Siljan : Gårdene. Slektene. Trekk fra bygdelivet bind 1-8

Innhold

  Side
 Forord 3
 Forord II 4
 Opplysninger 5
 Oversikt (tidstavle) 6
 Moholt – nordre og søndre 9
 Løkka 16
 Moholt skole 18
 Moene 20
 Naphaug 21
 Naphaugrønningen 25
 Skautvedt 26
 Kvisla – IOnnstua, Veststua, Oppstua 28
 Kvisladalen 35
 Kvislarønningene 36
 Eidet 38
 Streket 42
 Strekrønningen 42
 Nygård 43
 Neset 45
 Vindheim (Vranghull) 48
 Dåpan, nedre og øvre 50
 Fra bygdelivet: 
    Trafikk på Farrisvannet 55
    Kampen om trekull fra Slemdal 60
    Moholt verk 68
 Minner fra jernverkstiden 81
 Moholtskogen 84
 Kiste søndre 86
    Teie 92
    Putlandsrike 93
    Killemyr 95
    Sikane 96
    Holtsrønningen 98
    Holtsdalen 99
 Kiste nordre 101
    Modalen 106
    Gorningsøya 107
    Børja 107
 Sortedal 109
    Gjeitøya 111
 Fra bygdelivet: 
    Kiste. Hva betyr Kiste? 112
       Slektsgården 113
       Bygdeborgen 114
       Storfamilien går i oppløsning 114
       Gamle dokmenter om Kiste 115
       Laksefisket tar slutt 121
       Strid om grenser i skogen 122
    Sagene før 1688 126
    Sagene etter 1688 131
    Moholtsaga som ble flyttet 132
    Dammer og brøtning 136
    Jahn Anderssens dagbok 139
    Da Hans Jansøn ville drive sag i Austadfossen 142
    Det slemdalske tømmer- og kulleveddistrikt 147
    Sag i Lommetjernbekken 153
    Kisteskogen 1875 155
    Kongebesøk på Kiste 159
 Austad 161
    Opstua 162
    Vestlund 164
    Nordstua 165
    Nistua 170
    Framstua 171
    Bortstua 172
    Finsrud 173
    Riset 174
    Viken 175
    Tangen 176
    Opplysninger om Austadgårdene 176
 Austad skole 178
 Austadskogene 180
 Bygden med de mange leilendinger 182
 Husmenn 195
 De gamle 198
 Skog og skogsarbeid i gamle dage 201
 Kart over Gonsholt, Rød, Serkland og Tudal 207
 Gonsholt 208
    Skobba 209
    Nistua 211
    Vierød 213
    Prestjordet 215
    Tufte 217
    Solstad 218
    Nordre Gonsholt 219
    Bjerke 222
    Vestgård 223
    Opplysninger om Gonsholtgårdene 223
 Rød, Nistua og Oppstua 230
    Rødsrønningen 234
    Opplysninger om Rød 235
 En tur i skogen 236
 De gamle bumerker 239
 Fritzæe Verks segl 240
 Gurholt 241
    Nistua 243
    Framstua 245
    Veststua 246
    Bebyggelsen på Gurholt 1735 247
    Kjølnes, nordre og søndre 248
    Ødegården 249
    Haugen 250
    Hagen 252
    Tveiten 253
    Elverhøy 254
    Solbakken 255
    Svingen 256
    Norheim 257
    Opplysninger om Gurholt 258
 Serkland 260
    Nordstua 262
    Søstua 262
    Hagen 264
    Engrønningen 265
    Voldbrekke 265
    Nystad 266
    Opplysninger om Serkland 266
    Serklandstua 267
 Engelstad 270
    Søstua 272
    Nordstua 274
    Plassen 275
    Opplysninger om Engelstad 275
 Tudal 277
    Sponsletta 282
    Opplysninger om Tudal 282
 Jakt og fangst 283
 En sterk mann i skogen – Nils Philip Aars 295
 Bygdefolket får ansvar og makt 301
 Torsholt 317
    Torsholtsaga 322
    Skogbestyrere 325
    Bakkene 326
    Torshaug 326
 Fra magasin til landhandel 328
 Øverbø 332
    Åsen 342
    Fossheim 345
    Rønningene 346
 Sørbø 348
 Nordbø 351
 Et skiftebrev fra Øverbø 353
    Sandbrekkene 357
 Utvandring til Amerika 361
 Skolen 373
 De første spor 393
 Prestegården 394
 Kirken 397
    Den første tid 397
    Svartedauden 405
    Reformasjonen 407
    Gamle kirkeregnskaper 409
    Prestens skyss og natthold 412
    Hvem har eid Slemdal kirke 412
    Restaureringen 422
    Kirkegården 425
    Minnesteinen på Siljan kirkegård 426
    Embedet 428
    Prestene etter 1856 430
    Fra meninghetslivet 438
 Prestegården 444
    Presteboligen 448
    Solheim 449
    Ekli 451
    Roligheden 452
    Opplysninger om Prestegården 453
 Myra 455
 Hagen 457
 Rønningen 458
 Holte 460
    Plassen under Holtet 465
    Holteriset 465
    Solvika 465
    Opplysninger om Holte 465
 Høgset 467
    Holtan 480
    Opplysninger om Høgset 482
    Husmenn under Høgset 484
    Røe 484
    Kamperhaug 484
    Kolbjørnsløkka 486
    Tønneshagen 486
    Haugen 488
 Skilbred 489
    Det nye Friborg 495
    Husmenn under Skilbred 495
    Friborg 495
    Lunde 495
    Opplysninger om Skilbred 498
 Kløverød 499
    Kløvstad 504
    Hillestad 505
    Husmenn 507
    Kløva  507
    Oset 509
    Opplysninger om Kløverød 510
 Ordalen 512
 Tveitan 514
    Sem 520
 Saga   522
 Søntvedt 523
    Husmenn under Søntvedt 528
    Rønningen 528
 Sølland 530
    Vestby 535
    Grønli 536
 Kåsene 537
 Rød 540
 Slettekollen 542
 Afsøla 543
 Lund 545
 Solverød 545
 Island 550
 Tormodsrød 561
 Svenskerønningene 568
 Granheim 571
 Om sedelighetsforholdene i Siljan 572
 Opdalen skole 574
 Hogstad kraftstasjon 580
 Vevevannsvisa 582
 Hogstad 583
 Rønningen 591
 Toa 592
 Seteret 593
 Lystjern 594
 Bjørndalen 596
 Dammyra 599
 Vanebuseter 599
 Grorud 603
 Rettelser og tilføyelser 627
 Tillegg 628
 Etterskrift I og II 629
 Samlet innholdsfortegnelse 630