Valle kommune

Valle kommune
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Undertittel: Gards- og ættesoge Hylestad
Bind: 2
Forfatter(e): Alfred Ryningen
År: 1985
Utgitt: Valle kommune
Sider: 528
Kilde: BIBSYS

Innhold

 HYLJE     7
 Gnr. 67, BJØRGUM   13
 Bnr. 1, Urekroken   25
     Plass   33
 Bnr. 2   34
 Bnr. 3, Bakken   44
 Bnr. 4, Nordihus   54
 Bnr. 5/11, Kyrkjemo   66
 Bnr. 6, Kåsland   68
 Bnr. 12, Hagen   71
 Bnr. 20, Kvernhusbakken      73
 Gnr. 66, HAUGEN   75
 Bnr. 1, Haugen   84
 Bnr. 2/13, Bakken 101
 Bnr. 2 b 110
 Bnr. 2 c 111
 Bnr. 3, Tveitbakk 113
 Bnr. 4, Dekneflårenden 117
 Bnr. 6, Hagen 119
 Bnr. 7, Lykkje 120
 Bnr. 12, Sviddbakkan 122
 Bnr. 17, Solheim 124
 Bnr. 18, Nordhagen 126
 Bnr. 20, Smedden 127
 Bnr. 21, Smidjeteigen 129
 Bnr. 22, Løevodden 130
 Bnr. 28, Haugen 131
 Bnr. 31, Nesheim 132
 Bnr. 36, Flatin 133
 Bnr. 38, Moen 133
 Bnr. 43, Solbakk 134
 Bnr. 47, Solmo 134
 Bnr. 50, Flatemo 135
 Bnr. 52, Lykkemo 135
 Bnr. 53, Lislemo 135
 Bnr. 54, Trudvang 136
 Bnr. 58, Myrvang 136
 Bnr. 60, Solli 136
 Gnr. 65, HOVET 137
 Bnr. 1, Dokki 148
 Bnr. 2 164
     Hagen 166
     Leitet 167
 Bnr. 3/13, Skogehagen 168
 Bnr. 4/19, Oppistog 171
     Bòketjønn 190
     Haugan 191
     Asbjønnsåker 192
 Bnr. 4 b 194
 Bnr. 5, Niskog 195
     Kreppin 209
 Bnr. 6, Kvòsåk 211
     Stoi 222
     Mo (Kyrkjemo) 222
 Bnr. 11, Midbø 225
 Bnr. 14, Lauvstad 228
 Bnr. 15, Breidal 230
 Bnr. 17, Hovsteigen 232
 Bnr. 25, Håbakk 232
 Bnr. 39, Krokan 234
 Bnr. 40, Kvivodden 239
 Bnr. 43, Utnes 240
 Bnr. 49, Skagemone 240
 Bnr. 52, Lykkehagen 241
 Bnr. 53, Haugimelllom 242
 Bnr. 54, Haugstad 242
 Bnr. 63, Nestun 242
 GARDAN 243
 Gnr. 63, BERG 248
 Bnr. 1, Oppi-Berg 257
 Bnr. 5, Nordi-Berg 268
     «Ingjerids-Turid»  277
 Bnr. 6, Metveit 279
     Plass 290
 Bnr. 7, Brònen 291
 Bnr. 8, Nigarden 293
 Bnr. 9, Bergvad 297
 Bnr. 10, Oppi-Berg 300
 Bnr. 13, Grovhaug 302
 Bnr. 17, Steinelii 303
 Bnr. 20, Nordi-Berg 304
 Bnr. 21, Øvre Steinelii 305
 Bnr. 26, Metveit 309
 Bnr. 31/128 Lyngtveit 311
 Bnr. 38, Ryningen 311
 Bnr. 83, Berglund 312
 Gnr. 62, BROKKE 313
 Bnr. 1, Store-Brokke 326
 Bnr. 2, Lunden 339
     Kvorv 343
 Bnr. 3, Holti 343
 Bnr. 4, Nordi-Brokke 347
     Raklet 357
     Holti 358
 Bnr. 5, Kåvehagen 360
 Bnr. 6 369
 Bnr. 7, Håmåren 379
 Bnr. 8/42, Nordi-Brokke 38
 Bnr. 9, Plasset 38
 Bnr. 11, Juvet 39
 Bnr. 18, Bakken 39
 Bnr. 20, Holti, bnr. 31 Brokke     39
 Bnr. 21 Bakkedokki 39
     Håbakk 39
 Bnr. 22, Trovodden 39
 Bnr. 23, Haugen 39
 Bnr. 33, Skogheim 39
 Bnr. 34, Solberg 40
 Bnr. 43, Furely 40
 Bnr. 44, Håbakk 40
 Bnr. 52, Soltun 40
 Bnr. 67, Midttun 40
 Bnr. 68, Berglund 40
     Håhelleren 402
 Gnr. 61, HAUGELAND 40
 Bnr. 1, Heimste Haugeland 410
 Bnr. 2, Metveit 42
 Bnr. 3, Systog 427
 Bnr. 4, Metveit 429
 Bnr. 5, Steinevodden 432
 Bnr. 6, Steineholti 434
 Bnr. 20, Fjellstad 435
 Gnr. 60, OPPSTAD 436
 Bnr. 1, Der heime 449
     Svingen 465
     Kåvenes 465
 Bnr. 2 467
     Klappemyri 469
     Òsòvshaug 469
 Bnr. 3, Der nede 470
 Bnr. 4, Der nord 479
     Plass 488
 Bnr. 5, Der hite 488
     Hommen 495
 Bnr. 6, Oppigard 496
     Augleitet 508
 Bnr. 18, Grindeskar 508
     Kåvenes 512
 Bnr. 19 513
     Stoi 518
     Plasset ‘enn Else 519
 Bnr. 30, Oppistog 520
 Bnr. 35, Porsmyr 522
 Bnr. 38, Kåvenes 522
 Bnr. 41, Solberg 524
 Bnr. 43, Bergheim 524
 Bnr. 50, Solberg 524
  
 Mangler siste del av innholdsfortegnelse