Valle kommune

Valle kommune
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Gards- og ættesoge Hylestad
Bind: 2
Forfatter(e): Alfred Ryningen
År: 1985
Utgitt: Valle kommune
Sider: 528
Kilde: BIBSYS

Innhold

 HYLJE      7
 Gnr. 67, BJØRGUM    13
 Bnr. 1, Urekroken    25
     Plass    33
 Bnr. 2    34
 Bnr. 3, Bakken    44
 Bnr. 4, Nordihus    54
 Bnr. 5/11, Kyrkjemo    66
 Bnr. 6, Kåsland    68
 Bnr. 12, Hagen    71
 Bnr. 20, Kvernhusbakken       73
 Gnr. 66, HAUGEN    75
 Bnr. 1, Haugen    84
 Bnr. 2/13, Bakken  101
 Bnr. 2 b  110
 Bnr. 2 c  111
 Bnr. 3, Tveitbakk  113
 Bnr. 4, Dekneflårenden  117
 Bnr. 6, Hagen  119
 Bnr. 7, Lykkje  120
 Bnr. 12, Sviddbakkan  122
 Bnr. 17, Solheim  124
 Bnr. 18, Nordhagen  126
 Bnr. 20, Smedden  127
 Bnr. 21, Smidjeteigen  129
 Bnr. 22, Løevodden  130
 Bnr. 28, Haugen  131
 Bnr. 31, Nesheim  132
 Bnr. 36, Flatin  133
 Bnr. 38, Moen  133
 Bnr. 43, Solbakk  134
 Bnr. 47, Solmo  134
 Bnr. 50, Flatemo  135
 Bnr. 52, Lykkemo  135
 Bnr. 53, Lislemo  135
 Bnr. 54, Trudvang  136
 Bnr. 58, Myrvang  136
 Bnr. 60, Solli  136
 Gnr. 65, HOVET  137
 Bnr. 1, Dokki  148
 Bnr. 2  164
     Hagen  166
     Leitet  167
 Bnr. 3/13, Skogehagen  168
 Bnr. 4/19, Oppistog  171
     Bòketjønn  190
     Haugan  191
     Asbjønnsåker  192
 Bnr. 4 b  194
 Bnr. 5, Niskog  195
     Kreppin  209
 Bnr. 6, Kvòsåk  211
     Stoi  222
     Mo (Kyrkjemo)  222
 Bnr. 11, Midbø  225
 Bnr. 14, Lauvstad  228
 Bnr. 15, Breidal  230
 Bnr. 17, Hovsteigen  232
 Bnr. 25, Håbakk  232
 Bnr. 39, Krokan  234
 Bnr. 40, Kvivodden  239
 Bnr. 43, Utnes  240
 Bnr. 49, Skagemone  240
 Bnr. 52, Lykkehagen  241
 Bnr. 53, Haugimelllom  242
 Bnr. 54, Haugstad  242
 Bnr. 63, Nestun  242
 GARDAN  243
 Gnr. 63, BERG  248
 Bnr. 1, Oppi-Berg  257
 Bnr. 5, Nordi-Berg  268
     “Ingjerids-Turid”   277
 Bnr. 6, Metveit  279
     Plass  290
 Bnr. 7, Brònen  291
 Bnr. 8, Nigarden  293
 Bnr. 9, Bergvad  297
 Bnr. 10, Oppi-Berg  300
 Bnr. 13, Grovhaug  302
 Bnr. 17, Steinelii  303
 Bnr. 20, Nordi-Berg  304
 Bnr. 21, Øvre Steinelii  305
 Bnr. 26, Metveit  309
 Bnr. 31/128 Lyngtveit  311
 Bnr. 38, Ryningen  311
 Bnr. 83, Berglund  312
 Gnr. 62, BROKKE  313
 Bnr. 1, Store-Brokke  326
 Bnr. 2, Lunden  339
     Kvorv  343
 Bnr. 3, Holti  343
 Bnr. 4, Nordi-Brokke  347
     Raklet  357
     Holti  358
 Bnr. 5, Kåvehagen  360
 Bnr. 6  369
 Bnr. 7, Håmåren  379
 Bnr. 8/42, Nordi-Brokke  38
 Bnr. 9, Plasset  38
 Bnr. 11, Juvet  39
 Bnr. 18, Bakken  39
 Bnr. 20, Holti, bnr. 31 Brokke      39
 Bnr. 21 Bakkedokki  39
     Håbakk  39
 Bnr. 22, Trovodden  39
 Bnr. 23, Haugen  39
 Bnr. 33, Skogheim  39
 Bnr. 34, Solberg  40
 Bnr. 43, Furely  40
 Bnr. 44, Håbakk  40
 Bnr. 52, Soltun  40
 Bnr. 67, Midttun  40
 Bnr. 68, Berglund  40
     Håhelleren  402
 Gnr. 61, HAUGELAND  40
 Bnr. 1, Heimste Haugeland  410
 Bnr. 2, Metveit  42
 Bnr. 3, Systog  427
 Bnr. 4, Metveit  429
 Bnr. 5, Steinevodden  432
 Bnr. 6, Steineholti  434
 Bnr. 20, Fjellstad  435
 Gnr. 60, OPPSTAD  436
 Bnr. 1, Der heime  449
     Svingen  465
     Kåvenes  465
 Bnr. 2  467
     Klappemyri  469
     Òsòvshaug  469
 Bnr. 3, Der nede  470
 Bnr. 4, Der nord  479
     Plass  488
 Bnr. 5, Der hite  488
     Hommen  495
 Bnr. 6, Oppigard  496
     Augleitet  508
 Bnr. 18, Grindeskar  508
     Kåvenes  512
 Bnr. 19  513
     Stoi  518
     Plasset ‘enn Else  519
 Bnr. 30, Oppistog  520
 Bnr. 35, Porsmyr  522
 Bnr. 38, Kåvenes  522
 Bnr. 41, Solberg  524
 Bnr. 43, Bergheim  524
 Bnr. 50, Solberg  524
   
 Mangler siste del av innholdsfortegnelse