Enebakk bygdebok

Enebakk bygdebok
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Gards- og slektshistorie for Stranda og nordre del av Kirkebygda
Bind: 1
Forfatter(e): Birger Kirkeby
År: 1981
Utgitt: Enebakk kommune
Sider: 621
En del av verket: Enebakk bygdebok
Kilde: BIBSYS

Innhold

 FORORD     9
 FORKORTELSER, TIDSINNDELING, MYNT, MÅL OG VEKT     14
 GARDS- OG SLEKTSHISTORIE FOR ENEBAKK     17
     Innledning 17,  Utarbeidig av gards- og slektshistorien 17,  Utforming av stoffet 21,  Spesielle ord og uttrykk 23 
 GARDS- OG SLEKTSNAVN PÅ STRANDA OG I KIRKEBYGDA     31 
 STRANDA     34
  De eldste navneformene – og navnet 34,  Beliggenhet og naturforhold 34,  Fjerdingene i Enebakk 35,  De første gardene på Stranda 36,  Stranda i vikingtid og gammelnorsk tid 38,  Stranda etter Svartedauden 38,  Folketallet øker og gardene deles 39,  Husdyr og kornavling på 1600-tallet 41,  1700-tallets Stranda 45,  Husdyrhold og utsæd på 1700-tallet 46,  Bønder og husmenn 49,  Fra Stranda i 1817  52,  Jordbruket på Stranda 53,  Husmannsplasser og småbruk 1865-1900  57,  Stranda på slutten av 1800-tallet 60, Grannelag – bearlag 69
 BØRGEN, gnr. 1     73
  Eierhistorie 76,  Brukerhistorie 77,  Bruk I (siden bnr. 2) 79,  Søndre Børgen (bnr. 1) 81,  Nordre Børgen (bnr. 2) 83,  Bruk II (siden bnr. 10) 84,  Børgen (bnr. 11) 85,  Bruk III (Bakken) 85,  Bruk IIIa (Bakken) 86,  Bruk IIIb (Enga) 88.  Plasser m.m. 90,  Bakkeløkka 91,  Børgenbråten 91,  Enger (bnr. 14) 92,  Parter og parseller 92
 RUD PÅ STRANDA, gnr. 2    94 
  Eierhistorie 96,  Brukerhistorie 97,  Nedre Rud (bnr, 1) 99,  Rudsjordet (bnr. 5) 101,  Nedre Rud (bnr, 1 og 5) 101,  Øvre Rud (bnr. 2) 102,  Mellom Rud (bnr. 3) 105.  Plasser m.m. 105:  Bratteli 105,  Parter og parseller 105
 SILJEBØL, gnr. 3     108 
  Eierhistorie 111,  Brukerhistorie 112,  Søndre Siljebøl (bnr. 1) 114,  Midtre Siljebøl (bnr. 1 og 7) 114,  Nordre Siljebøl (bnr. 8) 116,  Nordre Siljebøl (bnr. 9) 16, Nordre Siljebøl (bnr. 12 og 13) 117,  Østre Siljbeøl (bnr. 6) 118,  Siljebøl skog 119.  Plasser m.m. 121:  Sørli 121,  Skau,  Siljebølhaugen,  Siljebølåsen 22,  Kronstad,  Nordhagen 123
 BERSKOG, gnr. 4     125 
  Eierhistorie 126,  Brukerhistorie 127,  Ne-Berskog (bnr. 1) 130,  Opp-Berskog (bnr. 6) 132.  Plasser m.m. 133:  Skau 134,  Utsikt (bnr. 12),  Berskogmyra (bnr. 11) 137,  Berskogenga (bnr. 5) 138,  Berskogbråten (bnr. 3),  Berskogløkka 139,  Berskogløkka (bnr. 7) 140,  Berskoghaugen (Høgda),  Dammen (bnr. 6) 141,  Finnhaugen (bnr, 13),  Solberg (bnr. 8) 142,  Tangen,  Solli,  Parter og parseller 143
 HAUG, gnr. 5     145  
  Eierhistorie 146,  Brukerhistorie 147,  Store-Haug (bnr. 1) 149,  Mellom-Haug (bnr. 3) 150.  Plasser m.m. 152:  Sandhølet,  Parter og parseller 152
 MELGARD, gnr. 6     154 
  Eierhistorie,  Brukerhistorie 156,  Melgard (bnr. 1),  Renna (bnr. 1),  Vestre Melgard (bnr. 2) 159,  Østre Melgard (løpenr. 10c),  Østre Melgard (bnr. 5 og 6) 160,  Melgard (bnr. 7) 161.  Plasser m.m. 162:  Småtta,  Småtta (bnr. 18) 163,  Hyttebråten,  Hyttebråten (bnr. 8 og 11) 164,  Hagagrinda,  Ne-Hagen 165,  Hagen (bnr. 13),  Nedre Hagen (bnr. 13 og 16) 166,  Opp-Hagen,  Hagagrinda (bnr. 15) 167,  Øvre Hagen (bnr. 4 og 15),  Nygard (bnr. 17),  Tajet 168,  Stubberud (bnr. 20),  Brattås 170
 FLATEBY, gnr. 7     171 
  Eierhistorie 178,  Brukerhistorie 185,  Store-Flateby (bnr. 8 og 9) 188,  Vesle-Flateby (bnr. 7 og 20) 190.  Plasser m.m. 191:  Vesle-Haug 192,  Vesle-Haug (bnr. 15, 16 og 17) 193,  Kjenn 193,  Kjensli 194,  Kjensli (bnr. 23) 195,  Setra (Skauen) 196,  Skauen (Setra, bnr. 1) 197,  Flatebydalen 198,  Flatebydalen (bnr. 14),  Småtta 199,  Småtta (bnr. 2, 3 og 6) 201,  Dam,  Dam (bnr. 6) 202,  Modellen 203,  Modellen (bnr. 10 og 11) 204,  Muserud,  Måsan,  Einerud 205,  Kjona,  Tina,  Høgås,  Kleiva 206,  Vestby 207,  Øvre,  Flatebyenga,  Åsen 208,  Stubberud,  Parter og parseller 209
 SUNDBY PÅ STRANDA, gnr. 8     211 
  Eierhistorie 212,  Brukerhistorie 214,  Øvre Sundby (bnr. 1) 220,  Nedre Sundby (bnr. 7) 221, Sundby landhandel (bnr. 19),  Sundby forretning 223.  Plasser m.m. 224:  Setra,  Vesle-Sundby,  Sangen 225,  Sangen (bnr. 2),  Holtet (bnr. 3),  Teigen 226,  Østli,  Østli (bnr. 15),  Sletta,  Sundbyhytta,  Sletta (bnr. 14) 227
 HAUGSTEIN, gnr. 9     228 
  Eierhistorie,  Brukerhistorie 230,  Nordstua Haugstein 232,  Søstua Haugstein 233,  Søstua Haugstein (bnr. 1) 235,  Nordstua Haugstein (bnr. 2),  Haugstein (bnr. 1 og 2) 236.  Plasser m.m. 237:  Moen 238,  Haugsteinskrabben 239,  Finnland,  Plassen,  Klingenberg 240,  Sandås 241
 VESLE- OG STORE-AUEN, gnr. 10 og 11     243 
  Eierhistorie for Vesle-Auen 246,  Brukerhistorie for Vesle-Auen 247,  Vesle-Auen (bnr. 1) 249.  Plasser m.m. 251:  Matserud 252,  Auenhagen,  Auenskrabben 253,  Øvre Skrabben,  Nedre Skrabben,  Parter og parseller 254. Eierhistorie for Store-Auen,  Brukerhistorie for Store-Auen 256,  Store-Auen (bnr. 1) 259,  Blindern (bnr. 4) 260.  Plasser m.m. 263:  Jansberg 263,  Blindern 264,  Dammen 265,  Stubberud,  Tina 266
 SIKKEBØL, gnr. 12     267 
  Eierhistorie 269,  Brukerhistorie 270,  Opp-Sikkebøl (bnr. 1 og 6) 273,  Øvre Sikkebøl (bnr. 1 og 6) 273,  Øvre Sikkebøl (bnr. 2 og 7) 274,  Nedre Sikkebøl (bnr. 1 og 6) 274,  Ne-Sikkebøl skog 279.  Plasser m.m. 279:  Apalstad,  Sandbekken,  Lia,  Stordamtangen,  Stordamtangen (bnr. 3) 281,  Porstronddammen,  Bråten 282
 GJESTANG, gr. 13     283 
  Eierhistorie 286,  Brukerhistorie 287,  Gjestang (bnr. 1) 294,  Gjestang (bnr. 3) 295,  Stensrud (bnr. 2) 296.  Plasser m.m. 297:  Ripa (Ripastua) 298,  Oppi-Moen 299,  Ne-Moen 300,  Sandbakken og Moen (bnr. 5) 302,  Lia 302,  Linnerud 303,  Langli  304, Vardshytta (Arbeidslyst),  Bråten 305,  Sandbakken 306
 FOSSUM, gnr. 14     307 
  Eierhistorie 311,  Brukerhistorie 312,  Oppistua Fossum (bnr. 1) 313,  Nordstua Fossum (bnr. 5) 314,  Søstua Fossum (bnr. 9 og 10) 315,  Nordgarden Fossum (bnr. 3 og 4) 318,  Ospelund (bnr. 6) 319,  Vesleenga (bnr. 12) 320.  Plasser m.m. 320:  Ødegarden,  Enger 321,  Andersrud,  Haugen,  Svensrud,  Ospelund,  Fossumvika 322
 OMBERG PÅ STRANDA, gnr. 15     323 
  Eierhistorie 325,  Brukerhistorie 326,  Omberg (bnr. 1) 331,  Pettersud med skog (bnr. 3, 4 og 5) 333,  Omberg skog (bnr. 6),  Sag i Flatebydalen (bnr. 9) 334.  Plasser m.m. 334:  Pettersrud 336,  Østre Pettersrud (bnr. 4) 337,  Vestre Pettersrud (bnr. 10),  Svensrud 339,  Hvilestaen,  Engebråten (Bråten) 340,  Engebråten (bnr. 6),  Svingen (bnr. 2) 341,  Sødelen,  Sødelen (bnr. 8),  Slette 342,  Parter og parseller 343
 STANG, gnr. 16     344 
  Eierhistorie 345,  Brukerhistorie 346,  Bruk I 347,  Bruk II 349,  Stang samlet 350,  Søstua Stang 350,  Nordstua Stang 352.  Plasser m.m. 354:  Stangstangen,  Karlstad,  Stangshagen 355,  Stangshagen (bnr. 5) 356,  Fløtten 357,  Fløtten (bnr. 2),  Stangsgrinda (bnr. 4) 358,  Parter og parseller 360
 KÅTERUD, gnr. 17     362 
  Eierhistorie 364,  Brukerhistorie 365.  Plasser m.m. 368:  Skura 369,  Skura (bnr. 5) 371,  Smådal 372,  Smådal (bnr. 3) 373,  Løkka (bnr. 1) 374,  Norum (nr. 4) 376,  Nygard 377,  Ødegarden,  Haugen (bnr. 6),  Øver-Ødegarden (bnr. 7) 379,  Ner-Ødegarden (bnr. 8),  Fubberud 381,  Enga 382,  Haugen 383,  Linnås (bnr. 10),  Parter og parseller 384
 KIRKEBYGDA     385 
 KIRKEBYGDA NORD FOR PRESTEGARDEN     389 
  De eldste gardene 385,  Etter Svartedauden 389,  Folketallet på 1600-tallet 389,  Husdyr og Kornavling på 1600-tallet 393,  Militærruller  398,  Utviklingen på 1700-tallet 401,  Åkerbruk og husdyrhold 405,  Bønder og husmenn 408,  Jordbruket på 1800-tallet 411,  Granner og bearlag omkring 1900  415
 DEGRUM, gnr. 18     419 
  Eierhistorie 422,  Brukerhistorie,  Bruk I 423,  Bruk II 424,  Degrum samlet,  Nedre Degrum (bnr. 1) 428,  Øvre Degrum (bnr. 2) 431.  Plasser m.m. 432:  Smedsrud 433,  Stubberud 434,  Fredrikstad 435,  Degnes 436,  Degrumsødegarden,  Hagen 437,  Holmen,  Vika,  Degrumsskæbba 438
 SOLBERG I KIRKEBYGDA, gnr. 19     440 
  Eierhistorie,  Brukshistorie,  Søndre Solberg (bnr. 1) 443,  Nordre Solberg (bnr. 7) 448,  Flaen (bnr. 2) 451,  Vaslestad (bnr 3 og 8) 453,  Solbergskrabben (bnr. 4) 454,  Skjæret (bnr. 6) 455.  Plasser m.m. 456:  Flaen 457,  Vaslestad,  Spellås 458,  London 459,  Skjæret,  Reina,  Solbergskræbba,  Parter og parseller 460 
 SKØYEN, gnr 20     462
  Eierhistorie,  Brukerhistorie 465,  Ulverud (bnr. 2),  Skåne (bnr. 3) 474.  Plasser m.m. 475:  Fløtten 476,  Ulverud 479,  Tangen 480
 RUSTAD I KIRKEBYGDA, gnr 112     481 
  Eierhistorie 482,  Brukerhistorie 483,  Nordre Rustad (bnr. 1) 485,  Søndre Rustad (bnr. 2) 486.  Plasser 488:  Tørrland
 KROSSBØL, gnr. 109     489  
  Eierhistorie 492,  Brukerhistorie 494,  Bruk I 498,  Bruk II 499, Krossbøl samlet 501,  Stubberud (bnr. 2) 504,  Mæli (bnr. 4) 506.  Plasser 507:  Sørli,  Mæli 508,  Stubberud 509,  Haugen 510,  Logn 511,  Jørnrud 513,  Sollia,  Furuholen,  Enga 514,  Leira 515
 NEDRE OG ØVRE HOBØL, gnr. 110 og 111     516
  Eierhistorie for Nedre Hobøl 517,  Brukerhistorie 518,  Eierhistorie for Øvre Hobøl,  Brukerhistorie 526.  Plasser 529:  Hobølsbråten u. N. Hobøl 531,  Stigen u. N. Hobøl,  Åsli 632,  Vidtomkring,  Løkka u. Ø. Hobøl 533 
 SØNDRE OG NORDRE DÆLI, gnr 113 og 114     534 
  Eierhistorie 536,  Brukerhistorie for Søndre Dæli 537.  Plasser 541:  Sollia 542,  Monsrud 544.  Eierhistorie for Nordre Dæli 544,  Brukerhistorie 545,  Mellom Dæli (114/1) 546,  Nordre Dæli (114/2) 549,  Plasser 552:  Dælihaugen,  Dæliholen,  Dælibråten 553,  Sørlia (Sollia) 554,  Svensrud 555
 GUSLUND, gnr. 123     556 
  Eierhistorie 557,  Brukerhistorie 558,  Østre Guslund 559,  Vestre Guslund 561,  Guslund samlet,  Østre Guslund (123/1) 563,  Vestre Guslund (123/2) 566.  Plasser 566:  Lilleby 567
 TUKKEBØL, bnr. 124     568 
  Eierhistorie,  Brukerhistorie 570,  Bruk I,  Bruk II,  Tukkebøl samlet 572.  Plasser 575:  Jensrud,  Søndre Jensrud 576,  Nordre Jensrud,  Åsen 577
 GLOMMA, del av gnr. 115     579 
  Husmannshistorie 579,  Østre Glomma 581,  Vestre Glomma 582,  Glomma (115/11) 583 
 ORDERUD, gnr. 122     585 
  Eierhistorie,  Brukerhistorie 587,  Bruk I 589,  Bruk II,  Orderud samlet 590,  Orderud (122/2) 591,  Orderud skog (122/1),  Orderud skog og Bilitt (122/3),  Brynjulstad (122/4) 595,  Bilitt (122/5),  Erikstad (122/6) 596.  Plasser 596:  Brynjulstad 597,  Bilitt,  Erikstad 599,  Klemma,  Hølet 600.