Arveskifter på nett

Skiftematerialet løper foreløpig over perioden 1656 til ca. 1850 og er håndskrevet, som kirkebøkene. Og som med kirkebøkene er det mikrofilmene som er utgangspunktet for de digitaliserte skifteprotokollene. Det er ikke mulig å søke i skiftene, men man får til gjengjeld se primærkildene som de er, fri for eventuelle feil som transkribering kan medføre. Etter hvert vil det skannede materialet strekke seg helt frem til 1935.

«Skifte er ett av de eldste juridiske begrepene vi har, og betyr kort og godt «deling» – det være seg deling av et konkursbo mellom boets kreditorer, deling av et felleseie mellom to ektefeller som skilles, arvingenes deling av et dødsbo, osv.» (Kilde: Wikipedia)

Tjenesten tilbyr i overkant av 2700 kilder med skiftemateriale (i hovedsak protokoller). Til sammen blir dette ca. én million bilder. På sikt vil også statsarkivenes skifteregisterkort skannes og integreres i tjenesten.

Til de skannede skifteprotokollene