Ukjent arving episode 5: Johannes Eduard Kukk, Mannen uten land

Foto: Ronald Hole Fossåskaret / NRK

Som ung førstereisgutt forlater Johannes Eduard Kukk (1921-2013) Tallin høsten 1939, etter 13 år går han i land i Norge. Nå skal Kai Samuel Vigardt og Tarjei Strøm forsøke å finne arvingene.

--Annonse--

Sytti år senere dør Johannes på et sykehjem i Bergen. Alene, uten familie, bare to personer møtte opp i begravelsen.

Krigsseileren hadde reist verden rundt, men han kunne aldri reise hjem. Det kommer bare to mennesker i begravelsen, og myndighetene finner ingen arving til de kronene Johannes har greid å spare.

Hva var historien han bar på? Hva skjedde med familien bak Jernteppet?

Det eksisterer ingen fotografier av Johannes Eduard Kukk (1921-2003), derfor har NRK fått laget denne fantomtegningen av den avdøde i episode 5 av Ukjent arving. Foto: NRK

Arven etter Johannes er på 67 000 kroner, lite i norsk målestokk, men i Johannes sitt hjemland Estland utgjør summen en halv årslønn.

På sykehjemmet hvor Johannes døde er det ingen beboere som husker han. Han gikk aldri ut og holdt seg på rommet han hadde.

På Statsarkivet i Bergen finner Tarjei sitt første spor etter Johannes. Her fremkommer det at han har vært sjømann, men ender opp som statsløs etter andre verdenskrig.

Statsløsheten skyldes at landet han dro fra sluttet noen år etter avreise å eksistere, da Estland under andre verdenskrig ble okkupert av Sovjetunionen.

Heldigvis levde han lenge nok til å oppleve at Estland gjenoppstod etter oppløsningen av Sovjetunionen i 1991.

Pleiesønn

Det nærmeste Tarjei kommer en norsk familie er kanskje kvinnen som tok han inn og omtalte han som en pleiesønn. Gjennom barnebarnet til kvinnen, får vi i programmet en liten beskrivelse av Johannes fysikk og personlighet.

Hvorfor trenger en 45 år gammel sjømann en pleiemor? Og hadde han virkelig ingen egen familie i Estland?

Disse spørsmålene, med mer, skal Tarjei Strøm og Kai Samuel Vigardt finne svar på i den foreløpig siste episoden i programserien Ukjent Arving.

Episoden sendes på lineær TV torsdag 10. desember 2020 kl. 20:00, men du kan som vanlig allerede nå se den på NRK nett-TV