Drammen

Filtrer etter: BindÅrSiderForfatter(e)
Drammen : en norsk østlandsbys utviklingshistorie
Bind: 1
Forfatter(e): Tord Pedersen og Henning Alsvik
År: 1961
Utgitt: Drammen kommune
Sider: 549 s.
Drammen : en norsk østlandsbys utviklingshistorie
Bind: 2
Forfatter(e): Odd Thorson og Henning Alsvik
År: 1962
Utgitt: Drammen kommune
Sider: 883 s.
Drammen : en norsk østlandsbys utviklingshistorie
Bind: 3
Forfatter(e): Odd Thorson og Henning Alsvik
År: 1972
Utgitt: Drammen kommune
Sider: 997 s.
Drammen : en norsk østlandsbys utviklingshistorie
Bind: 4
Forfatter(e): Odd Thorson, Berit Nøkleby og Henning Alsvik
År: 1981
Utgitt: Drammen kommune
Sider: 657 s.
Drammen : en norsk østlandsbys utviklingshistorie
Bind: 5
Forfatter(e): Berit Nøkleby og Øystein Berg
År: 1996
Utgitt: Drammen kommune
Sider: 480 s.
Drammen : en norsk østlandsbys utviklingshistorie : avhandlinger og skildringer
Undertittel: Tiden til 1662
Bind: 1
Forfatter(e): Tord Pedersen
År: 1912
Utgitt: Harald Lyche
Sider: 217 s.
Drammen : en norsk østlandsbys utviklingshistorie : avhandlinger og skildringer
Undertittel: Tiden 1662-1720
Bind: 2
Forfatter(e): Tord Pedersen
År: 1921
Utgitt: Harald Lyche
Sider: 456 s.
Drammens bydelshistorier
Undertittel: Øvre Bragernes bydelshistorie : fra Øvre Sund til Eiksetra i Drammensmarka
Bind: 1
Forfatter(e): F. H. Schandy
År: 1987
Utgitt: Forfatteren selv
Sider: 404 s.
Drammens bydelshistorier
Undertittel: Bragernes bydelshistorie : fra Bragernes torg, hyttene ved Svarttjern, Bragernesåsenog de gamle boplasser, Drammen nordmark innenfor bydelsområde, Nedre Bragernes mot bygrensen til Lier
Bind: 2
Forfatter(e): F. H. Schandy
År: 1988
Utgitt: Forfatteren selv
Sider: 459 s.
Drammens bydelshistorier
Undertittel: Strømsø bydelshistorie : fra Strømsø torg til Nøsteodden
Bind: 3
Forfatter(e): F. H. Schandy
År: 1988
Utgitt: Forfatteren selv
Sider: 394 s.