Bygdebokforfatter ansatt i Inderøy

Astrid Wale fra Trondheim er ansatt som ny bygdebokforfatter i Inderøy. Hun har tidligere vært med og skrevet bind 3 og 4 i Orkdalshistoria.

Wale er engasjert i en fireårsperiode og skal i denne perioden forfatte to bind om Inderøy for perioden 1800 til nåtid. I bestillingen fra bygdeboknemnda heter det at bøkene skal skrives med innfallsvinkler som «personnær» og «historie nedenfra».

Den nyansatte bygdebokforfatteren begynner ved nyttår.