Enebakk

Enebakk bygdebok
1
1318
Nasjonalbiblioteket
Gards- og slektshistorie for Stranda og nordre del av Kirkebygda
Enebakk kommune
1981
621 s.
Birger Kirkeby
BIBSYS
Enebakk bygdebok
Enebakk bygdebok
2
877
Nasjonalbiblioteket
Gards- og slektshistorie for vestre og søndre delen av Kirkebygda og Hammeren med Skåka
Enebakk kommune
1984
689 s.
Birger Kirkeby
BIBSYS
Enebakk bygdebok
Enebakk bygdebok
3
958
Nasjonalbiblioteket
Gards- og slektshistorie for Dalefjerdingen, Ytterbygda med Brevikkroken, Rausjø
Enebakk kommune
1991
838 s.
Birger Kirkeby
BIBSYS
Enebakk bygdebok
Enebakk herred : bidrag til en bygde- og slektshistorie
845
1927
361 s.
N. R. Aas
BIBSYS
Enebakk herred : bidrag til en bygde- og slektshistorie [Faksimile]
893
Flisbyen forl.
2005
111 s.
N.R. Aas
Utgitt i samarbeid med Enebakk historielag
BIBSYS