Vi blir stadig flere slektsforskere

Stadig flere finner interesse i slektsforskning og graver sin egen (og andres) slekt. Det finnes både registrerte og uregistrerte slektsforskere, men trenden er tydelig, vi blir stadig flere slektsforskere.

NRK økte interessen kraftig

I perioden 2011 til 2017, viste NRK den norske versjonen av «Who do you think you are?» hvert andre år. Serien som viser slektshistorien til utvalgte kjendiser fikk på norsk navnet «Hvem tror du at du er?»

Det er ingen tvil om at denne serien var med på å synliggjøre slektsforskning til en stor del av Norges befolkning. Foreningen Slekt og Data opplevde i denne perioden en økning utover det vanlige i sin medlemsmasse og Slekt1.com ble besøkt av langt flere enn til vanlig.

Sosiale medier muliggjør rask hjelp og informasjonsflyt

På Facebook og andre sosiale medier går diskusjonene livlig blant slektsforskere. Antagelig har alle land en eller flere grupper for slektsforskere.

Annonse

I Norge finner vi «Slektshjørnet» og «Vi som driver med slektsforskning» som de to store gruppene. Disse gruppene har henholdsvis i overkant av 11 000 og 14 000 medlemmer.

Her får man rask hjelp til tyding av skrift, identifisering av personer på bilder og ikke minst et miljø for samtale og debatt.

MyHeritage syngliggjør slektsforskning

For få år siden gjorde MyHeritage sin entré i Norge og endret måten mange bedriver slektsforskning.

Ved hjelp av sin sky-løsningen tilbyr MyHeritage betalende brukere å koble sitt slektstre sammen med andre brukere av MyHeritage og på den måte hjelpe dem med å raskt komme bakover i sin slekts historie.

I 2013 inngikk MyHeritage et samarbeid med FamilySearch. Dette samarbeidet resulterte i SuperSearch som lar brukeren søke i 9 milliarder slektsopplysninger for rask inkludering i sitt slektstre hos MyHeritage.

Med sine brukervennlige løsninger og aktive markedsføring av tjenestene er det ingen tvil om at MyHeritage har vært en stor bidragsyter i å få flere nordmenn interessert i slektsforskning.

1 av 5 slektsforskere bruker MyHeritage

Skal vi tro slektsforskerundersøkelsen 2018, utført av Slekt1, bruker mer enn hver femte slektsforsker i dag MyHeritage. En ganske imponerende prestasjon av det Israel-baserte slektsforskningsselskapet som ble etablert i 2003.

Flere vil tilhøre en slektsforening

Slekt og Data, tidligere kjent som DIS-Norge, har de siste 20 årene hatt en god vekst i sin medlemsmasse.

Annonse
Slekt og Data kan melde om en 104% økning i medlemsmassen fra 1999-2017

I 1999 kunne foreningen i sin årsmelding melde om 5 367 medlemmer, 18 år senere var tallet økt til 10 962 medlemmer. Tallet er enda mer imponerende når man i årsmeldingen fra 2015 kan lese at foreningen mister 1 000 medlemmer hvert eneste år.

Nedgang for Norsk Slektshistorisk Forening

Desverre kan det se ut til at Norges eldste forening for slektsforskere ikke opplever den samme veksten som Slekt og Data.

Slekt1 kunne ikke finne noen tilsvarende årsmeldinger på Norsk Slektshistorisk Forening. Deres gamle nettsider (ajourført 2008) kunne imidlertid melde om 2100 medlemmer. Til Lindesnes avis kunne Jan Myhrvold i Norsk Slekthistorisk Forening meddele at foreningen nå har rundt 1500 medlemmer.

Norsk Slektshistorisk Forening flyttet i 2018 til nye lokaler i Lillestrøm og ser ut til å satse sterkt på det sosiale, ved å ha tilby flere ulike arrangementer. Kan hende foreningen er i ferd med å snu den negative trenden.

Les også: Spennende program fra Norsk Slektshistorisk Forening

Google Search Trends

Google search trends er et verktøy man kan benytte for å spore aktiviteten på nett. Det kan også være en måte å grovt måle interessen for ulike emner på nett.

Ved å se på søk etter emnet slektsforskning, nettstedet Digitalarkivet og selskapet MyHeritage, kan vi tegne et bilde av en forholdsvis stabil interesse etter slektsforskning.

Frem til midten av 2016 (A) var Digitalarkivet mer søkt opp via Google enn Digitalarkivet. Etter sommeren 2016 (B) kan det se ut til at flere leter opp sidene til MyHeritage enn Digitalarkivet.

Vil antall slektsforskere fortsette å øke?

Det kan være nærliggende å tro at interessen for slektsforskning vil fortsette å øke i fremtiden. Når det produseres TV-program som «Hvem tror du at du er» og «Alt for Norge» får slektsforskning en massiv tilstedeværelse i mediene, som igjen gir økt interesse.

Annonse

Slektshistoriske kilder har dessuten blitt langt mer tilgjengelig i den senere tid. I tillegg til MyHeritage sin forenkling av slektsforskning, har både arkivverket og bibliotekvesenet tilgjengeliggjort kildemateriell på en helt ny måte de siste 10-15 årene.

Arkivverket satser på Digitalarkivet som sin portal for digitalisert arkivmateriale, og slektsforskere over hele landet (og utlandet) har i mange år nytt godt av den enkle tilgangen til slektshistoriske kilder dette gir.

Nasjonalbiblioteket har siden 2009 jobbet aktivt med å digitalisere og tilgjengeliggjøre, på nett, all litteratur utgitt i Norge til og med år 2000. Dette har gitt slektsforskere rask tilgang på bygdebøker, slektsbøker og annen litteratur som har spor etter slekten.

Både Arkivverket og Nasjonalbiblioteket satser også på å gjøre innholdet i kildene maskinlesbart. Gjennom transkribering og ocs (optisk tegngjenkjenning) blir kildene lettere tilgjengelige. Slektsforskere trenger derfor ikke i like stor grad lenger å beherske gotisk skrift, selv om det fortsatt er en fordel.