Gildeskål

Glimt fra Gildeskåls historie
Harald M. Hansen
1977
52 s.
Gildeskål kulturstyre
BIBSYS
Kjøpstad, ei grend i Gildeskål
Gårds- og slektshistorie for Kjøpstad med nærområder
Finn Steen
2011
112
Eget forlag
978-82-303-1924-6
BIBSYS
05/02/2015
Slektsrøtter i Holmsundfjorden i Gildeskål fra midten av 1700 tallet
Håkon Odding
1981
310 s.
Forfatteren selv
BIBISYS
Utmarksfolket : om samer i Salten og nyryddingsplasser i Gildeskål på 1700- og 1800-tallet
Rolv Nesje
1981
135 s.
Halsøy i Vefsn
Bodø bibliotek