Dal

Filtrer etter: BindÅrSiderForfatter(e)
Dals-ætten i Sogn
Forfatter(e): Per. H. Bøthun
År: 1954
Utgitt: Norsk slektshistorisk forening
Sider: s. 376-378
Frang-slekten og Dallene i Hordaland
Forfatter(e): Henning Sollied
År: 1954
Utgitt: Norsk slektshistorisk forening
Sider: s. 97-101
Gamle ætter i Sogn
Forfatter(e): Henning Sollied
År: 1928
Utgitt: Norsk Slektshistorisk Forening
Sider: 193-232
Slegten “Dal” til Frang
Forfatter(e): N. Stene
År: 1932
Utgitt: Norsk Slektshistorisk Forening
Sider: 250-262
Vossaætter
Undertittel: Glimmeætti : med greiner av Smørætti, Benkestokætti, Kruckowætti, Heibergætti, Dalætti og Miltzowætti
Bind: 1
Forfatter(e): Lars Kindem
År: 1928
Utgitt: Voss sogelag
Sider: 193
Vossaætter
Undertittel: Lidætti : med utdrag um ættene Losna, Galtung, Rustung, Smør, Benkestok, Kruckow, Heiberg, Dal og Miltzow
Bind: 2
Forfatter(e): Lars Kindem
År: 1929
Utgitt: Voss sogelag
Sider: 158
Ættesoga etter Ivar Dal  : attendeført til siste helvta av 1400-talet
Forfatter(e): Astrid Foss Skjeldestad
År: 1972
Sider: 39 s.