Holmestrand og omegn : en historisk oversigt

Holmestrand og omegn : en historisk oversigt
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Bind: 1 og 2
Forfatter(e): Gunnar Graarud
År: 1907
Utgitt: Forlaget Norge
Sider: 272, 36
Kilde: BIBSYS

2 bind i 1

Innhold

        Side
  Forord.  Forkortelser     III – IV
  1. Indledning.   Geologisk oversigt.  Oldtiden.  Middelalderen.  Gamle bygverker       1 –   19
  2. Holmestrands oprindelse og egnens historie indtil aar 1600     20 –  30
  3. Det syttende aarhundrede.  Trælasttrafiken.   Holmestrands ladeplads.  Indflyttede danske.  Tralow.  Styrmand.  Backer.  Holst. Greven af Tønsberg.  Kirkens historie    31 –  82
  4. Presterækker.  Prester i Botne, Vaale, Hof og Sande    83 –  96
  5. Det attende aarhundrede.  Byens udseende og daglige liv.  Officerer.  Folkemængdens bevægelse.  Tordenskjold.  Ildebranden 1716.  Handel og skibsfart.  Holmestrand kjøbstad.  Lorentzen.  Alsing.   egaard.  Christensen.  Næskill.  Blom.  Styr.  Backer.  Holst.  Embeds- og bestillingsmænd.  Toldvæsenet.  Haandverkere.  Fattigvæsenet.  Legater    97 – 155
  6. Gaardene i omegnen.  Meierier og ysterier.  Gausen.  Hvidsten.  Rove.  Sommero.  Gjøklep.  Brekke og Reggestad.  Vei- og postvæsenet.  156 – 176
  7. Det nittende aarhundrede.  Byens udvikling.  Branden 1884.  Byens næringsliv.  Pressen.  Banker.  Kommunikationer.  Skibsfarten.  Storthingsrepræsentation.  Skolevæsen.  Medicinalvæsen.  Holmestrands bad.  Embedsmænd og borgere.  Sociale forhold.  Brændevinssamlaget.  Ordførere.  Byfogder.  Toldvæsenet. Sogneprester.  Sorenskrivere.  H. Paulsen.  Backer.  Holst.  Lorentzen.  Borch  177 – 272
 Tillæg og rettelser   
 Register   
 Kart