Holmestrand og omegn : en historisk oversigt

Holmestrand og omegn : en historisk oversigt
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Bind: 1 og 2
Forfatter(e): Gunnar Graarud
År: 1907
Utgitt: Forlaget Norge
Sider: 272, 36
Kilde: BIBSYS

2 bind i 1

Innhold

      Side
 Forord.  Forkortelser    III – IV
  1.Indledning.   Geologisk oversigt.  Oldtiden.  Middelalderen.  Gamle bygverker      1 –   19
  2.Holmestrands oprindelse og egnens historie indtil aar 1600    20 –  30
  3.Det syttende aarhundrede.  Trælasttrafiken.   Holmestrands ladeplads.  Indflyttede danske.  Tralow.  Styrmand.  Backer.  Holst. Greven af Tønsberg.  Kirkens historie   31 –  82
  4.Presterækker.  Prester i Botne, Vaale, Hof og Sande   83 –  96
  5.Det attende aarhundrede.  Byens udseende og daglige liv.  Officerer.  Folkemængdens bevægelse.  Tordenskjold.  Ildebranden 1716.  Handel og skibsfart.  Holmestrand kjøbstad.  Lorentzen.  Alsing.   egaard.  Christensen.  Næskill.  Blom.  Styr.  Backer.  Holst.  Embeds- og bestillingsmænd.  Toldvæsenet.  Haandverkere.  Fattigvæsenet.  Legater   97 – 155
  6.Gaardene i omegnen.  Meierier og ysterier.  Gausen.  Hvidsten.  Rove.  Sommero.  Gjøklep.  Brekke og Reggestad.  Vei- og postvæsenet. 156 – 176
  7.Det nittende aarhundrede.  Byens udvikling.  Branden 1884.  Byens næringsliv.  Pressen.  Banker.  Kommunikationer.  Skibsfarten.  Storthingsrepræsentation.  Skolevæsen.  Medicinalvæsen.  Holmestrands bad.  Embedsmænd og borgere.  Sociale forhold.  Brændevinssamlaget.  Ordførere.  Byfogder.  Toldvæsenet. Sogneprester.  Sorenskrivere.  H. Paulsen.  Backer.  Holst.  Lorentzen.  Borch 177 – 272
 Tillæg og rettelser  
 Register  
 Kart