Optegnelser af Familien Meltzers Stamfader i Norge, Clamer Eberhard Meltzer og Hustru Anna f. Hameken

Optegnelser af Familien Meltzers Stamfader i Norge, Clamer Eberhard Meltzer og Hustru Anna f. Hameken
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Forfatter(e): Clamer Eberhard Meltzer, Anna Meltzer
År: 1889
Sider: 14
Kilde: BIBSYS

Trykt som manuskript
Inneholder informasjon om slektene Ham̄eken og Meltzer