Gile

Filtrer etter: BindÅrSiderForfatter(e)
Nogen oplysninger om Solørslektene Arneberg, Arntzen og Colbjørnsen og om lagmann Paul Helgessøns slekt fra Gile i Vang
Forfatter(e): Peter Ravn Sollied
År: 1944
Utgitt: Norsk Slektshistorisk Forening
Sider: 1-20 og 90-102
Nye biter i et gammelt puslespill – slekten Colbjørnsens forbindelser til Arneberg, Vølsnes og Gile
Forfatter(e): Lars Løberg
År: 1998
Utgitt: Norsk Slektshistoriske Forening
Sider: s. 193-210
Slekten fra Gile i Vang og Paul Torstenssønns “odelsrett” til Sørum i Skedsmo
Forfatter(e): Johan Garder
År: 1958
Utgitt: Norsk slektshistorisk forening
Sider: s. 152-173
Tosten Colbjørnssønn Arnebergs eller hans hustrus forbindelse med Gileslekten
Undertittel: Var Helge Gile II lagmannen Paul Helgessønns sønn?
Forfatter(e): Johan Garder
År: 1960
Utgitt: Norsk slektshistorisk forening
Sider: s. 171-186