Gildeskål

Glimt fra Gildeskåls historie
1092
Gildeskål kulturstyre
1977
52 s.
Harald M. Hansen
BIBSYS
Kjøpstad, ei grend i Gildeskål
1697
05/02/2015
Gårds- og slektshistorie for Kjøpstad med nærområder
Eget forlag
2011
112
978-82-303-1924-6
Finn Steen
BIBSYS
Slektsrøtter i Holmsundfjorden i Gildeskål fra midten av 1700 tallet
1305
Forfatteren selv
1981
310 s.
Håkon Odding
BIBISYS
Utmarksfolket : om samer i Salten og nyryddingsplasser i Gildeskål på 1700- og 1800-tallet
1064
Halsøy i Vefsn
1981
135 s.
Rolv Nesje
Bodø bibliotek