Aubert

Documenter til familien d’Auberts historie
Forfatter(e)
Henrik Jørgen Huitfeldt-Kaas
År
1891
Sider
14
Hjemmet paa Akershus : Aubertske papirer
Forfatter(e)
Sofie Aubet Lindbæk
År
1939
Utgitt
Aschehoug
Sider
346 s.
Hjemmet paa fæstningen : af Aubertske papirer
Forfatter(e)
Sofie Aubert Lindbæk
År
1912
Utgitt
Aschehoug
Sider
162 s.
Landflygtige : af Aubertske papirer
Forfatter(e)
Sofie Aubert Lindbæk
År
1910
Utgitt
Aschehoug
Sider
288
Skiens-slegterne Plesner, Myhre, Stub, Ibsen, Munk
Forfatter(e)
T. Plesner
År
1917
Utgitt
Eget forlag
Sider
117 s.