Forventede bygdebøker i 2010

{googleAds}<script type="text/javascript"><!–
google_ad_client = "pub-4064624966162732";
/* 336×280, opprettet 12.07.09 */
google_ad_slot = "6711182094";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//–>
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>{/googleAds}

Østfold

Bygdebok for Hvaler som tar for seg perioden 1945-2000 er planlagt utgitt på forlaget Aschehoug, våren 2010. Forfatter for prosjektetet er historiker Åsmund Svendsen fra Moss og leder i bygdebokkomiteen er tidligere ordfører på Hvaler Paul Henriksen.

Hedmark

Alvdal kommune tar sikte på å gi ut en bygdebok ved juletider 2010.

Hordaland

Bind 4 av "Åsane: i fortid og nutid" er ventet utgitt i 2010

Bind 3 av Radøy gjennom tidene

Bind 5 av Fjell bygdebok kommer ut til høsten 2010 (Takk for tips til Agnar Fitjar)

Sør-Trøndelag

Byneset bygdebok er ventet ved juletider 2010

Nord-Trøndelag

Mosvik Historielag sender 4 bygdebøker i trykken i 2010 eller 2011

Nordland

Bygdebok nummer 6 for Andøy kommune, som vil omfatte Andenes, er ventet på våren 2010