[Arkiv vedrørende familiene Finne, Meincke og Nyquist m.fl.]

[Arkiv vedrørende familiene Finne, Meincke og Nyquist m.fl.]
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
År: 1845-1949
Sider: 11 bokser
Kilde: BIBSYS

Innhold: [1] Regnskapsbøker for H. W. Finne & Sønner (1845-60, 1866-77, 1877-83, 1883-90) ; [2] Regnskapsbøker for Devle gård ; [3] Skifteakt i grosserer Hans W. Finnes dødsbo ; [4-7] Dokumenter ang. [4] Elisabeth Finne (d. 1949), [5] Otto Nyquist (1900-1940), [6] Louise Nyquist (1896-), [7] Kjell Nyquist (1919-) ; [8] Private dokumenter vedr. medlemmer av familien Nyquist m.fl. ; [9] Portretter og amatørbilder ; [10] Regnskapsbilag ; [11] Div. arkivalia.