65 spørsmål du kan stille til slektninger

En av de tingene slektsforskere angrer mest på er at de ikke fikk stilt spørsmål til de eldre generasjonene i slekta. Når de har gått bort er det for sent og ofte forsvinner mye kunnskap om levd liv i slekten sammen med de som går bort.

Kirkebøker og folketellinger gir bare en begrenset innsikt i din slekts forhistorie, ved å intervjue dine slektninger kan du opparbeide deg en enda bedre innsikt over dine forfedre. Slekt1 har samlet sammen denne oversikten over 100 spørsmål du kan stille til slektninger for å få vite mer om deres liv.

Annonse

65 spørsmål

 1. Når og hvor ble du født?
 2. Når og hvor ble du døpt?
 3. Hadde du noen sykdommer som barn?
 4. Hvordan var du som barn?
 5. Hva het dine foreldre og når og hvor ble de født og døde?
 6. Hva jobbet dine foreldre med?
 7. Var din oppvekst preget av religion?
 8. Hvordan husker du dem som personer?
 9. Har du arvet noen væremåter fra dine foreldre?
 10. Hvilke steder har du bodd?
 11. Hva var/er det fulle navnet på dine søsken?
 12. Når ble dine søsken født (og når døde de)?
 13. Hva er ditt tidligste minne?
 14. Hvilke skoler gikk du på?
 15. Likte du skolen?
 16. Hvilke(t) fag likte du best?
 17. Dro du og din familie på ferie da du var liten (i så fall hvor)?
 18. Var du god i noen spesielle idretter?
 19. Hvordan så hverdagen ut når du ikke var på skolen?
 20. Hva drømte du om å bli da du var liten?
 21. Hadde du mange plikter som barn?
 22. Hva var din første jobb?
 23. Hvilke andre jobber har du hatt?
 24. Hvis du kunne velge yrke på ny, hva ville det vært?
 25. Hvor lange var arbeidsdagene?
 26. Har du vært i det militære?
 27. Er det noen motetrender du valgte å følge?
 28. Vil du kalle deg selv introvert eller ekstrovert?
 29. Hvordan møtte du din mann/kone?
 30. Kom dere fra samme område?
 31. Hva gjorde at du falt for han/henne?
 32. Hvor lang tid gikk det fra dere møttes til dere ble gift?
 33. Kom du godt overens med dine svigerforeldre?
 34. Hva jobbet de med?
 35. Dro dere på bryllupsreise ( i så fall hvor)?
 36. Hvordan fant dere ut hva deres barn skulle hete?
 37. Hva het(er) dine barn og når og hvor ble de født?
 38. Er det noen hendelser fra ditt liv du husker spesielt godt?
 39. Husker du dine besteforeldre?
 40. Hva var dine besteforeldres fulle navn, fødselsdatoer og dødsdatoer?
 41. Er det noen opplevelser du husker spesielt godt fra dine besteforeldre.
 42. Opplevde du dine egne oldeforeldre?
 43. Hva var dine oldeforeldres fulle navn, fødselsdatoer og dødsdatoer?
 44. Hva husker du ved dem?
 45. Er det noen oppskrifter/retter som har gått i arv i slekten?
 46. Er det noen sagn eller andre spesielle historier om tidligere slektninger som har gått i arv?
 47. Har du vært innlagt på sykehus (i så fall hvorfor)?
 48. Har du noen gang blitt operert?
 49. Hvilke sykdommer/lidelser kjenner du til at dine slektninger har hatt?
 50. Kjenner du til noen utseende-trekk som går i arv i slekten?
 51. Hvilke teknologiske fremskritt som har kommet til mens du har levd, har hatt størst påvirkning på ditt liv?
 52. Hvilke samfunnsmessige endringer husker du når du ser tilbake på ditt liv og dine opplevelser?
 53. Hvilke tøffe valg har du måttet ta i ditt liv?
 54. Hvilke hobbyer har du (hatt)?
 55. Hvilke andre aktiviteter har du fylt din fritid med?
 56. Har du bilder av eldre slektninger?
 57. Har du hatt kjæledyr?
 58. Hvilke land har du besøkt?
 59. Hvilke land skulle du ønske du hadde besøkt?
 60. Kjenner du til ditt slektsnavns opprinnelse?
 61. Hvilke minner vil du si er dine beste?
 62. Hvilke minner vil du si er dine verste?
 63. Er det noe du er spesielt stolt av?
 64. Er det noen råd du vil gi til etterslekten?
 65. Er det noe du vil fortelle, som jeg ikke har spurt om?

Disse 65 spørsmålene kan i sin tur lede til 2-3 ganger så mange spørsmål, når man først er i gang med intervjuet og antageligvis den gode samtalen.