Kielsberg

Ad slekten Kielsberg – Kieldsberg
Forfatter(e)
Lita Brodtkorb Leistad
År
1979
Utgitt
Norsk Slektshistorisk Forening
Sider
s. 158-159
Slekten Kjelsberg – Kjeldsberg
Undertittel
En bergmannsætt fra Røros
Forfatter(e)
Torbjørn Pihl
År
1976
Utgitt
Norsk Slektshistorisk Forening
Sider
s. 13-48