Barselhjemutstillingens arkiv fra 1916 er nå tatt opp i Norges dokumentarv

Kvinnesak i praksis: I 1916 tok kvinnesaksforkjemperen Katti Anker Møller initiativ til Barselhjemsutstillingen. Nå er arkivet tatt opp i Norges dokumentarv. Foto: Ukjent/ Norsk Teknisk Museum

Gjennom arkivet får man innsyn i den første sosialpolitiske utstillingen i Norge. Her viste man frem den tids kunnskap om moderne hygienisk barnestell og kvinner og barns rettigheter

Teknisk museum tar vare på arkivet

Selve arkivet eies av Oslo Met, men blir ivaretatt av Teknisk museum i Oslo. Her kan man finne fotografier, gjenstander og tekster som ble benyttet i forbindelse med utstillingen i 1916.

Utstillingen som ble vist frem 3 år etter at norske kvinner fikk stemmerett, etter 30 års kamp.

Ved Stortingsvalget i 1909 fikk borgerskapet og middelklassen stemme for første gang. Foto: Anders Beer Wilse


Initiativet til utstillingen kom fra kvinnesaksforkjemperen Katti Anker Møller. Barselhjemsutstillingen åpnet i Teatersalen på Bøndenes hus i Kristiania 26. april i 1916. Utstillingen viste barsel og spedbarnsstell før og nå og fokuserte på hygiene, familieplanlegging, vitenskap og rasjonalitet fremfor overtro og tradisjoner.

Norge gikk foran

Barselhjemsutstillingen i Kristiania ble åpnet i nærvær av kongen og dronningen, regjeringsmedlemmer og andre prominente gjester. Den vakte stor interesse, og museer og i over 20 byer og tettsteder ba om å få vise den.

Del av Barselhjemutstillingen fra 1916, da den ble vist frem i Østfold.

Barselhjemutstillingen viste arbeidet for å spre kunnskap om helse og hygiene, samtidig som det pågikk en kamp for å bedre kvinner og barns rettigheter i alle sosiale lag.

De Castbergske barnelover fra 1915 og allmenn stemmerett for kvinner fra 1913 var banebrytende reformer. Begge disse lovendringene gjorde Norge til et foregangsland, som reflekteres og kommuniseres i Barselhjemutstillingens arkiv.

Les også: Visste du at uekte barn ikke hadde arverett?

Du kan få tilgang til arkivet

Dersom du skulle ha behov for å se nærmere på arkivet etter Barselhjemutstillingen fra 1916, kan du ta kontakt med biblioteket til Teknisk Museum.

Det gjelder også for en rekke av de andre arkivene som er tatt opp i Norges dokumentarv. De fleste ivaretas nemlig av Teknisk Museum i Oslo.

Teknisk museum tar vare på flere arkiv som er tatt opp i Norges dokumentarv.  Det dreier seg om Wilsearkivet 1900–1949, Arkivet etter Hjula Væveri 1855–1957 og Arkivet etter Akers mekaniske Verksted 1841-1982.