Arkivmateriale om syke, gamle og fattige københavnere er nå på nett

Københavns Stadsarkiv har nå lagt ut arkivmateriale fra byens fattighus og hospitaler på nett. Mer enn 250 års historie om byens syke, gamle og fattige er nå tilgjengelige via arkivets kildeviser.

Dette inneholder arkivmaterialet

Arkivmaterialet strekker seg over en periode fra 1686 og helt frem til 1940.

Innholdet i kildene er primært om personens innskrivning/innleggelse og utskrivning, samt hvorfor personen ble innskrevet på en av byens institusjoner. Du vil også kunne finne informasjon om:

  • Alder
  • Fødselssted
  • Dødsdato
  • Yrkestittel

En egen protokoll med lister over eiendelene til de innlagte finnes også blant arkivmaterialet som nå er gjort tilgjengelig.

Annonse

Les også: Danske politietterlysninger fra 1867-1930 nå på nett!

Flere måter å føre omsorg for de fattige

Omsorgen for de fattige i København foregikk enten i fattighus, hospital eller via stiftelser. Enkelte fattige bodde hjemme hos seg selv og mottok fattighjelp fra «Københavns fattig- og forsørgelsesvæsnet»

Hospital, betegnet i tidligere tider hjem for fattige, gamle, syke og uføre. De fleste hospitaler var knyttet til klostre og kirker. Navnet henspiller på det humanitære aspektet mer enn på den medisinske funksjonen, noe som også var i samsvar med realitetene i tilbudet inntil slutten av 1800-tallet.
Senere gikk ordet over til å bety sinnssykehus; i nyere tid brukes det om større sykehus av ethvert slag.

Store norske leksikon

Her finner du de nylig utlagte arkivene om syke, gamle og fattige københavnere