Den norsk-svenske slekten Falstad — Fahlstad samt etterkommere på kvinnesiden fra 1700 – 1948

Den norsk-svenske slekten Falstad — Fahlstad samt etterkommere på kvinnesiden fra 1700 – 1948
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
År: 1948
Utgitt: Expresstrykkeriet
Sider: 35 s., 2 bl.
Kilde: Verdal bibliotek