Aspe

Aspeætten
Forfatter(e)
Trygve Width
År
1926
Utgitt
Aarsskrift for Nordmøre historielag 1926, s 7-29
Aspøy-ætta
Forfatter(e)
Einar Thurn Christensen
År
195?
To gamle brev vedrørende Aspeætta
Forfatter(e)
Trygve Width
År
1930
Utgitt
Aarsskrift for Nordmøre historielag
Sider
s. 101 - 102