Huitfeldt

Filtrer etter: BindÅrSiderForfatter(e)
De Huitfeldtske gravcapeller i Norge
Forfatter(e): Hartvig Huitfeldt-Kaas
År: 1883
Utgitt: Kjøbenhavn
Sider: 36
Den Dansk-Norske Adelsslægt Huitfeldt (Hogenskild)
Forfatter(e): Anders Thiseth
År: 1887
Utgitt: Kjøbenhavn
Sider: 24
Den trondhjemske familie Huitfeldts ahnetavle
Forfatter(e): V. Ronander
År: 1917
Sider: 1. blad
Efterretninger om Familien Huitfeldt : et ufuldendt Arbeide
Forfatter(e): H.J. Huitfeldt-Kaas
År: 1908
Utgitt: Kristiania
Sider: 157 s., pl.
Generallieutenant Henrik Jørgen Huitfeldt og hans to Fruer
Undertittel: Prøve paa en Familiehistorie
Forfatter(e): Henrik Jørgen Huitfeldt-Kaas
År: 1885
Utgitt: Kjøbenhavn
Sider: 2
Ingeborg Huitfeldt : adelsjomfruen som i 1620 ble offer for et justismord?
Forfatter(e): Harald Danielsen
År: 1998
Sider: 77 s.
Slekten Huitfeldt
Undertittel: 600 år i Danmarks og Norges historie
Forfatter(e): Carl Huitfeldt
År: 2012
Utgitt: C Huitfeldt Forlag
Sider: 647
Stamtavlebok No 1
Forfatter(e): Fredrik Bing Buck
År: 1850
Sider: 55 bl, 1 pl