Hvilken arv etterlater du deg på nettet?

Slektsforskning har vært gjennom en enorm revolusjon de siste årene, etterhvert som kildene har flyttet ut fra kjellermagasiner i diverse arkiver til webservere.

Dette har lettet vår søken etter forfedrene, men i stor grad er det fortsatt det offentliges dokumentasjon av våre forfedre vi benytter oss av.  

Annonse

Dine etterkommere vil «google» deg  

Har du tenkt på hvordan slektsforskning vil være når internett har eksistert i godt over 100 år? Foruten at fremtidens slektsforskere helt sikkert vil kunne benytte langt mer raffinerte søkemotorer, vil de også google oss som lever i dag.

Akkurat som en potensiell arbeidsgiver sjekker ut en evt. ny arbeidstaker eller en som jakter på kjærligheten googler en potensiell kjæreste, vil våre etterkommere lete etter spor fra oss og vårt liv i dag på internett.  

Slike digitale spor vil være med på å forme deres inntrykk av oss. Har vi vært aktive på internett, kan våre etterkommere kanskje føle en enda sterkere nærhet til oss enn hva vi føler til våre forfedre gjennom stort sett kun spor i kirkebøker og folketellinger. 

Alt bevares ikke

Om 100 år vil riktignok ikke alt være bevart fra dagens internett, men det finnes sider som arkiverer dagens internettsider og legger dem tilgjengelige for dem som måtte ønske det.

Et eksempel på dette er Wayback machine, som ble etablert av Internet Archive, en amerikansk ideell organisasjon med hovedkontor i San Francisco.

Den ble etablert i 1996 av Brewster Kahle og Bruce Gilliat, og drives med innhold fra Alexa Internet. Tjenesten lar brukere se arkiverte versjoner av nettsider gjennom tidene.

Disse digitale sporene etter oss som lever idag vil antagelig ikke ligge langt fremme i dagen, akkurat som dagens slektsforsker må vite hvor han eller hun skal søke, vil fremtidens slektsforskere inneha en viss kompetanse.

Søkekompetansen vil sannsynligvis bli viktigere og viktigere, desto mer informasjon som finnes desto viktigere blir det å filtrere ut støy fra trefflistene til for eksempel Google.

Annonse