Københavnske begravelsesprotokoller snart på nett

Neste tilbud i København statsarkivers kildeviser blir de kommunale begravelsesprotokollene for perioden 1860-1968. 

Protokollene vil komme på nett i løpet av våren, men først skal kildeviseren justeres på bakgrunn av tilbakemeldinger fra brukerne. 

Tilgangen til begravelsesprotokollene vil være svært nyttig for slektsforskere med Københavnske aner. En fordel er at man ikke trenger å vite menigheten som vedkommende var tilknyttet, slik som man må med kirkebøkene. I begravelsesprotokollene vil man i stedet bruke et navnregister.

Flere kilder vil fortløpende bli lagt til i Kildeviseren i løpet av året.