Stikkort: Bygdebøker

Nok en utgivelse fra Ringebu historielag

Ringebu historielag er et svært aktivt historielag med en rekke publiseringer bak seg. Nylig ga de ut Bygdebok for Sør-Fåvang, som går...

Diverse smånytt fra Bygdebok-Norge

Under følger noe av det som har rørt seg av nyheter fra bygdebok-Norge den siste måneden.

Gir ut bind 4 av Gårds og slektshistorie for Rana

Siden det første bindet i serien Gårds og slektshistorie for Rana, utkom i 2017, har i alt 3 av 6 planlagte bind...

Utsetter utgivelsen av dugnadsboka

Første bind av bygdeboka for tidligere Eid kommune var opprinnelig planlagt utgitt i 2020. Nå sier Trygve Espe, leder i Eid sogelag,...

Ferdigstilte ny gårds- og slektshistorie

Etter omtrent fire års arbeid, har de fire forfatterne ferdigstilt bygdeboka. Boka er foreløpig trykket i 400 eksemplarer og flere har allerede...

Skiptvet får nytt tilskudd til sitt bygdebokverk i år

I 1983 gikk kommunestyret i Skiptvet inn for at bygda i indre Østfold skulle få sin egen bygdebok. Første bind utkom i...

Sa opp jobb for å bli bygdebokforfatter

Den 1. oktober 2018 startet Gunn Helen Søfting i jobben som bygdebokforfatter. Hun har tre år på seg til å ferdigstille manus...

Hadde ny bygdebok i en snau måned

I desember i fjor vedtok Mandal bystyre å sette av midler til ferdigstillelse av en ny bygdebok for Halse. Nå viser det...