Tune gårdshistorie

Tune gårdshistorie
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Bind: 2
Forfatter(e): Ulf Grøndahl
År: 1988
Utgitt: Tune kommune
Sider: 710
Kilde: BIBSYS

Innhold

 Gårdene mellom Sande og Eidet     11
   Øtne    17
   Nordre Øtne    18
   Søndre Øtne    29
   Ryen    42
   Nordre Ryen    42
   Vestre Ryen    56
   Østre Ryen    69
   Børstad    83
     
 Vistebygda  121
   Nord-Viste  125
   Vest-Viste  137
   Sør-Viste  155
   Øst-Viste  178
   Lundestad  184
     
 Gårdene på flata nord for Raet   211
   Øsåker   216
   Kalnes  236
   Bjørnestad  249
   Søndre Bjørnestad  249
   Nordre Bjørnestad  273
   Bjor  285
   Stenrød  291
     
 Opstad   301
   Nordre Opstad  309
   Søndre Opstad  319
   Opstadmo  352
     
 Greåker   367
   Vestre Greåker  376
   Søndre Greåker  389
   Østre Greåker  405
   Nordre Greåker  420
     
 Hannestad   440
   
 Yven  449
   Søndre Yven  452
   Vestre Yven  458
   Nordre Yven  473
     
 Grålum   483
   
 Tune  501
   Lille-Tune  505
   Store-Tune  520
     
 Lande   558
   
 Alvim  579
   Nord-østre Alvim  587
   Mellom-Alvim  594
 

 Østre Alvim

--Annonse--
 600
   Nordre Alvim  606
   Vestre Alvim  611
   Søndre Alvim  615
   Sør-østre Alvim  622
     
 Brevik   625
   
 Borregård  631
   
 Sandesund  639
   
 Gårdene på Hafslundsøya  645
   Rød  649
   Skjeggeby  653
   Helgeby  663
   Nordby  675