Har du et medisinsk slektstre?

Har du et medisinsk slektstre?
Har du et medisinsk slektstre?

I de senere år har legevitenskapen gjort oss oppmerksomme på hvordan enkelte sykdommer er arvelige. Alt fra Alzheimer og diabetes til enkelte hjerte- og kreftsykdommer er plager vi kan arve fra våre forfedre.

Nå er ikke meningen å skremme, men hadde det ikke vært spennende å sette opp et alternativt slektstre? Man vil nok ikke komme så veldig langt tilbake i tid, men det kan i det minste bli til en god start for dine etterkommere. Flere kirkebokinnførsler innehar dødsårsak og da gjerne av medisinsk karakter. Det være seg alt fra tæring til hjerteproblemer.

Annonse

Spør dine slektninger

Å intervjue dine slektninger kan også være en god vei inn til å finne svaret på hva de enkelte slektningene har dødd av, det være seg alderdom, lungebetennelse (tæring), hjertefeil eller annet.

Det kan imidlertid være tabu-belagt eller pinlig for enkelte å snakke om sykdommer og lidelser i slekten. Det kan derfor være strategisk lurt å gå foran og dele din egen sykdomshistorikk, for å få i gang samtalen.

Du merker fort hvor pågående du kan være, men ha som utgangspunkt å ikke stille for utdypende spørsmål.

Siden det kan være mer følelser knyttet til medisinsk slektsinformasjon enn generell slektsinformasjon kan det være lurt å skrive i stikkordsform eller ta opp samtalen på bånd (dersom vedkommende samtykker). Blir du for opphengt i skrivingen kan det ødelegge for den gode samtalen og i stedet skape distanse mellom deg og den du intervjuer.

Les også: 65 spørsmål du kan stille til slektninger

Synliggjør arvelige sykdommer

For å gjøre det medisinske slektstreet mer interessant og nyttig for nålevende og kommende slektninger, kan du også tydeliggjøre eventuelle arvelige sykdommer.

Enkelte sykdommer er mer knyttet til arvemateriale enn andre. Norsk Helseinformatikk lister opp følgende:

 • Hjertesykdom, høyt blodtrykk eller høyt kolesterol
 • Hjerneslag
 • Diabetes
 • Kreft
 • Astma
 • Gikt/leddplager
 • Mental sykdom
 • Nyresykdom
 • Alkoholisme eller annen misbruk
 • Medfødte feil fra fødselen av
 • Tap av syn eller hørsel
 • Lærevansker, eventuelt mentalt tilbakestående
 • Aborter og dødfødsel

Trenger du en mal til et slektstre for å komme i gang, finner du det i vår nettbutikk.

Annonse