Kommende arrangement på nb.no

Oktober er ikke langt unna og med den kommer det flere spennende arrangementer for slektsforskere på nb.no.

--Annonse--

Under kan du se hva Nasjonalbiblioteket selv skriver om tre av de digitale arrangementene de avholder i oktober.

Lokalhistorie i hundre år

Digital arrangement – 2. oktober klokken 10.00-15.00

Lokalhistorie i hundre år

Dette er et digitalt arrangement. Arrangementet strømmes direkte på nb.no. 

I 2020 var det hundre år siden Landslaget for lokalhistorie ble stiftet. Landslaget er paraplyorganisasjon for historielag i Norge, og er et viktig nav i den frivillige kulturvernaktiviteten. Norsk lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket markerer fjorårets jubilant med et seminar om norsk lokalhistorie. Her vil vi få høre om den spennende historien til historielagsbevegelsen, men også få presentert synspunkt på hvordan lokalhistorien kan gjøres relevant i dagens og framtidas samfunn. Videre vil vi få vite mer om hvordan Nasjonalbiblioteket arbeider for å gjøre lokalhistorien tilgjengelig. Nærmere program vil bli lagt ut på nettsiden. Strømming av seminaret er tilgjengelig for alle fra denne siden.

Til arrangementssiden

Gards- og slektshistorie

Digitalt arrangement – 6. oktober klokken 15.00-15.45

Gards- og slektshistorie

Dette er et digitalt arrangement. Arrangementet strømmes direkte på nb.no. 

Mange er interesserte i å skrive gards- og slektshistorie på Lokalhistoriewiki. I dette webinaret går vi gjennom ein del døme på slike artiklar på wikien, til inspirasjon for små og store prosjekt. Vi ser mellom anna på korleis ein kan sette opp artiklar og korleis ein kan knytte artiklar saman til ei digital bygdebok. Vi skal òg sjå på korleis det digitale formatet gjer nye moglegheiter, mellom anna ved å lenke til kjelder i Historisk befolkningsregister, nettbiblioteket og andre nettstader. 

Til arrangementssiden

Slektsforsking

Digitalt arrangement – 13. oktober klokken 15.00-16.00

Slektsforsking

Ein kjend utfordring for slektsforskarar er at tidlegare generasjonar ofte skreiv namn på mange ulike vis, og skifta namn når dei flytta. Men med meir kunnskap om eldre namneskikkar er det òg mønstre ein kan nytte for enklare å finne fram. I dette webinaret skal vi sjå nærare på desse namneskikkane. Gjennom å sjå på namna i kjelder som kyrkjebøker og folketeljingar, så vel som i bygdebøker og annan litteratur, kan vi lære meir om korleis vi finner fram til rett person. Vi skal òg sjå på kva hjelpemiddel som ligg i nettbiblioteket og på nokre triks for å søke opp ein person sjølv om vi ikkje er sikre på korleis hen skreiv namnet. 

Til arrangementssiden