 V/N = Varåholla/Nyhus 
 Ve = Vestby 
  
 Nordli 63-85 (V/N) Bæk   76
 Nordli 72-83 (Tø) Ønseth 151
 Nordli 73-13 (Mi) Storsveen   20
 Nordset 72-145 (Tø) Telle/Berg 151
 Nordsetra/Stykket 76-3, 80-8 (SO) Nordhagen 312
 Nordsted 72-88 (Tø) Skjærstad 151
 Nordsveen 72-10 (Tø) Nordsveen 152
 Nordvang søndre 72-359 (Tø) Bakken 153
 Norheim 72-147 (Tø) Larsen 154
 Norset 74-15 (St) Brørs/Norderhaug   52
 Norsted (SO) 313
 Norum 87-11 (SO) Nygård 313
 Norvang 72-118 (Tø) Akre 154
 Norvang 77-11 (SO) Sømo/Nergaard 313
 Nybak 60-43 (Ve) Bakken 212
 Nybak 63-109 (V/N) Madsen   76
 Nyberg 72-124 (Tø) Slaaen 154
 Nyberg og Skau 88-64/59 (SO) Nordsveen 314
 Nyborg 72-164 (Tø) Nyberg 155
 Nybrænden 33-37 (Ve) Nybrænna 212
 Nye Nybrenna 33-660 (Ve) Nybrenna 212
 Nyfallet (V/N)   77
 Nygaard 87-4 (SO) Larssen 314
 Nygården 62-3 (Ve) Olsen/Rønningen 212
 Nygården 73-16 (Mi) Lysfoss   20
 Nygården østre 33-28 (Ve) Møystad 214
 Nyheim 33-491 (Ve) Rønningen 214
 Nyhuus vestre Mortens 63-4 (V/N) Nyhuus   78
 Olas 63-1 (V/N) Hanstad   79
 Petters 63-9 (V/N) Vercouteren/Nyhuus   81
 Nyhuus østre Eriks 63-14 (V/N) Olsen   83
 Nerby 63-15 (V/N) Nerby   87
 Nyhuushagen (Hagen) (V/N)   88
 Nyli 75-42 (SO) Hagebakken 315
 Nylund 74-81 (St) Storsveen   53
 Nylund 77-3 (SO) 315
 Nylund 86-19 (SO) Hagen 315
 Nyseter 84-10/8 (SO) Likvern/Halberg 315
 Nysted (Koppang) 76-56 (SO) Engen 316
 Nysted 60-8 (Ve) 215
 Nysted 63-58 (V/N) Gjøstøl   89
 Nysted 72-180 (Tø) Nysted 155
 Nytun 60-29 (Ve) Bakke 215
 Nytun 72-341 (Tø) Kjærnet 156
 Nyås 72-229 (Tø) Storsveen 156
 Odden (Skinnarn) 81-1/5 (SO) Myrene 317
 Odden nordre 81-4 (SO) Odden 317
 Olivslykkja (SO) 319
 Olstad 63-87 (Ve) Justesen 216
 Opsahl 79-11 (SO) Vestli 320
 Opseth (SO) 320
 Optun 79-15 (SO) Opseth 321
 Otterhagen (Ry) Stavaasen   30
 Otteråsen – Oppgarden 71-12/16 (Ry) Nordnes   30
 Otteråsen nordre 71-15 (Ry) Aas   34
 Otteråsen søndre 71-1 (Ry) Møystad   33
 Peglerud 63-57 (V/N) Bæk   91
 Pekkala 74-46 (SO) Grambo 321
 Pettersegga (Tø) 156
 Pettershagen 63-3 (V/N) Bæk   92
 Plassen 63-29 (Danielsplass) (V/N) Rønningen   93
 Porslund 63-60 (V/N) Nyhuus   94
 Ravnkleven 80-1 (SO) Ravnkleven 321
 Ravnklevsetra 80-19 (SO) Solheim 323
 Ringnes 88-141 (SO) Odden 324
 Roa 78-5 (SO) Hagen 324
 Rognli 77-12 (SO) Nilsen 324
 Rognstad 62-14 (Ve) Bakken 217
 Rogstad 80-12 (SO) Nergaard 324
 Roseth 86-15 (SO) Bogsveen 325
 Rugsveen 82-4, 88-16 (SO) Hanstad 325
 Rydding-Holm 63-73/79 (V/N) Otterlei   96
 Rydje, se Kilden (Ve) 203
 Rydland 80-30 (SO) Nergaard 325
 Rydskog 76-26 (SO) Odden 326
 Ryen 71-36, se Rysjølien (Ry)   34
 Rysjølien 71-28/47 (Ry) Lageraaen   34
 Røbuknappen 77-1 (SO) Svingen 327
 Rødhammer (SO) 328
 Rømovika 74-80 (SO)Lambertsen 329
 Rønning 72-141 (Tø) Gleditsch 156
 Rønningen (SO) 329
 Rønningen 61-2 (Ve) Flermoen 217
 Røyse 88-152 (SO) Harviken 329
 Sagbakken 81-3 (SO) Norsted 330
 Sagstua (SO) 330
 Samvirkelaget 72-117 (Tø) 157
 Samvirkelaget (SO) 331
 Sand 88-61 (SO) Hagen 331
 Sandbak 79-7 (SO) Sandbak 331
 Sandberg 74-34 (SO) Fjeldseth/Blom 332
 Sandbæk 72-167 (Tø) Andersen 157
 Sandstad 74-54 (SO) Bryhni 332
 Seljebakken 72-319 (Tø) Storsveen 157
 Sjøberg 60-71 (Ve) Tøraasen 218
 Sjøbrænden 72-82 (Tø) Ørneberg 158
 Sjøgløtt 88-91 (SO) Harviken 332
 Sjøli 60-6 (Ve) Sjøli 218
 Sjølyst 74-40 (SO) Sortodden 332
 Sjøstrand 88-138 (SO) 333
 Sjøvang 88-72 (SO) Nygård 333
 Skau 60-46 (Ve) Bakken 220
 Skau 73-49 (Mi) Kristiansen   21
 Skau (SO), se Nyberg 314
 Skjærbu 72-333 (Tø), se Skjæret 158
 Skjærbæk 76-31 (SO) Matssen/Neby 333
 Skæret 72-127 (Tø) Nordli/Arnesen/Hansteen 158
 Skjæret 76-5 (SO) Ifarnes 334
 Skjærstad 72-12 (Tø) Skjærstad 159
 Skogheim 60-36 (Ve) Myrvang 220
 Skogheim 73-64 (SO) Talaasen 335
 Skogli 74-17 (Mi) Skogli   21
 Skoglund 33-373 (Ve) Stenbrenden 220
 Skoglund 72-218 (Tø) Stensby 160
 Skogly 60-91 (Ve) Bakken 221
 Skogly 85-8 (SO) Nordbrenden 336
 Skogly 88-115 (SO) Nygård 336
 Skogsrud 71-38 (Ry) Solheim   36
 Skogtun 60-84 (Ve) Johnsen 221
 Skogvoll 76-61 (SO) Bakken 336
 Skraastad 72-152 (Tø) Brenden 160
 Slettum 86-12 (SO) Slettum 336
 Solbakken 62-6 (Ve) Svensen 221
 Solbakken 72-313 (Tø) Kjærnet 160
 Solbakken 72-323 (Tø) Solheim 160
 Solbakken 79-35, 80-18 (SO) Harviken 337
 Solberg 72-297 (Tø) Tangen 160
 Solberg 72-303 (Tø) Bakke 160
 Solberg 88-44 (SO) Solberg 337
 Solbrå 72-216 (St) Fjellstad   53
 Solbrå 88-48 (SO) Engen 337
 Sole 60-31 (Ve) Olufsen 221
 Sole 72-139 (Tø) Ensrud 160
 Solgløtt 60-58 (Ve) Ulsrud 222
 Solgløtt 72-266 (Tø) Kjærnet 161
 Solgløtt 72-346 (Tø) Skjærstad 161
 Solgløtt 72-363 (Tø) Sveen 161
 Solgård 86-11 (SO) Nyberg 338
 Solhaug 72-316 (Tø) Vesterhaug 161
 Solhaug 88-81 (SO) Skjærbekk 338
 Solheim 72-71 (Tø) Solheim 161
 Solheim 73-9 (SO) Solheim 338
 Solli 74-36 (Mi) Nordsveen   21
 Solli 75-73 (SO) Bekkelund 339
 Solstad 72-171 (Tø) Bakken 162
 Solstad 74-39 (St) Hansen   54
 Solstad 80-24 (SO) Nergaard 339
 Solstad 88-55 (SO) Nygård 339
 Soltun 60-61 (Ve) Flermoen 222
 Soltun 73-30, se Bredal (St)   45
 Soltun 89-26 (SO) Larsen 340
 Soltun 73-53 (Mi) Storsveen   22
 Solvang 33-121 (Ve) Aspdahl 223
 Solvang 72-75 (Tø) Utsigt 162
 Solvang 83-10 (SO) Blikstad 340
 Solås 71-56 (Ry) Ihlen   36

 

Gardsnavn,  gnr./bnr.,   Familienavn Side
  
 Forkortelser: 
 MI = Midtskogsberget 
 Ry = Rysjølia 
 St = Storsvea 
 SO = Søre Osen 
 Tø = Tørberget 
 V/N = Varåholla/Nyhus 
 Ve = Vestby 
  
 Sommer, se Heme (SO) 283
 Sortodden 86-8 (SO) Sortodden 340
 Spillerhemmet 72-11 (St) Borregaard skoger   55
 Steinvåg 33-180 (Ve) Bakken 223
 Sten II 72-258 (Tø) Buflod 163
 Stenberg 76-28 (SO) Roseth 341
 Stenbrænden (Brænna) 63-96 (V/N) Stenbrænden   97
 Stene 33-231 (Ve) Bækkevold 223
 Stenhaugen 72-360 (Tø) Andreassen 163
 Stensbakk 72-307 (Tø) Aastad 163
 Stensby 72-89 (Tø) Stensby 163
 Stensby 72-93 (Tø) Nordsveen 164
 Stenseth/Veslerønningen 60-15 (Ve) Andersen 223
 Stenset 75-21 (SO) Mellum 342
 Stenseth 75-40 (Mi) Jægersborg   22
 Stensheim 71-59 (Ry) Olsen/Lillejordet   37
 Stensli 71-35 (Ry) Solli   37
 Storjordet 72-51 (Tø) Brenden 164
 Storsveen 72-56 (St) Storsveen   55
 Storsveen Koiegarden 72-63 (St) Storsveen   56
 Storsveen østre 72-59, se Solbrå (St)   53
 Strand 72-125 (Tø) Kjellvang 165
 Strand 86-10 (SO) Skjærbekk 342
 Strand nordre 72-135 (Tø) Tangen 165
 Strandby 75-9 (SO) Odden 343
 Strandli 72-163 (Tø) Holen 166
 Strandli 86-13 (SO) Harviken 343
 Svartstubben Oppistua 83-67 (SO) Odden 343
 Sveen (Kvitstensvea) 86-2 (SO) Dahl 344
 Sveen 72-20 (Tø) Sveen 166
 Sveen nordre 83-9 (SO) Odden 344
 Sveen søndre 72-9 (Tø), se Kirkeby 138
 Svenrud (V/N) Volen   98
 Sve-Nor 63-114 (V/N) Vestli   98
 Svestad 84-2 (SO) Gropengen 345
 Svingen 72-25 (Tø) Stenbrenden 167
 Svingen 88-150 (SO) Nordnes 345
 Svingstad 72-284 (Tø) Svingen 168
 Syringen 76-48 (SO) Harviken 345
 Sæteren nordre 84-1 (SO) Karlsen 346
 Sætre 76-27 (SO) Nyberg/Enerly 347
 Søbak 33-105 (Ve) Nybrenna 224
 Søbakk 74-31 (SO) Østenheden 348
 Søberg 72-116 (Tø) Gleditsch 168
 Søberg 74-27 (SO) Søberg 348
 Søby 76-47 (SO) Sømo 349
 Sømo 80-10 (SO) Bakke 350
 Sønsthagen 83-6 (SO) Sønsthagen 350
 Søre Osen helsehus 76-67 (SO) 351
 Sørli 60-30 (Ve) Persen 225
 Sørli 72-236 (St), se Spillerhemmet   55
 Sørli II 72-367 (St), se Spillerhemmet   55
 Sørli 73-42 (SO) Flenmoren 351
 Sørlund 77-9 (SO) Nohr/Winge 352
 Sørvang (Tørberget skole) 72-122 (Tø) Kjærnet 169
 Saaheim 33-96 (Ve) Skogstad/Skålerud/Øyan 225
 Tajet 72-219 (Tø) Stenbrenden 169
 Tallegga (Ve) 226
 Tallaasen (Ve) 226
 Talaasseteren nedre 33-29 (Ve) Olsen 227
 Talaasseteren nordre 33-5 (Ve) Talåsen 227
 Talaasseteren søndre (Gjermunds) 33-36 (Ve) Talaasen 228
 Talaasseteren søndre (Olas) 33-43 (Ve) Talåsen/Solheim 230
 Tangbakken 72-354 (Tø) Bratteggen 169
 Tangen 72-95 (Tø) Stangeland 169
 Teigen 71-49/50 (Ry) Bogsveen   38
 Tenåsenhytta (Ve), se Vestby nordre – Henriks 236
 Thune (Knappsetra) 77-7 (SO) Nordhagen 352
 Tjønnegga, se Husly (Ve) 202
 Toppen 88-106/107 (SO) Odden 353
 Torp 66-69 (V/N) Norderhaug/Hencenbach/Olsson   98
 Torud 60-35 (Ve) Nordhagen 232
 Tune 63-92 (V/N) Nerby/Andersen   99
 Tune 72-162 (Tø) 170
 Tveito 72-187 (Tø) Liljebakk 170
 Tørberget nordre – Andersgarden/Elias 72-44 (Tø) Gleditsch             173
 Tørberget nordre 72-29 (Tø) Bakken 170
 Tørberget søndre – Larsgarden 72-1 (Tø) Larsen 175
 Ulvsjøberget (Sveen søndre) – Svartstubben (SO) Odden 353
 Unnli 88-52 (SO) Nordbrenden 355
 Utsikten 72-306 (Tø), se Hemberget 135
 Utsikten 73-12-1 (Mi) Langdalen   22
 Utsikten 88-145 (SO) Mistereggen 355
 Vang 33-189 (Ve) Bakken 232
 Vangen 33-104 (Ve) Horten 233
 Vangen 72-126 (Tø) Ensrud 176
 Vangli 63-50 (V/N) Larsen   99
 Varåbrua 63-127, se Brænna (V/N) 
 Venewold 72-332 (St) Pettersen   58
 Vermunds 72-276 (Tø) Andersen 177
 Veslerønningen 33-100 (Ve), se Stenseth 223
 Vestby 78-4 (SO) Sneli 356
 Vestby mellom – Andreas 61-1 (Ve) Rusten 233
 Vestby nordre (Henriks) 62-1 (Ve) Bakken 236
 Vestby søndre – Torgals 60-1 (Ve) Vestby 238
 Vestby østre – Martins 60-9 (Ve) Gihlemoen 239
 Vestbyplass 63-10 (V/N) Rønningen/Stenbrenden 100
 Vesterhaug 72-114 (Tø) Storsveen 178
 Vesterås 72-97 (Tø) Regnåsen 178
 Vesthagen (V/N) 100
 Vestheim 33-102 (Ve) Talaasen 240
 Vestheim 72-244 (Tø) Lysfoss 178
 Vestli 60-5 (Ve) Vestli 241
 Vestli 63-13 (V/N) Nyhuus 101
 Vestli 72-150 (St) Aker   58
 Vestli søndre 63-54 (V/N) Bjørkås 102
 Vestnes (SO) 356
 Vidje 74-101 (SO) Hubred 356
 Volden 74-16 (Mi) Brenden   23
 Voldmo 88-25 (SO) Voldmo/Løken 356
 Vaalfallet (V/N) 103
 Winje 72-267 (Tø) Solheim 179
 Wåge 72-246 (Tø) Brødrene Brenden 179
 Ødegård 71-34 (Ry) Ødegård   38
 Øiensjøfoss gard 72-7/16 (Tø) Nyhuus 180
 Øiensjøfoss nordre (Tø) 181
 Ønsberg 72-13 (Tø) Svingen 183
 Ønsjøsveen søndre 72-5 (Tø) Ørneberg 182
 Ønstad 72-154 (Tø) Nysæter 183
 Øren 83-3 (SO) Øren 357
 Ørneset 82-1 (SO) Myrene 357
 Østberg 72-102 (Tø) Ensrud 184
 Østenheden nordre 74-4 (SO) Nordli 361
 Østenheden søndre 74-1 (SO) Harviken 359
 Østgård 72-86 (Tø) Horgmo 184
 Østhagen 72-173 (Tø) Kjærnet 184
 Østhagen 74-30 (SO) Østenheden/Grafsrønningen 362
 Østheim 79-27 (SO) Østenheden 363
 Østpå 89-30 (SO) Oppegård 363
 Østvang 72-136 (Tø) Furulund 185
 Øverby 76-12 (SO) Øverby 363
 Øverby 63-18 (V/N) Andersen/Nerby 104
 Øvergård 73-12 (Mi) Langdalen   24
 Øvergård 74-21 (SO) Hubred 365
 Øverjordet 66-77 (V/N) Hammersgård 105
 Øverli 85-17 (SO) Berg 365
 Øverseth 81-6 (SO) Odden 365
 Aas 72-107 (Tø) Ensrud 185
 Åsen 72-365 (Tø) Lundberg 186
 Åset (Ve) 241
 Åset 72-271 (Tø) Høljeneset 186
 Åseth 88-33 (SO) Nordnes 366
 Åsheim 72-134 (Tø) Gråberget 186
 Åsheim 79-26 (SO) Sandbak 366
 Åsli 72-262 (Tø) Johansen 187
 Åsli og Stripa 88-114/116 (SO) Nygård 366
 Åsly 88-170 (SO) Ernø 366
 Aastad 72-91 (Tø) Storsveen 187

Familienavnregister

 Familienavn,   Gardsnavn Side
  
 Aker 
  – Bækkevang (St)   45
  – Haugen (Ve) 200
  – Håsetra (SO) 285
  – Stene (Ve) 223
  – Vestli (St)   58
 Aleksandersen/Aleksandersson 
  – Fredhjem (V/N)   66
  – Nyhuus Olas (V/N)   79
 Andersen/Andersson 
  – Bakken s. (Tø) 109
  – Fredhjem (V/N)   66
  – Granum (Tø) 128
  – Grindal (Ry)   27
  – Kvitsten (SO) 292
  – Løvbrændbakken (Ve) 206
  – Løvås (Tø) 142
  – Mortens (Tø) 143
  – Nordbrenden (SO) 308
  – Nyberg (Tø) 154
  – Otteråsen n – Vermunds (Ry)   34
  – Sandbæk (Tø) 157
  – Stenseth/Veslirønningen (Ve) 223
  – Strand n. (Tø) 165
  – Vermunds (Tø) 177
 Andreassen 
  – Bråten (SO) 251
  – Stenhaugen (Tø) 163
  – Vestby m. – Andreas (Ve) 233
 Arnesen 
  – Gjevaldshaugen n. (SO) 266
  – Hammeren (SO) 278
  – Rødhammer (SO) 328
  – Sveen (Kvitstensvea) (SO) 344
 Aspdahl 
  – Solvang (Ve) 223
 Asphol 
  – Navettamäki (V/N)   74
 Aude 
  – Rysjølien (Ry)   34
 Bagjsøberget 
  – Bekk (SO) 246
  – Eggen (SO) 256
  – Heimtun (SO) 282
  – Norderhaug (SO) 310
  – Rugsveen (SO) 325
  – Rydland (SO) 325
  – Stenseth/Veslerønningen (Ve)      223
  – Sveen (Kvitstensvea) (SO) 344
 Bakke 
  – Bakketun (Ve) 190
  – Bakstad (Tø) 112
  – Bergtun (Ve) 192
  – Ebru (Ve) 194
  – Engen (SO) 257
  – Myrvang (SO) 305
  – Nytun (Ve) 215
  – Solberg (Tø) 160
  – Sømo (SO) 350
 Bakken 
  – Bakketun (Tø) 112
  – Bergli (Ve) 192
  – Bergliteigen (Ve) 192
  – Bjørnstad (Ve) 193
  – Borg (Tø) 115
  – Firstad (Ve) 195
  – Fredbo (Ve) 196
  – Gløttvold (Ve) 197
  – Gobakken (Ve) 197
  – Granheim (Ve) 199
  – Grønnro (Ve) 200
  – Haugli (Ve) 201
  –  Kveen (Ve) 204
  – Kvernholtet (Tø) 140
  – Li (Ve) 205
  – Lykja (Ve) 206
  – Lyngstad (Ve) 206
  – Lysfoss (Tø) 141
  – Midtby (Ve) 207
  – Myrvang/Wass (Tø) 146
  – Nordgård (Ve) 211
  – Nordvang s. (Tø) 153
  – Norvang (Tø) 154
  – Rognstad (Ve) 217
  – Skogly (Ve) 221
  – Skogvoll (SO) 336
  – Solli (Mi)   21
  – Solstad (Tø) 162
  – Solvang (Tø) 162
  – Steinvåg (Ve) 223
  – Tørberget n. (Tø) 170
  – Vang (Ve) 232
  – Vestby n. – Henriks (Ve) 232
  – Vesterhaug (Tø) 178
  – Vestli V/N) 101
  – Ønstad (Tø) 183
  – Åset (Ve) 241
 Balke 
  – Farmen (SO) 260
  – Pettershagen (V/N)   92
 Bast 
  – Øiensjøsveen s. (Tø) 182
 Bastberget 
  – Kjærnet (Tø) 138
 Bekkelund/Bækkelund 
  – Bagsjøberget s. (SO) 242
  – Bakkestua (SO) 246
  – Bjørndal (Ve) 192
  – Ebru (Ve)   65
  – Filadelfia (Tø) 122
  – Heimtun (Ve) 201
  – Kleve (Ve) 203
  – Solli (SO) 339
 Berg/Bergh 
  – Djupsand (SO) 254
  – Nordhagen (SO) 311
  – Plassen (V/N)   93
 Berge 
  – Fredhjem (V/N)   66
 Bergersen 
  – Sveen (Tø) 166
 Berget 
  – Bakken (SO) 245
  – Fagerli (Mi)   14
 Berntzen 
  – Grylla (Mi)   15
 Birkevåg 
  – Bjørnsby (V/N)   61
 Bjørkås 
  – Vestli (V/N) 101
 Bjørnsrud 
  – Gobakken (Ve) 197
 Blikkberget 
  – Bogsveen v. (St)   42
 Blikstad 
  – Fjellstad (SO) 261
  – Solvang (SO) 340
 Bogsveen 
  – Bredal (St)   45
  – Bredvold (St)   45
  – Gran (SO) 269
  – Håsetra (SO) 285
  – Kristine-stua (SO) 290
  – Nordberg (Mi)   19
  – Roseth (SO) 325
  – Teigen (Ry)   38
  – Aastad (Tø) 187
 Borgen 
  – Ensrud (Tø) 121
 Bratteggen 
  – Tangbakken (Tø) 169
 Bredal 
  – Soltun (St)   45
 Breivik 
  – Eng (Tø) 119
 Brekke 
  – Brovold/Brænna (V/N)   62
 Brenden/Brænden 
  – Eng (Tø) 119
  – Engerud (Tø) 120
  – Ensrud (Tø) 121
  – Fjellbu (Tø) 123
  – Glestad (Tø) 126
  – Gutua (Tø) 129
  – Hagebakken (SO) 274
  – Haugen (Ve) 200
  – Håsetra (SO) 285
  – Kilden/Rydje (Ve) 203
  – Myre v. (Tø) 144
  – Nybrænden/Nybrenna (Ve) 212
  – Skraastad (Tø) 160
  – Stensby (Tø) 163
  – Vangen (Ve) 233
  – Volden (Mi)   23
  – Wåge (Tø) 179
 Breum  
  – Ifarneset n. (SO) 285
 Brevig 
  – Gjevaldshaugen m. (SO) 265
  – Odden (Skinnarn) (SO) 317
 Bronken 
  – Evje (SO) 258
  – Hjemly (SO) 283
 Bryhni 
  – Kjernmoen vestre/østre (SO) 290
  – Sandstad (SO) 332
 Brændhaugen 
  – Haugen (Brændhaugen) (V/N)   69
 Bråtebækken 
  – Solheim (SO) 338
 Braaten/Bråten 
  – Bjørnsby (V/N)   61
  – Eggen (SO) 256
  – Fagerhøy (Ve) 194
  – Pettershagen (V/N)   92
 Buen 
  – Ørneset (SO) 357
 Busk 
  – Rønningen (SO) 329
 Bæk  
  – Berg «Piabo» (V/N)   60
  – Hanstad (V/N)   68
  – Haugen/Bakken (V/N)   69
  – Løkken (V/N)   72
  – Moen (Tø) 143
 Bækkevold 
  – Stene (Ve) 223
 Bødal 
  – Heimtun (V/N)   70
 Baastad 
  – Mellemberg (Mi)   16
  – Solvang (Tø) 162
 Calussen 
  – Berg «Piabo» (V/N)   60
 Dahl 
  – Sveen (Kvitstensveen) (SO) 344
 Dillerud 
  – Karlberg (Tø) 136
 Drolsum 
  – Karlberg (Tø) 136
 Dybsand 
  – Bråten (SO) 251
  – Halvorsberget (SO) 276
  – Halvorsberget n. (SO) 278
  – Li (SO) 293
  – Lykkebo (SO) 297
  – Sæteren n. (SO) 346
 Dølbakken 
  – Nordsetra/Stykket (SO) 312
 Eggen 
  – Fallet (SO) 260
  – Kvitsten (SO) 292
  – Nerli (SO) 307
  – Nordhagen (SO) 311
  – Skjæret (SO) 334
  – Sveen (Kvitstensvea) (SO) 344
  – Sømo (SO) 350
  – Øren (SO) 357
 Enberget 
  – Tangen (Tø) 169
 Engelbrektsson 
  – Otteråsen n. – Vermunds (Ry)   34
 Engen 
  – Baksjøen (Ve) 191
  – Heide (SO) 282
  – Lilleberg (SO) 294
  – Lyngen (SO) 298
  – Nysted (Koppang) (SO) 316
  – Rønningen (SO) 329
  – Solbrå (SO) 337
 Engh 
  – Engli (SO) 258
  – Lykkebo (SO) 297
 Engsveen 
  – Ebru (V/N)   65

 

 Familienavn,   Gardsnavn Side
  
 Ensrud 
  – Bryn (Ry)   26
  – Engstad (Tø) 121
  – Granli (Tø) 127
  – Granum (Tø) 128
  – Grønli (Tø) 128
  – Myre ø. (Tø) 145
  – Myrstad (Tø) 145
  – Sole (Tø) 160
  – Vangen (Tø) 176
  – Wåge (Tø) 179
  – Østberg (Tø) 184
  – Aas (Tø) 185
 Enaasen 
  – Bagsjøberget s. (SO) 242
  – Bråten (SO) 251
 Eriksen 
  – Eng (Tø) 119
  – Kjernli (SO) 289
  – Nordby (SO) 310
  – Rønningen (SO) 329
 Ernø 
  – Åsly (SO) 366
 Evensen 
  – Furulund (SO) 264
 Faldet/Fallet 
  – Granli (SO) 272
 Femundsenden 
  – Neby (Ve) 208
 Ferrari 
  – Italia (Tø) 136
 Fiddan 
  – Italia (Tø) 136
 Fjeldseth 
  – Sandberg (SO) 332
 Fjellstad 
  – Solbrå (St)   53
 Fjellvang  
  – Berg (Mi)   10
  – Li (SO) 293
  – Løkken (SO) 299
  – Munkvang (SO) 303
 Flenmoren 
  – Løvbrændbakken (Ve)  206
  – Sørli (SO) 351
 Flenåsen 
  – Pettershagen (V/N)   92
 Flermoen 
  – Soltun (Ve) 222
 Flisberget 
  – Bakken s. (Tø) 109
  – Kirkeby – Sveen s. (Tø)       138
 Fuglesand 
  – Granbakken (SO) 269
 Galaasen 
  – Bakken (St)   40
  – Nyhuus v. – Petters (V/N)   81
  – Vestby m. – Andreas (Ve) 233
 Gaustad 
  – Stensli (Ry)   37
 Gihlemoen 
  – Gobakken (Ve) 197
  – Vestby ø. – Martins (Ve) 239
 Gjevaldshaugen 
  – Hagen (SO) 275
  – Opseth (SO) 320
 Gjøstøl 
  – Nysted (V/N)   89
 Gleditsch 
  – Bakke (Tø) 108
  – Bø (Tø) 117
  – Hagen (Tø) 130
  – Nordli (V/N)   76
  – Rønning (Tø) 156
  – Sole (Tø) 160
  – Søberg (Tø) 168
  – Tørberget – Andersgarden (Tø)      173
  – Østberg (Tø) 184
 Grambo 
  – Ifarneset n. (SO) 285
  – Pekkala (SO) 321
 Gran 
  – Bjørke (Ry)   25
 Granberg 
  – Kilde (SO) 289
 Grimli 
  – Holtet (SO) 283
 Gropengen 
  – Svestad (SO) 345
 Grundset 
  – Kvitsten (SO) 292
  – Mellemgård (SO) 299
 Grønbekk 
  – Midtli (SO) 301
  – Midtli II (SO) 302
  – Pekkala (SO) 321
 Grøndalen 
  – Nyhuushagen (V/N)   88
  – Pettershagen (V/N)   92
  – Tørberget n. (Tø) 170
 Grøtbæklien 
  – Knudsli (SO) 291
  – Nordgård (SO) 311
 Gråberget 
  – Åsheim (Tø) 186
 Gundersen 
  – Nordli (V/N)   76
 Hagebakken 
  – Haugen (SO) 281
  – Lillebakken (SO) 294
  – Mellum (SO) 301
  – Nyli (SO) 315
 Hagen 
  – Djupsand (SO) 254
  – Granheim (Ve) 199
  – Mellemgård (SO) 299
  – Mo (SO) 302
  – Nordberg (V/N)   75
  – Nyhuushagen (V/N)   88
  – Nylund (SO) 315
  – Roa (SO) 324
  – Sand (SO) 331
  – Østhagen (Tø) 184
  – Øverli (SO) 365
 Halvorsen 
  – Djupsand (SO) 254
  – Eggen (SO) 256
  – Ginasuo (Tø) 124
  – Gjevaldshaugen n. (SO) 266
  – Grindal (Ve) 200
  – Kilde (SO) 289
  – Ulvsjøberget – Svartstubben (SO)       353
 Hammer 
  – Bakketun (SO) 246
  – Granheim (SO) 271
  – Hammeren (SO) 278
  – Moserabben (SO) 302
  – Sæteren n. (SO) 346
 Hammeren 
  – Sæteren n. (SO) 346
 Hammersgård 
  – Grønli (V/N)   67
  – Øverjordet (V/N) 105
 Hansen 
  – Baksjøen (Ve) 191
  – Odden (Skinnarn) (SO) 317
  – Solstad (St)   54
  – Svestad (SO) 345
  – Sæteren n. (SO) 346
  – Ulvsjøberget-Svartstubben (SO) 353
 Hanstad  
  – Nyhuus v – Olas (V/N)   79
  – Rugsveen (SO) 325
  – Østenheden s. (SO) 359
  – Øvergård (SO) 365
 Haraset 
  – Øverby (V/N) 104
 Harviken 
  – Bakken (SO) 245
  – Engli (SO) 258
  – Gjevaldshaugen m. (SO) 265
  – Jordet (SO) 288
  – Kairo (SO) 289
  – Lykkebo (SO) 297
  – Nordgård (SO) 311
  – Nygaard (SO) 314
  – Odden (Skinnarn) (SO) 317
  – Røyse (SO) 329
  – Sjøgløtt (SO) 332
  – Slettum (SO) 336
  – Solbakken (SO) 337
  – Strandli (SO) 343
  – Østenheden (SO) 359
 Haugen 
  – Bjerke (Tø) 113
  – Brenden ø. (Tø) 115
  – Engstad (Tø) 121
  – Haugmo (Tø) 133
  – Haugtun (Tø) 134
  – Magnset (SO) 299
  – Skogtun (Ve) 221
  – Talaasenseteren s. – Gjermunds (Ve)      228
  – Østvang (Tø) 185
  – Aastad (Tø) 187
 Hegg 
  – Peglerud (V/N)   91
 Helgestuen 
  – Myrvang (SO) 305
 Henriksen 
  – Bagsjøberget n. (SO) 244
 Holen 
  – Bergheim (Mi)   12
  – Bergli/Solheim (Mi)   12
  – Bergliteigen (Ve) 192
  – Granheim (St)   47
  – Granli (Mi)   15
  – Holum (Mi)   16
  – Høljeknollen (St)   48
  – Mellemberg (Mi)   16
  – Strandli (Tø) 166
  – Wåge (Tø) 179
 Holtet 
  – Kairo (SO) 289
  – Solgård (SO) 338
 Holt-Seeland 
  – Kjernmoen v/ø (SO) 290
 Horten 
  – Høgtun (Ve) 202
  – Vangen (Ve) 233
 Hov 
  – Svingen (Tø) 167
 Hubred 
  – Øvergård (SO) 365
 Hvidsten 
  – Neby (SO) 306
  – Stenberg (SO) 341
  – Sveen (Kvitstensvea) (SO) 344
  – Søby (SO) 349
 Høljeneset 
  – Bækken (Tø) 117
  – Midtskogsberget (Mi)   18
  – Åset (Tø) 186
 Haaberget 
  – Akselhus (Tø) 107
  – Nordgård (SO) 311
  – Peglerud (V/N)   91
  – Storsveen – Koiegarden (St)   56
 Håseter 
  – Håsetra (SO) 285
 Ifarnes/Ifarneset/Ifarnæss 
  – Granberg (SO) 271
  – Halvorsberget (SO) 276
  – Haug (SO) 281
  – Kjernmoen v/ø (SO) 290
  – Skjæret (SO) 334
  – Strandby (SO) 343
 Iversen 
  – Øren (SO) 357
 Jakobsen 
  – Filadelfia (Tø) 122
 Jensen 
  – Evju (SO) 259
  – Granaas (Tø) 128
  – Munksjøberget (SO) 303
 Jernberg 
  – Karlberg (Tø) 136
 Johansen 
  – Nordby (Tø) 150
  – Nordsveen (Tø) 152
  – Nytun (Tø) 156
  – Skjærbæk (SO) 333
 – Åsli (Tø) 187
 Johnsen 
  – Solli (SO) 339
 Jordet 
  – Furulund (SO) 264
 Jota 
  – Elverhøi (Tø) 119
 Justesen 
  – Olstad (Ve) 216
 Jægersborg 
  – Stenseth (Mi)   22
 Jønsrudbakken 
  – Skjærbæk (SO) 333

 

 Familienavn,   Gardsnavn Side
   
 Kamrud 
  – Bjørnlia (Tø) 114
 Karlsen 
  – Bjerkely (Tø) 113
  – Sæteren n. (SO) 346
 Kilde 
  – Kilden/Rydje (Ve) 203
 Kjellvang 
  – Nordvang (Tø) 154
 Kjernet/Kjærnet 
  – Bergli (Mi)   12
  – Bjørkli (Mi)   13
  – Engebakk (Tø) 119
  – Hagen (Tø) 130
  – Høimo (Tø) 136
  – Lykkestad (Ry)   28
  – Nordbekk (Tø) 150
  – Nytun (Tø) 156
  – Otteråsen n. (Ry)   34
  – Solgløtt 72-266 (Tø) 161
  – Stensheim (Ry)   87
  – Stensli (Ry)   37
  – Strand n. (Tø) 165
  – Sørvang (Tø) 169
  – Øiensjøsveen n. (Tø) 181
 Kjernli 
  – Lyngbakken (SO) 297
  – Vesterås (Tø) 178
 Kjernmoen 
  – Grylla (Mi)   15
  – Kjernli (SO) 289
  – Sandberg (SO) 332
 Kleven 
  –  Moserabben (SO) 302
 Kolos 
  – Bagsjøberget (SO)                    242/ 244
  – Nysted (V/N)   89
 Koppang 
  – Nysted (Koppang) (SO)    316
  – Røbuknappen (SO) 327
  – Skogheim (SO) 335
  – Vestnes (SO) 356
 Korperud 
  – Hanstad (V/N)   68
 Kristiansen 
  – Holtløkken (St)   47
  – Holum (Mi)   16
  – Høgås (SO) 284
  – Lilleberg (SO) 294
  – Lyngås/Solbakken (Ry)   29
  – Myrholmen (Tø) 145
  – Rysjølien (Ry)   34
  – Skau (Mi)   21
  – Strand (Tø) 165
 Kuosmainen 
  – Otteråsen (SO)30/34 
  – Ravnkleven (SO) 321
  – Skjæret (SO) 334
  – Tørberget – Andersgarden (Tø)      173
  – Tørberget – Larsgarden (Tø) 175
  – Tørberget n. (Tø) 170
 Kvarnstrøm 
  – Borgen (Mi)   13
  – Spillerhemmet (St)   55 
 Kveen 
  – Grønli (V/N)   67
 Kverndal 
  – Norsted (SO) 313
 Kverneggen 
  – Kveen (V/N)   91
  – Sjøbrænden (Tø) 158
 Kvernen 
  – Brenden ø. (TØ) 115
 Kvitsten 
  – Sagstua (SO) 330
 Lageraaen 
  – Rysjølien (Ry)   34
 Landfald 
  – Lillebakken (SO) 294
 Langberg 
  – Holm (Ry)   28
 Langdalen 
  – Utsikten (Mi)   22
 Langaas 
  – Dyri (Tø) 118
 Larsen 
  – Bækkelund (SO) 254
  – Furali (SO) 264
  – Gjevaldshaugen m. (SO) 265
  – Grøtbæklien (SO) 273
  – Lunner (SO) 297
  – Lyngås/Solbakken (Ry)   29
  – Mellemberg (Mi)   16
  – Midtli (SO) 301
  – Midtskogsberget (Mi)   18
  – Myhre (Ry)   30
  – Norvang (Tø) 154
  – Ravnkleven (SO) 321
  – Røbuknappen (SO) 327
 
 – Sagstua (SO)
 330
  – Soltun (SO) 340
  – Tørberget – Larsgarden (Tø) 175
  – Vangli (V/N)   99
  – Vestheim (Tø) 178
 Liahaugen 
  – Bjørke (Ry)   25
 Likvern/Likværn 
  – Nyseter (SO) 315
  – Sæteren nordre (SO) 346
 Liljebakk 
  – Tveito (Tø) 170
 Lilleberg 
  – Haugen (SO) 281
  – Lillebo (SO) 295
  – Lyngbakken (SO) 297
  – Myrhaug (Mi)   19
 Lindgren 
  – Bergliteigen (Ve) 192
  – Haugen (Tø) 131
  – Øiensjøsveen s. (Tø) 182
 Lindstad 
  – Ifarneset s. (Koia) (SO) 287
 Lund 
  – Hjemly (SO) 283
 Lundberg 
  – Haugen (Tø) 131
  – Åsen (Tø) 186
 Lunde 
  – Vestby m – Andreas (Ve) 233
 Lunner 
  – Fagerli (SO) 259
 Lutnes 
  – Østenheden s. (SO) 359
  – Østenheden n. (SO)  361
 Lyngbakken 
  – Sandbak (SO) 331
 Lysfoss 
  – Berg (Mi)   10
  – Nygården (Mi)   20
  – Skogsrud (Ry)   36
  – Teigen (Ry)   38
  – Vestheim (Tø) 178
 Løberg 
  – Samvirkelaget (Tø) 157
 Løvhaugen 
  – Sortodden (SO) 340
 Løvung 
  – Kvitsten (SO) 292
 Långflon 
  – Storsveen – Dersø (St)   55
  – Tørberget – Andersgarden (Tø) 173
 Martinsen 
  – Filadelfia (Tø) 122
  – Samvirkelaget (Tø) 157
 Matsen/Matssen 
  – Bjørnstad (SO) 249
  – Skjærbæk (SO) 333
 Mattisen 
  – Storsveen – Koiegarden (St)   56
 Mattson/Mattsson 
  – Kjernli (SO) 289
  – Vangen (Tø) 176
 Mellemgaard 
  – Brenden (SO) 250
  – Søberg (SO) 348
 Mellum 
  – Bjørke (SO) 248
  – Leikvang (SO) 293
  – Mellemgård (SO) 299
  – Sjølyst (SO) 332
 Melaaneset 
  – Vestby m – Andreas (Ve) 233
 Michelsen 
  – Bæk (V/N)   62
 Midtskogsberget 
  – Granaas (Tø) 128
  – Mellemberg (Mi)   16
 
 – Skogli (Mi)
   21
 Mistereggen 
  – Lyngen (SO) 298
  – Utsikten (SO) 355
 Moen 
  – Bergseth (SO) 248
 Moengen 
  – Nordbrenden (SO) 308
 Moldberget 
  – Gjevaldshaugen s. (SO)  268
 Moren 
  – Nyhuus ø. – Nerby (V/N)   87
 Mortensen 
  – Storsveen – Koiegarden (St)   56
 Muruåsen 
  – Lynger (SO) 298
 Myhre 
  – Sagbakken (SO) 330
 Myrene 
  – Odden (Skinnarn) (SO) 317
  – Ørneset (SO) 357
 Myrli 
  – Kveen (Ve) 204
 Myrvang 
  – Dyri (Tø) 118
  – Nordby (V/N)   75
  – Skogheim (Ve) 220
 Møystad 
  – Nygaarden ø. (Ve) 214
 Neby 
  – Akre (Ve) 189
  – Bagsjøberget s. (SO) 242
  – Fagerhøy (Ve) 194
  – Fjellvang (Monka) (SO) 261
  – Husly (Ve) 202
  – Mellomtun (SO) 300
  – Munkvang (SO) 303
  – Nyhuus v – Mortens (V/N)   78
  – Nyhuus ø – Nerby (V/N)   87
  – Skjærbæk (SO) 333
  – Sørlund (SO) 352
 Neby-Akre 
  – Gløttvold (Ve) 197
 Nerberg 
  – Holm (Ry)   28
  – Norheim (Tø) 154
  – Vangen /Tø) 176
 Nerby 
  – Løvstad (V/N)   73
  – Nyhuus ø – Nerby (V/N)   87
  – Vestbyplass (V/N) 100
 Nergaard 
  – Bakkestua (SO) 246
  – Blakstad (SO) 249
  – Evje (SO) 258
  – Gjevaldshaugen n. (SO) 266
  – Knashaug (SO) 291
  – Dyri (Tø) 118
  – Mellemgård (SO) 299
  – Myrstad (Tø) 145
  – Norderhaug (SO) 310
  – Rogstad (SO) 324
  – Rydland (SO) 325
  – Solstad (SO) 339
 Nerli 
  – Bergheim (SO) 247
  – Løkken (SO) 299
 Nes 
  – Nyhuushagen (V/N)   88
 Nilsen 
  – Rognli (SO) 324
  – Tallegga (Ve) 226
  – Tørberget – Andersgarden (Tø) 173
  – Øiensjøsveen n. (Tø) 181
 Nohr 
  – Sørlund (SO) 352
 Nordbrenden 
  – Skogly (SO) 336
  – Unnli (SO) 355
  – Tallegga (Ve) 226
 Nordby 
  – Akselhus (Tø) 107
  – Nordbrænden – Lund (Ve) 210
  – Talaasseteren s. – Gjermunds (Ve)     228
  – Talaasseteren s. – Olas (Ve) 230
 Norderhaug 
  – Bastua (Tø) 112
  – Engstad (Tø) 121
 Nordhagen 
  – Bjørnbekk (SO) 249
  – Brænden/Sørbrænden (Ve) 193
  – Bråten (SO) 251
  – Elgtun (Ve) 194
  – Firstad (Ve) 195
  – Leikvang (SO) 293
  – Nordsetra/Stykket (SO) 312
  – Norsted (SO) 313
  – Thune (Knappsetra) (SO) 352
  – Torud (Ve) 232

 

  Familienavn,   Gardsnavn Side
  
 Nordli 
  – Bjørnebo (SO) 249
  – Nordhagen (SO) 311
  – Nysted (V/N)   89
  – Solli (Mi)   21
  – Tørberget n. (Tø) 170
  – Østenheden n. (SO) 361
 Nordnes 
  – Granbakken (SO) 269
  – Lykkestad (Ry)   28
  – Svingen (SO) 345
  – Åseth (SO) 366
 Nordsted 
  – Løvås (Tø) 142
  – Mælum (SO) 306
 Nordsveen 
  – Bakkeli (Mi)     9
  – Bekkestad (Nordsvea) (SO)    246
  – Bjørnsby (V/N)   61
  – Nyberg og Skau (SO) 314
  – Skjærstad (Tø) 159
  – Stensby (Tø) 163
 Norsted 
  – Sagbakken (SO) 330
 Nyberg 
  – Brenden ø. (Tø) 115
  – Kvitsten (SO) 292
  – Nyborg (Tø) 155
  – Solgård (SO) 338
  – Sætre (SO) 347
 Nybrenna/Nybrænden 
  – Høyvang (Ve) 202
  – Neby (Ve) 306
  – Nye Nybrenna (Ve) 212
  – Søbak (Ve) 224
 Nygaarden/Nygården 
  – Høgtun (Ve) 202
  – Nergaard (Ve) 209
  – Solvang (Ve) 223
 Nygård 
  – Eng (SO) 257
  – Furumo (SO) 265
  – Norum (SO) 313
  – Sjøvang (SO) 333
  – Skogly (SO) 336
  – Solstad (SO) 339
  – Åsli og Stripa (SO) 366
 Nyhus 
  – Bjørklund (Tø) 114
 Nyhuus 
  – Akselhus (Tø) 107
  – Brovold/Bræaan (V/N)   62
  – Bækkelund (V/N)   64
  – Fredhjem (V/N)   66
  – Hemfallet (V/N)   70
  – Peglerud (V/N)   91
  – Plassen (V/N)   93
  – Porslund (V/N)   94
  – Vestby s – Torgals (Ve) 238
  – Vestby ø – Martins (Ve) 239
  – Vesthagen (V/N) 100
  – Vestli (V/N) 101
  – Øiensjøfoss gard (Tø) 180
  – Øverby (V/N) 104
 Nyhuushagen 
  – Hemfallet (V/N)   70
  – Vesthagen (V/N) 100
 Nylund 
  – Øiensjøsveen n. (Tø) 181
 Nysted 
  – Bakketoppen (Tø) 111
 

 – Ebru (V/N)

Annonse
   65
  – Nordbrenden – Lund (Ve) 210
  – Vestbyplass (V/N) 100
 Nysæter 
  – Vestby n – Henriks (Ve) 236
 Odden 
  – Heistad (SO) 283
  – Kjerr (SO) 291
  – Myrum (SO) 304
  – Mælum (SO) 306
  – Ringnes (SO) 324
  – Rydskog (SO) 326
  – Sagbakken (SO) 330
  – Strandby (SO) 343
  – Oppistua Svartstubben (SO) 343
  – Sveen n. (SO) 344
  – Toppen (SO) 353
  – Ulvsjøberget (SO) 353
  – Øverseth (SO) 365
 Olsen 
  – Eggen (SO) 256
  – Gjevaldshaugen m. (SO) 265
  – Gjevaldshaugen s. (SO) 268
  – Kvitsten (SO) 292
  – Munksjøberget (SO) 303
  – Nyhuus ø – Eriks (V/N)   83
  – Olstad (Ve) 216
  – Stensheim (Ry)   37
  – Talaasen (Ve) 226
  – Vermunds (Tø) 177
  – Øverby (V/N) 104
 Olufsen 
  – Sole (Ve) 221
 Oppegård 
  – Østpå (SO) 363
 Opset/Opseth 
  – Kilde (SO) 289
  – Opsahl (SO) 320
  – Optun (SO) 321
 Ostrowski 
  – Bjørnstad (Ve) 193
 Osvald 
  – Talaasseteren nedre (Ve) 227
 Osvik 
  – Engen (SO) 257
 Osvolden 
  – Nordby (SO) 310
 Otterlei 
  – Rydding-Holm (V/N)   96
 Ottershagen 
  – Bjørkli (St)   41
  – Granli (St)   47
 Otteraasen/Otteråsen 
  – Bækken (Tø) 117
  – Høljeknollen (St)   48
  – Kjernmoen v/ø (SO) 290
 Pedersen 
  – Heimli (SO) 282
  – Holtet (SO) 283
  – Rydskog (SO) 326
 Peglerud 
  – Hanstad (V/N)   68
 Persen 
  – Brenden v. (Tø) 116
  – Sømo (SO) 350
  – Ørneset (SO) 357
 Persson 
  – Nerstuhagen (Tø) 149
 Pettersen 
  – Nordberg (V/N)   75
 Pettershagen 
  – Kjella (V/N)   71
  – Torp (V/N)   98
 Presthus 
  – Brænden/Sørbrænden (Ve) 193
 Raatikainen 
  – Ifarneset n. (SO) 285
  – Østenheden s. (SO) 359
 Ravnkleven 
  – Bagsjøberget n. (SO) 244
  – Fredly (Ve) 196
  – Furuly (SO) 265
  – Heimtun (SO) 282
  – Øren (SO) 357
 Refsaleie 
  – Solbrå/Storsveen ø. (St)   53
 Regnaasen 
  – Ensrud (Tø) 121
  – Hemberget (Tø) 134
  – Storjordet (Tø) 164
  – Vesterås (Tø) 178
 Rimstad 
  – Stenseth/Veslerønningen (Ve)     223
 Rogstadhaugen 
  – Harviken (SO) 279
  – Sveen (Kvitstensvea) (SO) 344
 Ronkainen 
  – Mattisgarden (Tø) 142
 Roseth 
  – Bækkelund (SO) 254
  – Stenberg (SO) 341
 Rusten 
  – Bakketun (Ve) 190
 Røberg 
  – Evju (SO) 259
 Røbuknappen 
  – Haugen (Klokkerhaugen) (Tø) 132
  – Kvitsten (SO) 292
  – Mellemgård (SO) 299
 Rødhammer 
  – Akre (SO) 242
 Rømoen 
  – Rømovika (SO) 329
  – Talaasen (Ve) 226
 Rønningen 
  – Ebru (Ve) 194
  – Løkken (V/N)   72
  – Nyheim (Ve) 214
  – Plassen (V/N)   93
  – Vestbyplass (V/N) 100
 Sagbakken 
  – Heimli (SO) 282
  – Rydskog (SO) 326
 Sandbak 
  – Åsheim (SO) 366
 Sandvik 
  – Åsli (Tø) 187
 Schjerpen 
  – Lyngås/Solbakken (Ry)   29
 Semmingsen 
  – Ørneset (SO) 357
 Simonsen 
  – Stenseth/Veslerønningen (Ve) 223
 Sjøli/Sjølie 
  – Granli (Ve) 199
  – Haugli (Ve) 201
  – Sole (Ve) 221
  – Østenheden s. (SO) 359
 Sjølistøa 
  – Bagsjøberget s. (SO) 242
 Skinnarbøl 
  – Bæk (V/N)   62
 Skjerpen 
  – Rysjølien (Ry)   34
 Skjærbekk/Skjærbæk 
  – Jordet (SO) 288
  – Nerhagen (SO) 307
  – Nylund (SO) 315
  – Solhaug (SO) 338
  – Strand (SO) 342
  – Strandli (SO) 343
 Skjærberget 
  – Nyhuus n – Olas (V/N)   79
 Skjæret 
  – Fredheim (SO) 263
  – Nyhuus ø – Eriks (V/N)   83
 Skjærstad 
  – Enerbakken (Tø) 119
  – Fjell (Tø) 122
  – Koiestad (Tø) 139
  – Nordsted (Tø) 151
  – Skjæret/Skjærbu (Tø) 158
  – Solgløtt 72-346 (Tø) 161
 Skogli 
  – Borg (Tø) 115
 Skogstad 
  – Saaheim (Ve) 225
 Skaarsveen 
  – Røbuknappen (SO) 327
  – Ulvsjøberget (SO) 353
 Sletengen 
  – Nyhuus v – Olas (V/N)   79
 Slaaen 
  – Karlberg (Tø) 136
  – Nyberg (Tø) 154
 Smevold 
  – Berg (SO) 247
 Solheim 
  – Bakketun (Tø) 112
  – Haugen (Tø) 131
  – Hygga (Tø) 135
  – Ravnklevsetra (SO) 323
  – Skjæret/Skjærby (Tø) 158
  – Skogsrud (Ry)   36
  – Solbakken (Tø) 160
  – Winje (Tø) 179
 Solli 
  – Heme (Sommer) (SO) 283
 Sommer 
  – Heme (Sommer) (SO) 283
 Sortodden 
  – Bergheim (SO) 247
  – Grønli (SO) 273
  – Halvorsberget (SO) 276
  – Nergaard (Tø) 148
  – Sjølyst (SO) 332
  – Skogly (SO) 336
  – Svestad (SO) 345
 Spaberg 
  – Rugsveen (SO) 325
 Sparby 
  – Nerli (SO) 307
 Stangeland 
  – Tangen (Tø) 169
 Stavaasen 
  – Høljeneset (St)   49
  – Otterhagen (Ry)   30
 Stenberg 
  – Rødhammer (SO) 328
 Stenbrenden/Stenbrænden 
  – Bogsveen ø. (St)   44
  – Fredhjem (V/N)   66
  – Granli (V/N)   67
  – Skoglund (Ve) 220
  – Stenseth/Veslerønningen (Ve) 223
  – Svingen (Tø) 167
  – Vestbyplass (V/N) 100
 Stensby 
  – Granly (Tø) 127
  – Skoglund (Tø) 160
 Stenset/Stenseth 
  – Bergset (Mi)   12
  – Fredly (Ve) 196
 Stenshaugen 
  – Stenset (SO) 342
 Storbekk/Storbæk 
  – Bakke (SO) 245
  – Vestnes (SO) 356
 Storholm 
  –  Bråten (SO) 251
  – Lilleberg (SO) 294
 Storlien 
  – Hammeren (SO) 278
 Storsveen 
  – Bakken (St)   40
  – Bjørkli (St)   41
  – Blikstad (SO) 250
  – Bogsveen v. (St)   42
  – Fallet (St)   46
  – Fjellstad (St)   46
  – Granli (St)   47
  – Hammeren skole – Fagerhøy (SO)       279
  – Holtløkken (St)   47
  – Høljeknollen (St)   48
  – Midtli (Mi)   18
  – Mogård (SO) 302
  – Nordberg (Mi)   19
  – Nordbrenden (SO) 308
  – Norderhaug (St)   52 
  – Nordgård (St)   51
  – Nordli (Mi)   20
  – Norset (St)   52
  – Nylund (St)   53
  – Nyås (Tø) 156
  – Seljebakken (Tø) 157
  – Solbrå (St)   53
  – Soltun (Mi)   22
  – Sørli (St)   55
  – Vangen (Tø) 176
  – Vesterhaug (Tø) 178
  – Vestli (St)   58
  – Ønsberg/Øna (Tø) 183
  – Aastad (Tø) 187

 

 Familienavn,   Gardsnavn Side
  
 Strand 
  – Blikstad (SO)  250
 Strandvold 
  – Øverby (V/N) 104
 Strøm 
  – Kairo (SO) 289
 Styggberget 
  – Kvernholtet (Tø) 140
  – Mortens (Tø) 143
 Suren 
  – Skogvoll (SO) 336
 Svartbekken 
  – Rønningen (SO) 329
 Svartodden 
  – Grønli (SO) 273
 Sveen 
  – Blikstad (SO) 250
  – Brenden (SO) 250
  – Gjevaldshaugen n. (SO) 266
  – Gjevaldshaugen s. (SO)      268
  – Nerberg (Tø) 146
  – Nergaard (Tø) 148
  – Nordhagen (SO) 311
  – Solbakken (Tø) 160
  – Solgløtt 72-363 (Tø) 161
  – Sønsthagen (SO) 350
  – Ulvsjøberget (SO) 353
 Svendsen/Svensen 
  – Fredly (Ve) 196
  – Høgtun (Ve) 202
  – Solbakken (Ve) 221
  – Sørli (St)   55
 Svingen 
  – Fredheim (Tø) 123
  – Haugset (Tø) 133
  – Røbuknappen (SO) 327
  – Svingstad (Tø) 168
  – Tenåsenhytta (Ve) 236
  – Ønsberg/Øna (Tø) 183
  – Åsheim (Tø) 186
 Syringen 
  – Øvergård (SO) 365
 Syversen 
  – Lunde (SO) 296
 Sæteren 
  – Odden (Skinnarn) (SO) 317
 Sætre 
  – Kairo (SO) 289
  – Kirkeby – Sveen s. (Tø) 138
  – Storsveen – Dersø (St)   55
 Søberg 
  – Bjørkli (Ve) 192
  – Eika (SO) 257
  – Strandby (SO) 343
 Søby 
  – Nordberg (Mi)   19
  – Nordsetra/Stykket (SO) 312
  – Volden (Mi)   23
 Sømo 
  – Bjørnbekk (SO) 249
  – Nordsetra/Stykket (SO) 312
  – Norvang (SO) 313
  – Søby (SO) 349
 Sønsthagen 
  – Lunde (SO) 296
  – Myrvold (SO) 305
 Sørby 
  – Sten II (Tø) 163
  – Vestby n – Henriks (Ve) 236
  – Vestby s – Torgals (Ve) 238
 Sørheim 
  – Hygga (Tø) 135
 Talaasen 
  – Nesvold (Ve) 209
  – Nordbrænden – Lund (Ve) 210
  – Nygården (Mi)   20
  – Nygaarden (Ve) 212
  – Skogheim (SO) 335
  – Strand (Tø) 165
  – Strand n. (Tø) 165
  – Saaheim (Ve) 225
  – Talaasseteren n. (Oppistua) (Ve)     227
  – Talaasseteren nedre (Ve) 227
  – Talaasseteren s – Gjermunds (Ve) 228
  – Talaasseteren s – Olas (Ve) 230
  – Vestheim (Ve) 240
 Tangen 
  – Berg (Tø) 113
  – Bjerke (Tø) 113
  – Granli (Tø) 127
  – Haugli (Tø) 133
  – Kjærnet (Tø) 138
  – Nordholt (Tø) 150
  – Norvang (Tø) 154
  – Solberg (Tø) 160
 Tangnes 
  – Bergan (Mi)   11
  – Bjørnstad (Tø) 114
  – Furumo (Tø) 124
  – Sandbæk (Tø) 157
  – Tangbakken (Tø) 169
  – Aas (Tø) 185
 Teksum 
  – Brovold/Brænna (V/N)   62
 Telle 
  – Akselhus (Tø) 107
  – Nordset (Tø) 151
 Tollefsen 
  – Filadelfia (Tø) 122
 Torkildsen 
  – Otteråsen (Ry)   30
 Tossavainen 
  – Ifarneset s. (Koia) (SO) 287
  – Røbuknappen (SO) 327
 Trollsberget 
  – Bakke (SO) 245
 Trøiterud 
  – Fredheim (Tø) 123
 Tverenmoen 
  – Midtli (SO)301 
  – Ravnklevsetra (SO) 323
 Tørberget 
  – Arnestad (V/N)   59
  – Bråten (SO) 251
  – Engerud (Tø) 120
  – Granli (V/N)   67
  – Hagen (Tø) 129
  – Kveen (Ve) 204
  – Kvernen (Tø) 139
  – Nordbergsetra (SO) 308
  – Nordli (Tø) 151
  – Nordsted (Tø) 151
  – Nordsveen (Tø) 152
  – Nyhuus v – Olas (V/N)   79
  – Otteråsen s. (Ry)   33
  – Solheim (Tø) 161
  – Storsveen – Dersø (St)   55
  – Storsveen – Koiegarden (St)   56
  – Svingen (Tø) 167
  – Østgård (Tø) 184
 Tørrisen 
  – Elisvea (Tø) 119
  – Nerby (Tø) 147
 Tøraasen 
  – Bakken (Ve) 189
  – Odden (Skinnarn) (SO) 317
  – Sjøberg (Ve) 218
 Uglem 
  – Hemberget/Utsikten (Tø) 134
 Ulsrud 
  – Solgløtt (Ve) 222
 Uthushagen 
  – Ifarneset n. (SO) 285
 Uthuslien 
  – Holtet (SO) 283
 Valmslien 
  – Granberg (SO) 271
 Vercouteren  
  – Nyhuus v – Petters (V/N)   81
 Vestad 
  – Holtløkken (St)   47
  – Mattisgarden (Tø) 142
 Vestby 
  – Brænden/Sørbrænden (Ve) 193
  – Grindal (Ve) 200
  – Løvbrændbakken (Ve) 206
  – Nygaarden (Ve) 212
  – Nyhuus ø – Nerby (V/N)   87
  – Pettersegga (Tø) 156
  – Rønningen (Ve) 217
  – Sjøli (Ve) 218
  – Sortodden (SO) 340
  – Stene (Ve) 223
  – Sørli (Ve) 225
 Vesterhaug 
  – Bjørnstad (Tø) 114
  – Brovold/Brænna (V/N)   62
  – Hagen (Tø) 130
  – Hygga (Tø) 135
  – Solhaug (Tø) 161
 Vesterås 
  – Bastuknappen (Tø) 113
  – Gilje (Ry)   27
  – Teigen (Ry)   38
  – Øvergård (Mi)   24
 Vesthagen 
  – Nordberg (V/N)   75
  – Rydding-Holm (V/N)   96
  – Vaalfallet (V/N) 103
 Vestli 
  – Grønli (Ve) 200
  – Harviken (SO) 279
  – Løvbrændbakken (Ve) 206
  – Opsahl (SO) 320
  – Rysjølien (Ry)   34
  – Skau (Ve) 220
  – Sve-Nor (V/N)   98
 Vestvang 
  – Bjørklund (Tø) 114
 Viklund 
  – Karlberg (Tø) 136
 Vindjueie 
  – Lyngbakken (SO) 297
 Volden 
  – Mellemgård (SO) 299
  – Nordberg (Mi)   19
 Voldmo 
  – Røyse (SO) 329
 Volen 
  – Svenrud (V/N)   98
  – Øverby (V/N) 104
 Vaalfallet 
  – Nyfallet (V/N)   77
 Vaalødegaarden 
  – Ifarneset s. (Koia) (SO) 287
 Walmsneset/Walmsness 
  – Fogner (SO) 263
  – Ifarneset n (SO) 285
  – Røbuknappen (SO) 327
 Wass 
  – Myrvang/Wass (Tø) 146
 Wennberg 
  – Bråten (SO) 251
 Wigdel 
  – Hygga (Tø) 135
 Winge 
  – Sørlund (SO) 352
 Wold 
  – Kjerr (SO) 291
 Wolden 
  – Bergan (Mi)   11
 Ødegaard/Ødegård 
  – Bjerke (Tø) 113
  – Myhre (Ry)   30
  – Solås (Ry)   36
 Øiset 
  – Karlberg (Tø) 136
 Ønseth 
  – Nordli (Tø) 151
 Ørbak 
  – Kilden/Rydje (Ve) 203
 Øren 
  – Myrvold (SO) 305
  – Nordhagen (SO) 311
  – Ørneset (SO) 357
 Ørneberg 
  – Sjøbrænden (Tø) 158
  – Øiensjøsveen s. (Tø) 182
 Ørneset 
  – Øverby (SO) 363
 Østbakk 
  – Graner (Mi)   14
 Østby 
  – Bakketun (Mi)     9
  – Haugmo (Tø) 133
  – Jottoboromäki (Tø) 136
  – Kjernmoen v/ø (SO) 290
  – Midtby (Ve) 207
  – Nordgård (Ve) 211
  – Nysted (Ve) 215
  – Vestby m – Andreas (Ve) 233
  – Østvang (Tø) 185
 Østbyplass 
  – Brænden (SO) 250
 Østenheden 
  – Bjørnebo (SO) 249
  – Djupsand (SO) 254
  – Gjevaldshaugen n (SO) 266
  – Harviken (SO) 279
  – Ifarneset s (SO) 287
  – Kjernmoen v/ø (SO) 290
  – Søbakk (SO) 348
  – Østhagen (SO) 362
  – Østheim (SO) 363
 Øverby 
  – Bakken n. (Tø) 109
 Øvergård 
  – Hygga (Tø) 135
 Årmo 
  – Myre v. (Tø) 144
 Aas 
  – Heme (Sommer) (SO) 283
  – Otteråsen n – Vermunds (Ry)   34
 Aastad 
  – Brenden ø. (Tø) 115
  – Fredhjem (Ry)   26
  – Furuly (Tø) 124
  – Heimtun (Ry)   28
  – Mellemberg (Mi)   16
  – Myre ø. (Tø) 145
  – Stensbakk (Tø) 163
  – Aas (Tø) 185