Slægtshistorie for gaarden Østre Brækka

Slægtshistorie for gaarden Østre Brækka
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
År: 1954
Utgitt: P.M. Danielsens trykkeri
Sider: 23 s.
Kilde: Arendal bibliotek / Aust-Agder bibliotek og kulturformidling