Skedsmo : bygdens historie

Skedsmo : bygdens historie
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Bind: 3
Forfatter(e): Halvor Haavelmo
År: 1950
Utgitt: Herredsstyret
Sider: s. 718-1480
Kilde: BIBSYS

Innhold

 

Side

 Fortsettelse av gårdshistorien:  
   
 Hellerud    718
 Kragerud    745
 Fletstein    757
 Lahaug    764
 Karterud, Søndre    778
 Luke    789
 Tærud, Vestre    798
 Melby    807
 Hvam    827
 Valstad    837
 Nordby    859
 Stav    870
 Skjetten    884
 Ryen    898
 Stalsberg    918
 Braate    975
 Vestby    997
 Tangerud  1010
 Den eldste historia  (Halvor Rosendahl)      1020
   
   
 Næringsliv og kulturliv i Skedsmo:  
   
 Gårdsanlegg, bebyggelse  1026
 Utskiftninger  1032
 Husene på gården  1033
 Inventar  1043
 Salg av gårdene m. v.  1050
 Befolkning og levemåte  1052
 Jordbruk  1054
 Åkerbruk  1079
 Jordbruksredskaper  1082
 Gjødsel, grøfting  1090
 Såkorn m. v.  1091
 Spinnevekster  1096
 Humleavl  1099
 Innhøstning  1100
 Kvernbruk  1101
 Hagebruk  1103
 Fedrift  1107
 Storfeet  1111
 Meierier  1117
 Sauavl  1122
 Gjet- og svinavl  1123
 Hestavl  1125
 Fjærfe  1127
 Birøkt  1128
 Mat til dyra  1130
 Husmenn  1134
 Skogbruk  1141
 Almenning  1151
 Sagbruksvirksomhet  1153
 Vannsagen  1153
 Strømmen  1160
 Sagbrukene i Strømmen  1165
 Trelasttrafikk i Strømmen  1179
 Brukseiere i Strømmen  1188
 Strømmen Trævarefabrik  1203
 Leirsund Trævarefabrikk  1215
 Strømmen Bygningssnekkeri  1216
 Westby Skifabrikk  1217
 Strømmens Værksted  1218
 Norsk Høveljernfabrikk  1242
 Gisledal fabrikker  1243
 Sandforretninger  1244
 Teglverk  1246
 Strømmen Garasje  1247
 Leirsund Vannverk  1247
 Håndverk og husflid  1248
 Tømmermenn  1251
 Snekkere  1254
 Malere, murere  1256
 Smeder m. v.  1260
 Skomakere m. v.  1267
 Skreddere  1269
 Sjåfører  1274
 Trykkeri, fotograf  1275
 Sakførerforretninger  1276
 Jakt og fangst  1276
 Handelsvirksomhet  1280
 Jernbane  1297
 Post  1303
 Ulykker  1306
 Bryllup, fødsel, dåp, konfirmasjon, sykdom, død          1318
 Utvandring  1321
 Sang, musikk, film  1326
 Forfattere  1345
 Presse  1348
 Sagn, gåter, ordtak  1350
 Foreningsliv  1354
 Krig  1386
 Skytterlag  1395
 Idrett, sport  1401
 Bygdens styre etter 1929  1414
 Olavsbautaen  1445
 Nyttede kilder  1447
 Register bind II og III  1449