Fant gamle bilder

Da et par skulle renovere sin leilighet i Lund i Sverige våren 2013 fikk de seg en overraskelse. Under  gulvet fant de tusenvis av fotografier fra 1920-tallet. 

Det var fotograf Ida Ekelund som i sin tid tok bildene av det som viser alt fra bryllup til idrett og sosiale sammenkomster. 

Nå har Carlotta museum i Lund fått bildesamlingen digitalisert og innlemmet den i sin database som er tilgjengelig på nett. 

Noen av fotografiene er datert til perioden 1917-1926 og enkelte personer har blitt identifisert takket være slektninger til fotograf Ida Ekelund som har gått gjennom alle bildene.