Kroepelien

Erkebergenserne
Forfatter(e)
Anders Magnus (medv.)
År
1985
Utgitt
Bergens tidende og J.W. Eide
Sider
78 s.
Kroepelienhuset
Forfatter(e)
Hans H. Rowe
År
1981
Utgitt
Johan Fredrik Kroepelien
Sider
42 s.