Personalhistorie for Trondhjems by og omegn i et tidsrum af ca. et og et halvt aarhundrede (omfattende ca. 1300 Personer) : afsluttet omkring 1876

Personalhistorie for Trondhjems by og omegn i et tidsrum af ca. et og et halvt aarhundrede (omfattende ca. 1300 Personer) : afsluttet omkring 1876
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Forfatter(e): Chr. Thaulow
År: 1919
Utgitt: Chr. Thaulow
Sider: XXXV, 805 s
Kilde: BIBSYS