Tar opp lån for ny bygdebok

Utsikt over Stryn, Av "color line" Kilde: http://www.flickr.com/photos/sunrise/36527067

Stryn Historielag ønsker å få på plass en gårds og bosetningshistorie for Stryn kommune. Nå ønsker de å ta opp et lån på 300 000 kroner for å komme i gang.

I følge avisa Helgelendingen har Stryn Kommune lovet historielaget 2 500 000 kroner fra kommunebudsjettet for 2020. Behovet for å ansette en prosjektleder allerede i 2019 tvinger imidlertid frem et lånebehov for historielaget.

Annonse

Prosjektet er planlagt til å vare i tre år med en totalkostnad på 4 900 000.

Ved hjelp av lånet, fondsmidler og støtte fra Stryn Energi er planen å kunne finansiere en prosjektlederstilling frem til Stryn Kommune kan komme med sitt økonomiske tilskudd til prosjektet.

Fra før har Stryn, sammen med Innvik en bygdebokserie utgitt i første halvdel av 1900-tallet.

Se flere bygdebøker fra Sogn og Fjordane