Valle kommune

Valle kommune
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Undertittel: Gards- og ættesoge Valle
Bind: 4
Forfatter(e): Alfred Ryningen
År: 1987
Utgitt: Valle kommune
Sider: 631
Emne:
Kilde: BIBSYS

Innhold

 Gnr. 49, HARSTAD     7
 Bnr. 1, Bakken   24
 Bnr. 2, Nistog   36
 Bnr. 3, Oppistog   53
     Gangseid   65
 Bnr. 3 b   68
 Bnr. 4, Systog   70
 Gnr. 12, Nordtun   80
 Gnr. 46, ÅKRE   81
 Bnr. 1, Nordigard   97
     Plass 111
 Bnr. 2, Søribakken 111
 Bnr. 3, Nordibakken 118
 Bnr. 4, Sygard 128
 Bnr. 6, Systog 138
 Bnr. 10, Nygarden 139
 Bnr. 11, Tannstad II og Rike, bnr. 14, Tannstad I        140
 Bnr. 20, Fagerheim 141
 Bnr. 23, Valle internat 142
 Gnr. 45, RIKE 144
 Bnr. 1, Grjotgarden 163
 Bnr. 1 b 172
 Bnr. 2, Skarpækre 173
 Bnr. 3, Ròta 177
     Roholt 199
 Bnr. 4, Nistog 199
     Plass 216
 Bnr. 4 b 216
 Bnr. 7, Skumstein 220
 Bnr. 8 og 9, Solheim 230
 Bnr. 10, Dølevodd 231
 Bnr. 12, Vokhaug 231
 Bnr. 13, Fredtun 232
 Bnr. 24, Gullkro 233
 Bnr. 26, Solbrekk 234
 Gnr. 44, VIKI 235
 Bnr. 1, Innistog 251
 Bnr. 2, Nistog 267
 Bnr. 6, Systog 280
 Bnr. 7, Oppistog 291
     Plass 302
     Bjørnehov 304
     Tussehaug 304
 Bnr. 8, Rishaug 305
 Bnr. 9, Vikvoll 306
 Bnr. 13, Vikåker 306
 Gnr. 43, KYRVESTAD 307
 Bnr. 1, Mannspann 323
 Bnr. 2, Heggjebakken 332
 Bnr. 4, Oppistog 333
 Bnr. 5, Nistog 347
 Bnr. 6, Nordstog 361
 Bnr. 6 b 374
 Gnr. 42, PRESTEGARDEN 377
     Prestane 389
 Bnr. 1, Prestegarden 408
     Festekontrakt nr. 1 416
     Festekontrakt nr. 2, Fristad 416
     Festekontrakt nr. 5  417
     Festekontrakt nr. 6, Haugsjå  417
     Festekontrakt nr. 7, Bjørketun  418
     Festekontrakt nr. 8  418
     Setesdalsmuséet 418
     Oppsal 419
 Bnr. 4, Øyne 421
 Bnr. 7, Prestelii 425
 Bnr. 8, Haugebirke, bnr. 18 428
 Bnr. 10, Haugebirke 428
 Bnr. 11, Skeidvodden 434
 Bnr. 12, Rekaviki 442
 Bnr. 14, Lund 443
 Bnr. 20, Støyla 446
 Bnr. 21, Skjenøyne 448
 Bnr. 22, Ruslehaugen 450
 Bnr. 24, Strandli 460
 Bnr. 27, Skogly 460
 Bnr. 28, Flattun 461
 Bnr. 29, Hauglund 462
 Bnr. 31, Fjelltun 462
 Bnr. 33, Bergheim 463
 Bnr. 35, Fuglehuk 463
 Bnr. 36, Åsheim 463
 Bnr. 37, Fjellberg 464
 Bnr. 38, Solberg 464
 Bnr. 41, Soltun 464
 Bnr. 42, Grantun 465
 Bnr. 43, Skogvoll 466
 Bnr. 44, Solglytt 466
 Bnr. 45, Heimtun 467
 Bnr. 46, Solbakken 467
 Bnr. 47, Fjellheim 468
 Bnr. 48, Steinhagen 468
 Bnr. 58, Granlund 468
 Bnr. 59, Dreng 470
 Bnr. 60 470
 Bnr. 61 470
 Bnr. 62 470
 Bnr. 63 471
 Bnr. 64, Lidarende 471
 Bnr. 65 472
 Bnr. 66 472
 Bnr. 68 472
 Bnr. 69 472
 Bnr. 70 473
 Bnr. 71 473
 Bnr. 74 473
 Gnr. 41, SAGNESKAR 474
 Bnr. 1, Sagneskar 483
 Bnr. 2, Sagneskar 494
 Bnr. 3, Sagneskar 497
 Bnr. 3 b, Vodden 506
 Bnr. 5 og 9, Skarshaug 510
 Bnr. 6, Lii, bnr. 14, Haugli 510
 Bnr. 10, Solberg II 512
 Bnr. 12, Haugtun 514
 Gnr. 40, KJELLEBERG 516
 Bnr. 1, Store-Kjelleberg 530
     Lii 539
 Bnr. 2, Lisle-Kjelleberg 540
 Bnr. 3, Lii 548
 Bnr. 4, Haugebirke, Prestegarden, bnr. 8 (Haugebirke) og bnr. 18 (beiterett)     549
 Bnr. 5, Nordstog 553
     Lii 564
 Bnr. 6, Solheim 564
 Bnr. 8, Bergtun, bnr. 9 Bergtun og bnr, 12, Bergtun II 565
 Bnr. 10, Lundheim og bnr. 11, Lundheim nr. 2 565
 Bnr. 14, Skogheim 566
 Bnr. 15, Litun 566
 Bnr. 17, Skartun 567
 Bnr. 19, Tjørehaug 568
 Bnr. 24, Fjelltun 568
 Bnr. 25, Revehagen 569
 Bnr. 26, Fredheim 569
 Bnr. 27, Auvershage 570
 Bnr. 28, Bratterud 570
 Bnr. 29, Soltun 571
 Bnr. 30, Utsyn 571
 Bnr. 31, Fredbo 571
 Bnr. 32, Kyrehagen 572
 Bnr. 33, Svingen 572
 Gnr. 39, JORDET 573
 Bnr. 1, Jordet 583
 Bnr. 2, Vodden 589
     Festekontrakt nr. 1, Elvestad 598
     Festekontrakt nr. 2 599
     Halte-Jørundstuptin 600
     Seljebakken 601
     Rusto 604
     Brattækre 607
 Bnr. 3, Jordet 607
     Uri 619
 Bnr. 4, Nistog 621
 Bnr. 5, Lian 624
 Bnr. 6, Jordet 625
 Bnr. 7, Nordheim 626